Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch en väg

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Dekl. Audiodatei f -en Dekl. ljudfil en -er u inforSubstantiv
Dekl. Desinfektion -en f desinfektion uSubstantiv
Dekl. Sondermarke -en f specialfrimärke nSubstantiv
Dekl. Milchpackung -en f mjölkpaket (ett)Substantiv
Dekl. Unannehmlichkeit -en n olägenhet uSubstantiv
Dekl. Sprachforschung -en f språkforskning uSubstantiv
Dekl. Temperatur -en f Dekl. temperatur -en -er u Substantiv
Dekl. Fortsetzung -en f Dekl. fortsättning -en -ar u Substantiv
Dekl. Arbeit f -en f Dekl. arbete et -n Substantiv
Dekl. Auktion -en f auktion uSubstantiv
Dekl. Zucht -en f
Pflanzenzucht
odling -en -arbioloSubstantiv
konfrontativ -en konfrontativAdjektiv
Dekl. Kultur -en f
Bakterienkultur
odling -en -ar
bakterieodling
biolo, medizSubstantiv
Dekl. Mensch Menschen (pl) m Dekl. människa människor(pl) u Substantiv
Dekl. Kultur -en f
Theater, Musik usw.
kultur -en -er uSubstantiv
Dekl. Erkältung -en f Dekl. förkylning -en -ar medizSubstantiv
Dekl. Verirrung, Täuschung -en f Dekl. förvillelse u Substantiv
Dekl. Sensor m, Pl.: Sensoren Dekl. sensor u technSubstantiv
Dekl. Gnadenfrist -en f
Bsp: die ~ ist abgelaufen
nådatid -en
Ex.: ~en är slut/över/har tagit slut
Substantiv
Dekl. Schlüssel m Dekl. nyckel nycklar u Substantiv
Dekl. Weg -e m Dekl. väg u Substantiv
Dekl. ein/der Aufseher viele/die Aufseher m Dekl. rättare -en u Substantiv
Laube, Gartenlaube f
Laube, die durch Büsche/Bäume gebildet wird, kein Gebäude!
Dekl. berså u Substantiv
Krawattennadel f Dekl. kråsnål u Substantiv
Dekl. Zahntechniker m Dekl. tandtekniker u Substantiv
die stehende Redensart, das Sprichwort Dekl. ordstäv n Substantiv
das Journal, das Gästebuch Dekl. liggare Substantiv
Knastbruder m Dekl. kåkfarare u
(vardagligt, nedsättande) person som ofta suttit i fängelse (på kåken)
Substantiv
Oberkellner m Dekl. hovmästare u Substantiv
Schornsteinfeger m Dekl. sotare u Substantiv
Dekl. Leser m Dekl. läsare u Substantiv
Ausrede f -n f Dekl. bortförklaring u Substantiv
Dekl. Schulhof Schulh m Dekl. en skolgård u Substantiv
Dekl. Sprecher Sprecher m Dekl. talare talare u Substantiv
Dekl. Redner Redner m Dekl. talare talare u Substantiv
Dekl. Italiener Italiener m Dekl. italienare italienare u Substantiv
Dekl. Gärung -en f
Wein, Bier, Sauerkraut u.ä.
jäsning u
Vin, öl, surkål o. dyl.
bioloSubstantiv
Untertan m -en Dekl. undersåte u Substantiv
Rüschenhemd n -en Dekl. kråsskjorta u Substantiv
auf dem Weg väg
Engpass m
in Bezug auf Straße/Weg
avsmalnande vägSubstantiv
Privatweg m enskild vägSubstantiv
ein Weg, eine Route f en led u
väg
Substantiv
unterwegs sein, auf dem Weg sein vara väg
ein Weg m von fünf Minuten fem minuters väg
Gang m -e+ gång -en -ar
((gång)väg)
Substantiv
Weg m väg -en -arSubstantiv
davonschießen
ist davongeschossen
raka i väg
rakade
Verb
Weg m, Straße f väg -en -ar uSubstantiv
ein schmaler Weg en smal väg
uneben: ein unebener Weg en knagglig väg
Dekl. Zitronensäure f Dekl. citronsyra u Substantiv
Apfelsaft m -säfte Dekl. äppeljuice -en n Substantiv
Gutschein m Dekl. kupong u Substantiv
Tönung f Dekl. toning toningar u Substantiv
der Hintergrund, der Fond Dekl. fond u Substantiv
Diskette f enSubstantiv
Dekl. Planet Planeten m Dekl. planet planeter u SubstantivEN ID
Besuch m, Aufwartung f Dekl. uppvaktning u Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 01.12.2021 14:34:09
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken