Pauker Logo

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Deklinieren Gefängnisgitter Gef n Deklinieren fängelsegaller f n Substantiv
Deklinieren Schaf Schafe n Deklinieren får f n zooloSubstantivNO
Faden F m tråd, -ar t.ex. sytrSubstantiv
Birkenrinde(f) näver -n
Grundeinstellung f f grundsyn -en -er uSubstantiv
Verdauung, f spjälkning
Ehehindernisprüfung f hindersprövning, -enrechtSubstantiv
Planwirtschaft f f planhushållning, -en, -arSubstantiv
Schlampe f f satkär(r)ing satkär(r)ingen satkär(r)ingarSubstantiv
Wassermasse(f) vattenmassa, -n, -or
Hetze f f hets, -enSubstantiv
Konservenfabrik f f konservfabrikSubstantiv
Geschichtsschreibung f historieskrivning uSubstantiv
Briefkarte f f korrespondenskortSubstantiv
Rudermannschaft f f roddarlagSubstantiv
Deklinieren Verdienst Verdienste m Deklinieren förtjänst f u Substantiv
Laufbahn f f levnadsbana, (-or)Substantiv
Idiot m -en Deklinieren fån et, fåne en Substantiv
Schulspeisung f f skolbespisningSubstantiv
Bergwache f f fjällräddning -enSubstantiv
Warenprobe f varuprov et -erSubstantiv
Bedingung f f villkor,-et, betingelse,-nSubstantiv
Erquickung f f vederkvickelse, förfriskningSubstantiv
Ausbildungsmöglichkeit f f utbildningsmöjlighetSubstantiv
Hautveränderung f f hudförändering -en -ar uSubstantiv
Fleischeslust f f köttslig lustaSubstantiv
Betonung f f betoning,-en; accent(uering),-en; fig tonvikt,-enfigSubstantiv
Sole f f saltvatten n (=)Substantiv
Anmeldung f f anmälningSubstantiv
Mondlandung f f månlandning, - en, -arSubstantiv
Beratung(f) samråd
Wirtschaft f f ekonomi (geschäftlich), krog (Kneipe)Substantiv
Wasserkaraffe(f) vattenkaraff, -en, -er
Anforderung f f anfordran anfordran anfordringarSubstantiv
Gießkanne(f) handkanna, -n; -or
Tagesordnung, f; Gottesdienstordnung, f agenda, -n, -or
Beleidigung(f), Verunglimpfung f förolämpning, -en, -erSubstantiv
Meinung (f), Ansicht f opinion (-en; -er)Substantiv
Gottesvertrauen m, -zuversicht f Gudsförtröstan, best. f. ~Substantiv
Hoffung f, Vertrauen n, Zuversicht f förtröstan, best. f. ~Substantiv
Hausaufgabe f -n läxa (-n,-or)
Sportkanone(f)((fig) hurtbulle
Grundlage f -n bas, grund -en -er uSubstantiv
Durchstreichung (f), Überstreichung f överstrykning, -en, -arSubstantiv
Ruderregatta (f), Wettrudern n roddtävlingSubstantiv
Seherin (f), Wahrsagerin f sierska, -n, -orSubstantiv
Präposition (f)-en preposition -en -er ulinguSubstantiv
ich möchte gerne kan jag f
Klappe (f), Ventil n klaff, -en, -arSubstantiv
Auswertung f, Evaluation f utvärdering -en, -arSubstantiv
Schläfe(f)(Anat.) tinning, -en, -ar
Untertasse f -n tefat, -et =Substantiv
U-Bahn f f tunnelbana, T-bana (-or)Substantiv
Holztaube (f)(zoolo) skogsduva
Ansichtskarte f -n vykort -etSubstantiv
Füllung(f)-en fyllning -en -ar uSubstantiv
Form f; Gestalt f form en; -er
Beliebtheit(f), Beliebtheit(f), Volkstümlichkeit(f) popularitet-en
Erschrockenheit (f), Bestürzung f förskräckelse, bestörtningSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 11.12.2017 10:38:26
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon