Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch ditt - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
dein ditt
Du Schwein! Ditt svin!
Dein Kauf ditt köp
Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten sköt du ditt!
dein, deine din, ditt, dina
in deinem Land i ditt land
dein din,ditt,dina
dein din, ditt, dina
Wie ist dein Nachname? Vad är ditt efternamn?
im Schweiße deines Angesichts i ditt anletes svettRedewendung
Geheiligt werde dein Name! Helgat varde ditt namn!relig
Wie ist deine Telefonnummer? Vad är ditt telefonnummer?
was ist dein Lieblingstier?` vad är ditt älsklingsdjur?
du bist am Zug det är ditt drag
Was ist dein Beruf? Vad är ditt yrke?
kümmern
kümmerte

Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten!
sköta, sköter
skötte

Sköt du ditt!
Verb
Mach was aus deinem Leben Gör något av ditt liv
Kann ich deine Telefonnummer haben? kan jag ditt telefonnummer?
er steht deinem Vorschlag wohlwollend gegenüber han är välvilligt inställd till ditt förslag
Zur Auslieferung benötigen wir Ihre Postleitzahl Vi behöver ditt postnummer för att kunna utföra leveransen
du bist ein Arsch ditt arsel!, du är en skitstövel, dra åt helvete
schaden
schadete

Bsp.: Das schadet deinem Ruf / Das schadet nichts (bildlich) / Es würde dir nicht schaden, wenn du ... / det schadet ihm gar nichts / Rauchen schadet der Gesundheit
skada
skadade

Ex.: Det skadar ditt rykte / det skadar inte (bildligt) / Det skulle inte skada (vore bra) om du ... / det skadar honom inte (det är rätt åt honom) / Rökning skadar hälsan
Verb
Vaterunser n
Gegenwärtige ökumenische Fassung (erarbeitet durch die ALT 1970): Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Herrens bön, även Fader vår eller Vår Fader
Enligt Svenska Folkbibeln: Fader vår, som är i himlen. Helgat blive ditt namn. Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Ge oss i dag vårt bröd för dagen. Och förlåt oss våra skulder, såsom också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från den onde. [Ty riket är ditt och makten och äran i evighet, amen.]
religSubstantiv
wohlwollend
Bsp.: ~e Kritik, ~er Vertrag, eine ~e Person, er steht deinem Vorschlag wohlwollend/positiv gegenüber
välvillig
Ex.: ~ kritik, ~t avtal, en ~ person, han är ~t inställd till ditt förslag
Adjektiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 25.06.2018 4:26:02
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon