Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch for

Übersetze
FilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
beunruhigt sein über oroa sig för
jemandem etwas erklären förklara någonting för någon
um...zu för att
+ infinitiv
Konjunktion
versperren, schließen stänga för
beschützen vor + Dativ beskydda för Verb
Auge um Auge öga för öga
Angst f vor ängslan f för
etwas vorhaben ha för sig Verb
für eine Nacht för en natt
vor Anker liegen ligga för ankar navigVerb
jemandem um den Bart gehen fig fjanta för ngnfig
um Gottes Willen för Guds skull
wortwörtlich ordagrann, ord för ord
viel zu viel alldeles för mycket
Vielen Dank für Deine/Ihre Mühe. Tack för besväret.
Vielen Dank für das Essen! Tack för maten!
vielen Dank tack för det
weil därför att, för att, förKonjunktion
für, denn för
für, vor för
allzu för
alltför
weil för
vor etwas/jemandem fliehen fly för ngt/ngn Verb
vor fünf Minuten för fem minuter sedan
zu viel Zeit verschlingen sluka för mycket tid Verb
Feierabend machen sluta arbetet (för dagen) Verb
Anbindestall
m

Anbindestall ist ein Stall für Nutzvieh, in dem die Tiere (meistens Kühe) an einem Platz fixiert sind.
kostall för uppbundna kor
n
landwSubstantiv
für seine Mühe belohnt werden lön för mödan
bitte Zutreffendes ankreuzen kryssa för ett alternativ Verb
transportieren überführen för förde fört för! föra
wetterfühlig känslig för vädrets växlingarAdjektiv
ausnahmsweise för en gångs skull
jemanden anklagen, beschuldigen + Genitiv anklaga ngn för ngtVerb
Tastsinn
m
känselsinne -et (för tryck)Substantiv
zu jemandem Zuneigung fassen fatta tycke för ngnVerb
(ein feines) Gefühl für etwas haben ha känsla för något
jemanden för tot erklären dödförklara ngn rechtVerb
vor einander framför varandra, mittemot varandra, för varandra
Herzlichen Dank für Ihre Bestellung! Tack för din beställning!
vor einem Jahr för ett år sedan
den Vorstand entlasten recht bevilja ansvarsfrihet för styrelsen rechtVerb
für etwas büßen böta för ngt. bildligt figVerb
sich an den Kopf fassen ta sig för pannan figVerb
einen guten Blick für etwas haben ha blick för ngt Verb
für immer
Bsp.: Hier bleibe ich für immer!
för gott
Ex.: Här stannar jag för gott!
für
Bsp: Rauchen ist nicht gut für die Gesundheit
för
Ex: Rökning är inte bra för hälsan
Präposition
Europäischer Gerichtshof m für Menschenrechte Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna
Kurz: Europadomstolen (best. Form!)
rechtSubstantiv
Dachbox f --en (für Autos) takbox -en -ar (för bilar)
u
Substantiv
Umweltplakette, Feinstaubplakette f -n (für Kraftfahrzeuge) miljödekal -en -er (för motorfordon)
u
VerkSubstantiv
jemanden wegen etwas verklagen stämma ngn för ngt (jur.) rechtVerb
einem (Dativ) als Richtschnur dienen
figurativ
tjäna till rättsnöre för ngn
bildligt
Verb
ich könnte schon nog för att jag kan
vernachlässigt, ungepflegt oomhändertagen, förbisedd, icke vårdad för
dazu bin ich zu alt det är jag för gammal för
zu dunkel för mörkt
denn för (Konj.)
immerzu för jämnan
zu nahe för nära
für Geld för pengar
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 30.11.2023 6:26:48
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä
  <-- Eingabehilfe einblenden - klicken


sapxsi