Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch gjort

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
verdeutlichen tydliggöra (-gör, -gjorde, -gjort)Verb
gesagt, getan! sagt och gjortRedewendung
machen, tun göra, gör, gjorde, gjort
Rat m einholen rådgöra, -gör, -gjorde, -gjort
Geschehen ist geschehen! (vad som är) gjort är gjort!Redewendung
machen tun göra gör gjorde gjort
machen/tun göra gör gjorde gjortVerb
machen göra, gör, gjorde, gjortVerb
tun (tut, tat, getan) göra (gör, gjorde, gjort)Verb
zusammenstellen göra upp, gör upp gjorde, gjort uppVerb
weh tun göra gör gjorde gjort ont
herrichten, machen göra, gör i ordning (gjorde, gjort)
sich zieren, sich einschmeicheln göra, gör, gjorde, gjort sig till
machen, inf, pluqua, prät, pärs, fut gör, har gjort, gjorde, gör, tänker göra
Was habe ich verbrochen? Vad har jag gjort för ont?Redewendung
reinigen (reinigte, gereinigt) rengöra -gör, -gjorde, -gjort / rensa -r -de -tVerb
loslösen lösgöra verb lös/gjorde -gjort, verb lossa -de -tVerb
ich habe zugegebenermaßen wenig getan jag har gjort litet, det måste jag medge (erkänna)
Coverversion f --en pl
eine zeitlich dem Original nachfolgende Neufassung eines Musikstücks durch einen anderen Interpreten
cover
u

en term som används inom populärmusikindustrin, vanligen för en inspelning av en särskild låt av andra artister än de som gjort originalinspelningen
musikSubstantiv
etwas in Gedanken tun göra ngt i tankarna Verb
enttäuschen + Akk. göra ngn besviken Verb
Pfusch
m

schlecht ausgeführte Arbeit
fusk, -et, -
illa gjort arbete
Substantiv
Geschirr
n
porslin
n

som samlingsbegrepp för tallrikar och annat som är gjort av porslin
Substantiv
Interessent -en
m
intressent
u

person eller grupp som gjort ekonomisk satsning i bo­lag e.d.
wirtsSubstantiv
das Rad neu erfinden uppfinna hjulet nytt
Lägga ner möda på något komplicerat som någon annan redan har gjort.
Redewendung
bevor [mit Verneinung!]
Bsp.: Du darfst nicht gehen, bevor du die ganze Arbeit erledigt hast.
förrän
Ex.: Du får inte gå förrän du gjort klart allt arbete. "Förrän" används bara med påståenden som innehåller en negation (inte, icke, ej osv.) som satsadverbial.
Konjunktion
Beinahunfall m, -unfälle pl tillbud
n

olyckstillbud; när du råkar ut för något som skulle ha kunnat leda till att du gjort dig illa eller skadats, men där du klarar dig på grund av lyckliga omständigheter
Substantiv
Hochfrequenz-Handel
m

Als Hochfrequenz-Handel (HFH; englisch high-frequency trading, abgekürzt HFT) wird ein mit Computern betriebener Handel mit Wertpapieren bezeichnet, der sich durch kurze Haltefristen und hohen Umsatz auszeichnet.
högfrekvenshandel, robothandel
u

Investeraren (ofta en hedge-fond eller en bank som handlar mot egen bok) både köper och säljer ett antal av en enskild aktie genom en handelsalgoritm i syfte att tjäna pengar, i slutet av dagen äger investeraren sannolikt inga aktier men har förhoppningsvis gjort vinst på sina affärer
finan, wirtsSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 31.03.2023 15:45:45
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä
  <-- Eingabehilfe einblenden - klicken