Pauker Logo

Nein, ich nerve nicht alle mit Emails nur wegen dem dämlichen DSGVO.
Wie bisher, bekommt ihr keine Newsletter und anderen unnötigen Kram - die Emailadresse ist nur für vergessene Passwörter und evtl. Foren-Antworten.
Ja, wenn ihr euch nicht registriert, bekommt ihr Google-Werbung und Google verfolgt euch bis ins Grab.

Schwedisch Deutsch full - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
voll fullEN
voll (belegt) full
vollpfropfen verb proppa full
mit voller Fahrt; ugs: was das Zeug hält för full fräsRedewendung
mit Arbeit überhäuft sein, viel zu tun haben ha häcken full ugs
den Mund voll nehmen ta munnen fullVerb
voll full -t -a
voll, voller, am vollsten full, fullare, fullastAdjektiv
neidvoll full av avundAdjektiv
in vollem Gange i full gång
voller Leben full av liv
humorvoll adj full av humor
voll (von) full (av/med)
voll, blau, besoffen ugs
betrunken
full, packad (vard.)
berusad
Adjektiv
Den Tank voll, bitte Full tank, tack
es ist taghell, es ist heller Tag det är full dager
voller Erwartung sein vara full av förväntan
sich vollaufen lassen (Alkohol) supa sig full (alkokol)Verb
voller Bewunderung sein vara full av beundran
voller Spannung sein vara full av spänning
voll wie eine Haubitze
stark betrunken (Haubitze = Kanone; Alika=Ableitung eines weiblichen Vornamens)
full som en alika
kraftig berusad (Haubitze=kanon; Alika=ett kvinnonamn)
in vollem Gange sein vara i full gångVerb
er ist noch ganz rüstig han är vid full vigör
schartig skårig, naggad, full med hack
eindrucksvoll, eindrücklich intrycksfull
med starkt uttryck, full av äkta känsla
Adjektiv
Mutterschutz m
Recht auf "Urlaub" vor/nach der Niederkunft bei vollem Lohnausgleich, in Schweden jedoch nur 80% des Bruttogehalts.
mammaledighet u
Lagstadgad rätt till ledighet i samband med förlossningen (i Tyskland med full lön!). I Tyskland omfattar denna ledighet sex veckor före och åtta veckor efter beräknat förlossningsdatum
Substantiv
Ausrüstung f
Der schwedische Begriff wird v.a. in militärischen Zusammenhängen verwendet (Kampfausrüstung)
Deklinieren mundering u
Med mundering avses en fullständig uppsättning kläder och annan utrustning som bärs för ett specifikt syfte. Begreppet används särskilt i militära sammanhang. För att förtydliga innebörden talar man ofta om full mundering.
militSubstantiv
fusselig luddig
full med tussar
Adjektiv
motiviert taggad ( ugs /vardagligt)
koncentrerad och full av verksamhetslust
Adjektiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 24.05.2018 14:19:07
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon