Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch gått

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
untergehen
ging unterist untergegangen
under
gickgått
Verb
hervorgehen
ging hervorist hervorgegangen
framgå, -gick, -gåttVerb
sich verlaufen, sich verirren
verlief/verirrte sich hat sich verlaufen/verirrt
vilse
gickhar gått
Verb
durchbrennen: Die Sicherung ist durchgebrannt
brannte durch
proppen har gåttVerb
gehen gick gåttVerb
gehören, einbeziehen; eingehen, schließen ingå, -gick, gått
ich bin gegangen jag har gått
die Glühlampe ist durchgebrannt glödlampan har gått
weggehen
ging wegist weggegangen
därifrån, bort
gickhar gått
Verb
sterben, verscheiden alt
starb/verschiedist gestorben/verschieden
bort (avlida)
gick borthar gått bort
Verb
jemanden übergehen
überginghat übergangen

z.B. bei der Postenvergabe
förbigå ngn, -gick, -gåttVerb
gehen
gingist gegangen
gå, går, gick, gåttVerb
kosten, sich belaufen auf gick, gått
zurückgehen (ist zurückgegangen)
ging zurück
tillbaka (har gått tillbaka)
gick tillbaka
Verb
gehen, ging, ist gegangen gå, går, gick, gått
gehen går gick gåttVerb
Konjugieren aussteigen
stieg ausist ausgestiegen

aus Zug+Bus
av (går av; gick; gått av)
gickgången

Präsens: går av
Verb
gehen gå, går, gick, gåttVerb
die Schuhe einlaufen
lief einhat eingelaufen
in skorna
gickhat gått
Verb
andauern pågå -går -gick -gåttVerb
eine Hausbesichtigung machen går gick gått husesyn
das Geld ist futsch (weg), flöten gegangen pengarna har gått åt skogenRedewendung
ins Eis einbrechen, er bricht ein
brach einist eingebrochen
-r genom isen
gickhar gått
Verb
eine Sicherung ist durchgebrannt det har gått en propp
ist abgebrochen har gått av är avbruten
vorbeigehen förbi -r gick gåttVerb
gehen
ist gegangen
gå, går, gick, gått
g�gickg�ngen

Präsens: går Supinum: gått
Verb
spazieren utt, går, gick, gåttVerb
sich (od. einander) verfehlen
verfehltenhaben verfehlt
om varandra
gick omhar gått om

missa varandra
Verb
laufen: Wir sind gelaufen, nicht gefahren gå: Vi har gått, inte åktVerb
im Gange sein pågå, -gick, -gått
vara i gång
Verb
(sich) festfahren
fuhr sich fest

die Verhandlungen sind festgefahren, haben sich festgefahren
i baklås
förhandlingarna har gått i baklås
Verb
gegen etwas Sturm laufen
liefist gelaufen
till storms mot ngt
gickhar gått
Verb
hineingehen
ging hineinist hineingegangen

z.B. ins Haus hineingehen
in
gick inhar gått in

t.ex. gå in i huset
Verb
sich verklemmen
Die Tür hat sich verklemmt
i baklås (dörr)
Dörren har gått i baklås
aufstehen (aus dem Bett)
stand aufist aufgestanden
upp, stiga upp
gick/steg upphar gått/stigit upp

~ ur sängen
Verb
ausgehen (ging aus, ist ausgegangen)
d.h. z.B. in eine Kneipe gehen
ut (gick ut, har gått ut)
t.ex. gå på krogen
Verb
laufen: Der Film läuft schon die dritte Woche ha gått/visats: Filmen har redan gått/visats i tre veckorVerb
ablaufen
lief abist abgelaufen

Bsp.: Die Leihzeit ist abgelaufen. - Die Leihzeit läuft in einigen Tagen ab.
ut
gick uthar gått ut

Ex.: Lånetiden har gått ut. - Lånetiden går ut om några dagar.
Verb
aufstehen, er steht auf
er ist aufgestanden

aus dem Bett
gå, -r upp gick, gått upp, stiga upp, stiger steg stigit
ur sängen
Verb
rausgehen
ging rausist rausgegangen
ut, går ut, gick ut, gått ut
dvs. lämna ett rum, en byggnad
Verb
ablaufen (z. B. Haltbarkeitsdatum)
lief abist abgelaufen
utlöpa, till ända, ut (t. ex. hållbarhetsdatum)
utlöpte / gickhar utlöpt/gått
Verb
Wiederholung f
von durchgenommenem Lehrstoff in der Schule
repetition -en -er
av det man gått genom på lektionen i skolan
Substantiv
emeritierter Professor, Professor emeritus m emeritus
Emeritus är en titel som används i kombination med yrkestiteln professor när de gått i pension.
Substantiv
todunglücklich sein vara väldigt/djupt olycklig
t.ex. efter någons död, efter ett husdjurs försvinnande, efter att kärleken har gått i kras
Adjektiv
Konjugieren laufen
liefist gelaufen

Bsp.: Der Wagen ist nur 2000 Kilometer gelaufen / Wir sind gelaufen, nicht gefahren / Die Zeit läuft / Ein Zittern läuft durch ihren Körper / Es läuft ihm kalt über den Rücken
gickhar gått

Ex.: Bilen har bara gått i 200 mil. / Vi har gått, inte åkt. / Tiden går. / En skälvning går genom hennes kropp / Det går kalla kårar över ryggen på honom
Verb
Malz n
durch Mälzung gekeimtes und getrocknetes Getreide (meist Gerste, auch Weizen, Roggen, Dinkel o. a.)
malt en oder n
Malt är säd, vanligen korn, som fuktats med vatten och fått gro. Groddarna producerar enzymet amylas vilket får stärkelsen i maltet att omvandlas till maltsocker när maltet läggs i blöt, som vid bryggning. Efter att groendet gått tillräckligt långt avbryts processen genom att grönmaltet torkas eller rostas med varm luft. Den färdiga malten kan lagras länge. Malt används i tillverkning av öl och whisky men används även i jul- och påskmust, vissa bröd och t.ex. memma.
Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 27.11.2022 14:04:10
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken