Pauker Logo

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
diese Woche den här veckan, denna vecka
dieses Mal n, diesmal denna gång, den här gången; ugs: denna gången
ebendiese just denna, detta, den här, det här
Auto (von) oder Genitiv m
Bsp.: Der Autor des Buches / von diesem Buch
Deklinieren författare (till) u
Ex.: Författaren till boken / till denna bok
Substantiv
dazu till den (det, denna, detta, dem, dessa)Adverb
Schmand m
fetthaltigere saure Sahne mit einem Fettgehalt von meist 20–29 %
gräddfil u
Denna tyska variant har högre fetthalt än vanlig gräddfil
culinSubstantiv
alter Knacker m
Denna beteckning har en negativ konnotation i tyskan!
gubbe enSubstantiv
vergönnen
vergönntevergönnt

Bsp.: Es war ihm (vom Schicksal) nicht vergönnt, diesen Tag zu erleben
förunna
förunnadeförunnat

Ex.: Det förunnades honom icke att uppleva denna dag
Verb
hinaufführen
führte hinauf

Führt dieser Weg zum Dorf hinauf?
gå, leda
gick/ledde

Går/Leder denna väg upp till byn?
Verb
den Rahmen + Genitiv sprengen
Bsp.: Das würde den Rahmen dieser Arbeit / dieses Artikels sprengen
spränga ramen för ngt
Ex.: Det skulle spränga ramen för detta arbete / denna artikel
Redewendung
gefallen + Dativ, zusagen + Dativ (Geschmacksfragen), Bsp. Das gefällt mir nicht / Das sagt mir nicht zu
gefielhat gefallen

Bsp.: Diese Farbe gefällt mir gar nicht / Diese Farbe sagt mir gar nicht zu
tilltala (smakfrågor), ex. Det tilltalar mig inte
tilltalade

Ex.: Denna färg tilltalar mig inte alls
Verb
jemandem (Dativ) etwas vorenthalten
hat vorenthalten

Bsp.: Uns ist diese Information vorenthalten worden. - Er hat mir die Information vorenthalten.
undanhålla ngn ngt
undanhöllhar undanhållit

Ex.: Vi har undanhållits denna information. - Han har undanhållit mig informationen.
Verb
fordern, erfordern
hat gefordert / erfordert

Bsp.: Diese Frage erfordert Aufmerksamkeit - Er fordert, dass... - Das erfordert weitere Arbeit
fordra -de -t
Ex.: Denna fråga fordrar uppmärksamhet - Han fordrar att... - Det fordrar fortsatt arbete
Verb
Deklinieren Szene Szenen f Deklinieren scen scener u Substantiv
Kürzung, Reduzierung, Einschränkung f
Bsp.: diese Reduzierung um 150 Millionen Euro / Kürzung der Subventionen / Einschränkungen im Öffentlichen Sektor / Einschränkung/Kürzung der Transporthilfen / große Kürzungen bei den Zahlungen
neddragning u
Ex.: denna neddragning med 150 miljoner euro / neddragning av subventionerna / neddragningar i den offentliga sektorn / neddragning av transportstödet / stora neddragningar i betalningarna
finanSubstantiv
Fahrdynamik f
Spezialgebiet der Dynamik, die sich, ausgehend von den Gesetzen der Technischen Mechanik und versuchsmäßig gefundener Abhängigkeiten mit der Bewegung von Landfahrzeugen (Rad-, Ketten- und Schienenfahrzeugen) befasst.
fordonsdynamik u
Fordonsdynamik avser de krafter, rörelser och förändringar av rörelser som påverkar fordon. Denna artikel gäller främst personbilar, lastbilar och bussar.
Substantiv
einem gefallen
gefielhat gefallen

Bsp.: Diese Farbe gefällt mir / Der Film hat mir nicht gefallen / Wie gefällt dir der Pullover?
falla ngn i smaken, tycka om ngt
Ex.: Denna färg tycker jag om / Jag tyckte inte om filmen / Vad tycker du om tröjan?
Verb
Asphaltholzfaserplatte f
Wasser- und windfeste Außenschicht unter den Brettern der Außenverkleidung von Gebäuden
asfaboard u
Denna porösa och asfaltimpregnerade träfiberplatta används som vindspärr på väggens kalla sida och skyddar bostaden mot fukt, drag och kyla.
Substantiv
Standesamt n -ämter byrå för borgerlig vigsel
I Tyskland har denna myndighet följande uppgifter: 1) genomföra vigslar, 2) registrera födelser och 3) utfärda dödsintyg
Substantiv
jemandem (dativ) einen Bärendienst erweisen göra någon en björntjänst
Försöka hjälpa någon med något men istället (och utan att vilja det) endast göra situationen värre för denna person
Redewendung
Gratiszeitung f
Gratiszeitungen sind periodisch (täglich oder wöchentlich) erscheinende, kostenlos verteilte Printmedien mit redaktionellen Inhalten. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Anzeigenerlösen.
gratistidning u
Gratistidning är en publikation som är gratis. Läsaren betalar alltså inget lösnummer- eller prenumerantpris för tidningen, utan denna finansieras av reklamintäkter.
Substantiv
Mutterschutz m
Recht auf "Urlaub" vor/nach der Niederkunft bei vollem Lohnausgleich, in Schweden jedoch nur 80% des Bruttogehalts.
mammaledighet u
Lagstadgad rätt till ledighet i samband med förlossningen (i Tyskland med full lön!). I Tyskland omfattar denna ledighet sex veckor före och åtta veckor efter beräknat förlossningsdatum
Substantiv
Mittellinie f -n
Längsmarkierung im Straßenbau
mittlinje -en -r
Trafikanter får köra över på andra sidan om denna mittlinje men detta sker på egen risk då det oftast kan förekomma mötande trafik på vänster sida om denna mittlinje.
Substantiv
Kapitänleutnant m
bezeichnet in deutschsprachigen Marinestreitkräften einen Offizier der Dienstgradgruppe der Hauptleute, der dem Hauptmann in Heer und Luftwaffe vergleichbar ist
kaptenlöjtnant u
Kaptenlöjtnant är en officersgrad som förekommer och förekommit i olika arméer och flottor. Idag är den finländska marinen den enda militära organisation som använder denna grad på svenska språket.
militSubstantiv
gemeinsame Ansicht f, Einvernehmen n, Konsens m, Einigkeit f
Über die Unmenschlichkeit der Todesstrafe herrscht hier im Europäischen Parlament große Einigkeit. In diesem Punkt herrscht kein Einvernehmen. Was die Kommission abgelangt, besteht Einigkeit darüber, dass wir eine starke und effiziente Kommission brauchen.
samsyn u
Ex.: Om dödsstraffets omänsklighet råder stor samsyn här i Europaparlament. Det finns ingen samsyn i denna fråga. När det gäller kommissionen råder det samsyn om att vi behöver en stark och effektiv kommission.
Substantiv
Geburtshelfer m ackuschör alt u
äldre titel för person av manligt kön som tjänstgör vid förlossning. Ofta åsyftas person med kirurgisk utbildning med denna tjänsteställning under den tid då kirurgin var skild från den akademiska medicinen.
Substantiv
Kreditnehmer m låntagare u
Låntagare är den som tar ett lån och är motsatsen till långivare. Andra ord för låntagare är gäldenär och gemensamt för dessa är att denna person står i skuld till någon annan, vanligtvis en bank eller annan långivare.
finanSubstantiv
Weißblech n
dünnes kaltgewalztes Stahlblech, dessen Oberfläche mit Zinn beschichtet ist
bleckplåt u
Bleckplåt består av en tunn järnplåt som är förtennad. Förtenningen skapar en skyddande yta som förhindrar att järnet rostar. Därför passar denna plåt bra till husgeråd och var tidigare vanligt förekommande.
Substantiv
Router m
Router (['ruːtə(r)] oder ['raʊ̯tə(r)]) sind Netzwerkgeräte, die Netzwerkpakete zwischen mehreren Rechnernetzen weiterleiten können. Sie werden am häufigsten zur Internetanbindung, zur sicheren Kopplung mehrerer Standorte (Virtual Private Network) oder zur direkten Kopplung mehrerer lokaler Netzwerksegmente, gegebenenfalls mit Anpassung an unterschiedliche Netzwerkprotokolle eingesetzt (Ethernet, DSL, PPPoE, ISDN, ATM).
router u
Router är en nätverksenhet som kopplar samman flera lokala datornätverk och dirigerar datatrafiken mellan dessa. I paketförmedlande nätverk bestämmer routern nästa nätverksadress som ett datapaket skall till, denna process kallas dirigering.
infSubstantiv
Bankeinzug m, Lastschrift f
per Bankeinzug zahlen
autogiro n
betala via autogiro
finanSubstantiv
Selbstbetrug m självbedrägeri n
en psykisk försvarsmekanism, grundad på bortrationalisering, projektion och förnekande, som innebär att en person aktivt misstolkar verkligheten och i synnerhet den egna relationen till denna. Syftet med självbedrägeri är att rädda självbilden och sin självuppskattning. Självbedrägerier är ofta livslånga och kostsamma för den drabbade individen.
psychSubstantiv
Aktor m, -en
Aktoren (Wandler; Antriebselemente), oft auch wegen des englischen Begriffs actuator als Aktuatoren bezeichnet, setzen die elektrischen Signale (z. B. vom Steuerungscomputer ausgehende Befehle) in mechanische Bewegung oder andere physikalische Größen (z. B. Druck oder Temperatur) um und greifen damit aktiv in das Regelungssystem ein und/oder geben Sollgrößen vor.
ställdon n
Ett ställdon (ibland kallad aktuator efter engelskans actuator) är en anordning som används för att styra en mekanism eller mekaniskt system. Ställdonet styrs av en signal och omvandlar denna signal till en mekanisk rörelse eller en annan fysikalisk effekt. Signalen är ofta elektrisk, men kan också vara hydraulisk eller pneumatisk.
technSubstantiv
Lichtbogenhandschweißen n
Ein elektrischer Lichtbogen zwischen einer als Zusatzwerkstoff abschmelzenden Elektrode und dem Werkstück wird als Wärmequelle zum Schweißen genutzt. Durch die hohe Temperatur des Lichtbogens wird der Werkstoff an der Schweißstelle aufgeschmolzen. Als Schweißstromquellen dienen Schweißtransformatoren (Streufeldtransformatoren) mit oder ohne Schweißgleichrichter, Schweißumformer oder Schweißinverter. Je nach Anwendung und Elektrodentyp, kann mit Gleichstrom oder Wechselstrom geschweißt werden.
metallbågsvetsning en, i dagligt tal även kallad pinnsvetsning eller bågsvetsning u
Vid svetsning tänds en ljusbåge mellan elektroden och arbetsstycket genom en elektrisk kortslutning. Vid denna kortslutning frigörs energi och ett bågplasma bildas som får kärntråden att smälta av i droppform. Höljet smälter därefter och följer med i droppövergången och bildar en skyddande slagg.
technSubstantiv
Ständerbohlenbau, Bohlenständerbau m -ten
eine seit dem 15. Jahrhundert im süddeutschen Raum und in der Schweiz weit verbreitete Holzbauweise. Es handelt sich dabei um einen Vorläufer des oberdeutschen Fachwerks.
skiftesverk n
Skiftesverk är en träbyggnadsteknik som mest använts för ekonomibyggnader såsom ladugårdar stall och loge samt andra enklare byggnader från vikingatiden och framåt. Väggar i skiftesverk består av liggande, grova plankor som är infällda i stolpar med spår. Denna teknik möjliggör användande av relativt korta plankor, vilket är en fördel i områden som saknar högväxt barrskog.
archiSubstantiv
Kvenisch n, kvenische Sprache f
Die kvenische Sprache (kvenisch: kvääni, norwegisch: kvensk språk) ist eine ostseefinnische Sprache, die von den Kvenen gesprochen wird, den Nachkommen finnischer Einwanderer in Nord-Norwegen. Seit April 2005 ist Kvenisch nach intensiven Diskussionen in Norwegen als eigene Sprache anerkannt.
kvänska u
Kvänska är ett finsk-ugriskt språk som talas i Nordnorge inom den befolkningsgrupp som kallas för kväner. Språkvarianten är en dialekt av finskan, och har ömsesidig begriplighet med denna. Av historiska och politiska skäl erkände dock Norges riksdag dialekten som ett minoritetsspråk år 2005 i enlighet med Europarådets stadga om landsdels- eller minoritetsspråk.
linguSubstantiv
Kronkorken m
Ein Kronkorken, Kronenkork oder Kronenkorken (im österreichischen Sprachgebrauch: Bierkapsel) ist ein kreisförmiges Blechstück, dessen Rand kronenförmig gebogen und mit einer Einlage aus Presskork, Polyvinylchlorid (PVC) oder Polyethylen (PE) versehen ist.
kronkork, flaskkapsyl u
En kronkork eller flaskkapsyl är en kapsyl med veckad kant som svarar mot en fläns på utsidan av flaskhalsens mynning. Denna kapsyltyp är standard för glasflaskor innehållande läsk, öl och vatten i Sverige idag (2010). Inuti kronkorken finns ett plastinlägg som kallas compound och som är själva tätningen mellan flaska och kronkork. Ursprungligen bestod tätningen istället av ett tunt korklager.
Substantiv
Maserknolle f
Maserknolle, fälschlich auch als Wurzelholz bezeichnet ist ein Wucherung am Baum, die ein gemasertes Holz ergibt.
vril, masurknöl u
Vril eller masurknöl (även i olika dialekter kallad "tjuk", "knos" eller "kosa") är en utväxt på träd, där träfibrerna går åt olika håll istället för att gå lodrätt. Denna defekt, som kallas masur, beror troligen av ett genetiskt fel. Masurvirke är mycket eftertraktat, eftersom det anses vackert och dessutom är mycket hårdare än normalt.
botanSubstantiv
Chip, Die m
Ein Die (englisch für „Würfel“, „Plättchen“, engl. Plural: dies oder dice) ist in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik die Bezeichnung eines einzelnen ungehäusten Stücks eines Halbleiter-Wafers. Ein solches Die wird üblicherweise durch Sägen oder Brechen des fertig bearbeiteten Wafers in rechteckige Teile (dicing) gewonnen. In der Regel befindet sich auf einem Die ein Bauteil, z. B. ein Transistor, Leuchtdiode, oder eine komplexe Baugruppe, z. B. integrierter Schaltkreis, ein Mikrosystem. Um möglichst lange von der Parallelfertigung auf dem Wafer zu profitieren, findet das Zerteilen im normalen Produktionsprozess zuletzt statt, direkt vor dem Einbau in ein Gehäuse bzw. dem Aufbringen auf einen Schaltungsträger (vgl. Direktmontage). Solche Dies werden dann „Chip“ bzw. „Nacktchip“ genannt.[
integrerad krets, chip n
En integrerad krets, ofta kallad chip eller IC, är en elektronisk krets där komponenterna tillverkas tillsammans, till skillnad från en traditionell krets, där komponenterna är tillverkade var för sig och sedan ansluts till varandra. Den integrerade kretsen består vanligtvis av en tunn platta av kisel, på vilken man fäster tunna trådar av halvledarmaterial. Med denna metod kan man få plats med miljontals elektroniska komponenter på en kvadratcentimeterstor platta.
techn, elektSubstantiv
Dotierung f
Eine Dotierung oder das Dotieren bezeichnet in der Halbleitertechnik das Einbringen von Fremdatomen in eine Schicht oder in das Grundmaterial eines integrierten Schaltkreises. Die bei diesem Vorgang eingebrachte Menge ist dabei sehr klein im Vergleich zum Trägermaterial (zwischen 0,1 und 100 ppm). Die Fremdatome sind Störstellen im Halbleitermaterial und verändern gezielt die Eigenschaften des Ausgangsmaterials, meistens die elektrische Leitfähigkeit oder die Kristallstruktur. Dabei kann bereits eine geringfügige Fremdatomdichte eine sehr große Änderung der elektrischen Leitfähigkeit bewirken.
dopning u
Dopning är en beteckning på ett stort antal kemiska processer där man tillsätter ett störämne (se bild) till en struktur för att ändra någon egenskap hos denna. Exempel på dopning är tillsättning av ett grundämne ur grupp III eller grupp V i halvledare av kisel. I detta fall rör det sig om mycket små mängder. Men dopning kan även vara mängder upp till 50% ersättning av ett ämne i grundstrukturen med dopämnet.
elektSubstantiv
Tretroller m
Ein Tretroller oder Trittroller bzw. (vor allem in der Schweiz) Trottinett oder (im süddeutschen Raum) Radelrutsch (auch in der Bauweise des Wipprollers) ist ein muskelkraftbetriebenes, zweirädriges Kleinfahrzeug mit einem bodennahen Trittbrett, auf dem sich eine Person stehend fortbewegen kann. Er wird durch Abstoßen mit einem Bein (beim Wipproller durch gewichtsverlagernde Wippbewegungen über einen mechanischen Antrieb) angetrieben und kann aus Holz, Carbon (kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff) oder Metall (Aluminium, Stahl) gebaut sein.
sparkcykel u
Sparkcykel (även kallat kickbike) är ett fordon som består av hjul (i regel två), en platta att stå på, samt styre. Sparkcyklar har ofta använts för att snabbare ta sig fram i stora byggnader, till exempel i industribyggnader eller på sjukhus. Varianten med små hjul blev runt 1985 populär bland ungdomar på stranden med flera ställen i USA. Från 1995, när det nu vanliga utförandet kom, blev sparkcykeln än populärare i både USA och i övriga delar av världen. I Sverige spreds användandet av denna typ av fordon kring millennieskiftet 1999-2000, när det marknadsfördes under namnet kickboard eller kickbike och blev populärt bland ungdomar i tätortsmiljö.
Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 20.04.2018 11:11:19
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon