Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch förflytta - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
führen föra (förflytta)Verb
schieben
schobhat geschoben
skjuta
sköthar skjutit

förflytta
Verb
sich nach ... bewegen (zu einem anderen Ort) förflytta sig tillVerb
hasten, hetzen hasta
förflytta sig hastigt
Verb
sich versetzen
versetzte
försätta sig (förflytta sig)
försatte

bildligt
figVerb
versetzen, verrücken förflytta -de -t, omplacera, flytta omVerb
sich entfernen fjärma sig
förflytta sig i riktning bort från något/någon annan
Verb
Sackkarre f, Stechkarre f, in Österreich: Sackrodel m säckkärra, magasinkärra, transportkärra, paketkärra, bagagekärra, pirra u
L-formad tvåhjulig kärra som man skjuter framför sig och använder att förflytta säckar med
Substantiv
ethnische Säuberung f --en
Ethnische Säuberung bezeichnet das Entfernen einer ethnischen oder religiösen Gruppe aus einem bestimmten Territorium. Dies erfolgt zumeist durch gewaltsame Vertreibung, Umsiedlung, Deportation oder Mord.
etnisk rensning -en -ar
Etnisk rensning är ett uttryck som uppstod under jugoslaviska krigen under första halvan av 1990-talet, och avser strategi eller politik med syfte stärka en folkgrupps ställning genom att tvångsvis (våld) förflytta eller likvidera människor på grund av annan etnisk tillhörighet. Etnisk rensning som begrepp befinner sig epistemologiskt mellan deportering och folkmord.
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 22.06.2018 22:53:17
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon