Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch for vilse

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
sich verfahren
verfuhr sichhat sich verfahren
fara vilse
for vilsehar farit vilse
Verb
für, vor för
weil förDA
für, denn för
jemandem (Dativ) danken für + Akk.
dankte
tacka ngn för ngt
tackade
Verb
Schwedisch fällt ihm leicht han har lätt för svenska
für immer för alltid
vorstehen fig stå förfig
vor (zeitl.) för...sedan
um ... (Genitiv) willen för ... skull
Kreuze an kryssa för
zu wenig för lite
zu lang för lång
für immer för evigt
zu klein för liten
kämpfen für kämpa för
erschlaffen (för)slappasVerb
im Moment, zur Zeit för tillfället
wofür för vad
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
zur Kenntnis f för kännedomSubstantiv
fr jmd singen sjunger för
allzu för
alltför
zu viel/e för mycket
zur Kenntnisnahme för kännedom
weil för att
vorhalten hålla förVerb
zu hell för ljust
immerzu för jämnan
für mich för mig
bekannt wegen + Genitiv känd för
Angst f vor ängslan f för
danke für tack för
zu ("mehr als") för (Adv.)
versperren, schließen stänga för
beschützen vor + Dativ
beschützte
beskydda för
beskyddade
Verb
bekannt für känd förAdjektiv
zu viel för mycketAdverb
Auge um Auge öga för öga
vor
Zeitlich: vor zehn Jahren
för ... sedan
Was für... Vad... för
zu wenige för
wegen + Genitiv verurteilt dömd förAdjektiv
zu breit för bred
einer nach dem anderen, nach und nach undan för undan
zum Teufel! för fan!
vor Augen för ögonen
zu nahe för nära
vor (präteritum) för...sedan
zu dunkel för mörkt
denn för (Konj.)
zu groß för storDA
für Geld för pengar
Dafür för detAdverb
vor...
Bsp.: vor 10 Jahren
för ... sedan
für etw. stehen stå för
Schüttgutschaufel f
Anbaugerät för Frontstapler
skopa u
tillsatsaggregat för truckar, för transport av massgods + skrot
Substantiv
Bericht erstatten über göra reda för
pensionsreif ugs mogen för pensionAdjektiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 22.10.2021 8:58:04
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken