Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch hus

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Dekl. Haus Häuser n Dekl. hus n SubstantivD1 DA IS NN NO VV
Geisterhaus n andarnes husSubstantiv
Bude f (abfällig über ein Haus) f Dekl. kåk (hus) u Substantiv
stecken,bleiben hålla hus
reinen Tisch machen göra rent hus figfig
Haus n und Hof m hus och hemSubstantiv
ein schmales Haus ett smalt hus
um Larssons Haus herum omkring Larssons hus
ein ausgebranntes Haus n ett urblåst husSubstantiv
Blockhaus n
Gebäude mit Wänden aus übereinanderliegenden, rohen oder bearbeiteten Baumstämmen.
Dekl. bulhus n, hus i skiftesverk n archiSubstantiv
häuslich hus- hem- hemkärAdjektiv
in einem Haus i ett hus
das Gehäuse - hus, -et (tekn., maskin)techn
besetzen
besetzte

ein Haus ~, ein Land ~
ockupera
ockuperade

~ ett hus, ~ ett land
Verb
Bewohner m (eines Hauses) boende en (i ett hus)Substantiv
Hausbesetzer m - [hus]ockupant -en -er uSubstantiv
Hausbesetzung f --en [hus]ockupation -en -er uSubstantiv
wo steckst du denn? var håller du hus?
dreistöckig adj
Bsp.: ein ~es Haus
trevånings-
Ex.: ett ~hus
groß wie ein Baum stor som ett husRedewendung
Parkhaus n -häuser pl parkeringshus et, kort/kurz: p-husSubstantiv
wo bleibt er denn? var kan han hålla hus?
Wir wohnen im selben Haus Vi bor i samma hus
Dachboden m vind u
utrymme under yttertak i hus
archiSubstantiv
anmalen, anstreichen
malte/strich anhat angemalt/angestrichen
måla (t.ex. fönster, dörr, hus)
målade
Verb
Reihe f -n
Haus~, Tisch~, Stuhl~ u.ä'.
rad -en -er u
hus~, bords~, stols~
Substantiv
Besuchszeit f besökstid, (tex sjukhuset) visningstid (tex. hus)Substantiv
abreißen, reißt ab
riss abhat abgerissen

(ein Haus u.ä.)
riva, river
revrivit

(ett hus o.d.)
Verb
putzen, saubermachen
Haus, Wohnung u.ä.
städa -r -de
hus, lägenhet o. dyl.
Verb
stecken ugs für sein (Wo steckt er denn?)
steckte
befinna sig, vara, hålla hus
befann / var/ höll
Verb
Haus: Ecke f -n (farblich abgesetzt) knut -en -ar
Ex.: ett hus med vita knutor
archi
das Alter hat nur Beschwerden zu Gefährten gamla hus är det alltid något att repareraRedewendung
ein Haus leerräumen
räumte leer

in Bezug auf Einbrecher
länsa ett hus
länsade

tömma ett hus på möbler, vitvaror o.d. vid inbrott
Verb
Wohnfläche f
Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Zur Wohnfläche gehört nicht die Grundfläche von sog. Zubehörräumen wie Keller oder Dachräume, von Räumen, die den Anforderungen des Bauordnungsrechts nicht genügen, sowie von Geschäfts- und Wirtschaftsräumen.
boyta en, boarea u
den yta i ett hus som är användningbar för boende
Substantiv
Wunsch m
Bsp.: Haben Sie besondere Wünsche? / Ausbildungswunsch / ein Haus nach Wunsch
önskemål -et - -en
Ex.: Har Ni några speciella önskemål? / önskemål om utbildning / ett hus efter önskemål
Substantiv
Etage f -n, Geschoss n -e, Stock m, Stockwerk n -e våning -en -ar u
Etage i ett hus med flera våningar (första, andra, tredje osv.)
Substantiv
Wohnhaus n (auf einem Hof)
Wohnhaus, das abgetrennt von den Wirtschaftsgebäuden ist
mangårdsbyggnad u
Mangårdsbyggnad kallas ofta ett lantbruks bostadshus, dvs det hus som människorna bor i, till skillnad från djurens ladugårdar och stall, samt ekonomibyggnader, vagnslider och andra lantbruksbyggnader.
archi, landwSubstantiv
Fertighaus n -häuser prefabricerat hus et, monteringsfärdigt hus n
Hus som byggs med förtillverkade byggnadselement. Sveriges hårda klimat kan ha bidragit till att utveckla byggnadselementen, de kan tillverkas klimatskyddade på fabrik eller verkstad för ett snabbare montage på byggarbetsplatsen.
archiSubstantiv
Kasel f
Die Kasel oder Casel (von lat. casula ,Häuschen‘, auch planeta oder paenula) ist ein liturgisches Gewand, das ursprünglich den ganzen Körper umhüllte.
mässhake u
Mässhake (latin cásula – "litet hus", fornsvenska messehakel)[1] är ett överplagg som prästen bär över alban och stolan vid nattvardsfirande. Mässhaken är ett ärmlöst plagg som hängs över axlarna och tidigare hakades ihop baktill. Mässhakens färg följer de liturgiska färgerna.
religSubstantiv
angrenzend, benachbart
angrenzende/benachbarte Häuser
intilliggande
~ hus
Adjektiv
Kuckucksuhr f gökur n
Ett gökur är en typ av pendelur som skjuter ut en gökfigur genom en lucka då klockan slår jämna slag, och markerar timslagen genom att med små luftbälgar imitera gökens läte. Under gökuret i varsin kedja hänger två järntyngder utformade som kottar. Med hjälp av tyngdkraften driver den ena kedjan själva uret, och den andra kedjan göken. Göken, som föreställs bo i klockan, döljs av en liten trädörr som öppnas när klockan slår jämna slag. På höger sida av uret finns en liten trädörr som ger åtkomst till urverket. Baksidan på uret kan öppnas för att komma åt större delar av urverket. Gökuret är utformat som ett litet hus med lutande tak. Högst upp i nocken är oftast en stor gök placerad. Jaktmotiv med gevär och bytesdjur är också mycket vanligt förekommande. Många gökur kommer från Tyskland. Varifrån klockan härstammar står oftast på urtavlan, som ofta har romerska siffror.
Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 16.06.2021 8:35:14
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken