Pauker Logo

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Garantie f garanti uSubstantiv
Kaution f garanti(-summa), säkerhet u
Måste i Tyskland ofta erläggas av hyresgästen när den får ett hyresavtal; beloppet motsvarar ofta 2-3 månadskallhyror och återbetalas av hyresvärden när avtalet löper ut
finanSubstantiv
Gewährleistung f
Die Gewährleistung, Mängelhaftung oder Mängelbürgschaft bestimmt Rechtsfolgen und Ansprüche, die dem Käufer im Rahmen eines Kaufvertrags zustehen, bei dem der Verkäufer eine mangelhafte Ware oder Sache geliefert hat.
garanti u
En garanti är en utfästelse, ofta i ett köpeavtal, med löfte om reparation/kompensation/återbetalning till köparen om det finns eller uppstår ett fel på en vara, under vissa i avtalet angivna förutsättningar.
rechtSubstantiv
Einlagensicherung f
Einlagensicherung (seltener Guthabensicherung) ist die Bezeichnung für die gesetzlichen und freiwilligen Maßnahmen zum Schutz der Einlagen (Bankguthaben) von Kunden bei Kreditinstituten im Falle der Insolvenz.
insättningsgaranti u
Insättningsgaranti är en garanti för de pengar som personer sätter in på konton i banker och andra finansinstitut. Garantin innebär att den som satt in pengarna skall kunna få tillbaka dem även om banken går i konkurs. En insättningsgaranti har normalt begränsningar i hur stort belopp och vilka typer av konton som skyddas.
finanSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 15.12.2017 5:41:02
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon