Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch förde

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
hinausführen
führte hinaus
föra ut
förde ut
Verb
die Bücher führen
führte
föra räkenskaper (Hdl. )
förde
wirtsVerb
für jemanden sprechen, jemandes Sache führen, jemandes Belange vertreten
sprach/führte/vertrathat gesprochen/geführt/vertreten
föra någons talan
fördehar fört
Verb
transportieren überführen för förde fört för! föra
jemanden irreführen
führte irre
föra ngn vilse, vilseleda ngn
förde vilse / vilseledde
Verb
überweisen (Geld) Perfekt: hat überwiesen överföra (pengar) överför, -förde, -fört
jemanden/etwas in Sicherheit bringen
brachte
föra ngn/ngt i säkerhet
förde
Verb
etwas zum Abschluss bringen
brachtehat gebracht
föra ngt till ett slut
fördehar fört
Verb
Krach machen
machte
busa, leva bus, föra bus
busade/levde/förde

föra oväsen
Verb
toben
tobte

in Bezug auf Kinder beim Spielen
busa, leva bus, föra bus
busade/levde/förde

rusa omkring och väsnas
Verb
Fjärd m
Ein Fjärd (Plural. Fjärdar) ist eine gebirgsferne durch glaziale Erosion entstandene Meeresbucht. Obwohl das schwedische Wort Fjärd etymologisch dem Norwegischen Wort Fjord und dem deutschen Wort Förde entspricht und alle drei Küstenformationen von den Eiszeiten geformt wurden, sind es geologisch doch drei unterschiedliche Formationen.
Dekl. fjärd u
En fjärd är en större, öppen del av en skärgård eller en havsvik, begränsad av större och mindre öar och holmar och eventuellt fastland. Ibland kan även långsträckta sjöar eller vidgade älvlopp avses, till exempel Hedesundafjärdarna i Dalälven och Glafsfjorden i Värmland.
geogrSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 07.10.2022 1:53:50
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken