Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch dag - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Deklinieren Tag Tage m Deklinieren dag dagar u SubstantivDA NL NN NO
Guten Tag God dag!
Tag m -e dag -en -ar
Guten Tag! God dag!
Deklinieren Tag m Deklinieren en dag Substantiv
Tag m dag, -arSubstantiv
Guten Tag. God dag.
jeden Tag m varje dagSubstantiv
jeden zweiten Tag varannan dag
jeden Tag, den Gott werden läßt vareviga dag
schöner Tag bra dag
Welcher Tag? Vilken dag?
Tag -e m dag -en -ar uSubstantiv
Tag für Tag dag efter annan
heute idag (i dag)
Tag m dag dagen dagarSubstantiv
am folgenden Tag följande dag
Tag m en dag, dagarSubstantiv
gerade heute, genau heute just i dag
ein Tag m der Trauer f en sorgens dagSubstantiv
vierzehntäglich adj
alle vierzehn Tage
var fjortonde dag
Gestern n gårdag, dag som varit uSubstantiv
Ich wünsche dir einen schönen Tag! Ha en bra dag!
irgendein Tag vilken dag som helst
Danke für heute tack för i dag
kommt Zeit, kommt Rat kommer dag, kommer råd
ordspråk
SprSubstantiv
einen Tag Urlaub nehmen ta ledigt en dagRedewendung
Heute ist... I dag är det...
Tag m dag (-en, -ar, -arna)Substantiv
wie Tag und Nacht som natt och dag
Soll es nur für einen Tag (gültig) sein? Gäller det bara en dag?
offen zutage liegen
laghat gelegen
ligga i öppen dag
låghar legat
Verb
heute im Kino laufen
lief
visas bio i dag
visades
Verb
von heute an från och med i dag
Allerheiligen n alla helgons dag u
1. November
religSubstantiv
eines schönen Tages kommt er en vacker dag kommer han
Valentinstag (14. Februar) Alla Hjärtans Dag (14 februari)
Einen schönen Tag noch! Ha en fortsatt trevlig dag!Redewendung
Allerseelen pl relig alla själars dag (2 nov.)relig
Heute ist Montag. I dag är det måndag.
Welches Datum haben wir heute? Vilket datum är det i dag?
Ich wünsche dir einen schönen Tag Jag önskar dig en trevlig dag
Welchen Tag haben wir heute? vad är det för dag i dag
auf der Hand liegen
lag
ligga i öppen dag, stå klart
låg/stod
figVerb
jemandem einen Tag freigeben ge ngn en dags ledighet/en dag ledigVerb
seit + Tag / Monat oder Jahr (seit Montag, Juni, 1990) sedan + dag / månad el. år (sedan i måndags, juni, 1990)
Muttertag m
(in Schweden ist es der 4. Maisonntag! )
Mors dag u
(i Tyskland är det andra söndagen i maj!)
Substantiv
Verhandlungstag, Prozesstag m -e
in einem Gerichtsverfahren
rättegångsdag u
en dag då en domstol är samlad till förhandlingar
rechtSubstantiv
vergönnen
vergönntevergönnt

Bsp.: Es war ihm (vom Schicksal) nicht vergönnt, diesen Tag zu erleben
förunna
förunnadeförunnat

Ex.: Det förunnades honom icke att uppleva denna dag
Verb
Volkstrauertag m
I Tyskland två söndagar före advent (söndag närmast 16 november); den ordagranna betydelsen är "Folksorgsdagen"
Hågkomstens dag, Stilleståndsdagen
Wird in anderen Ländern am 11. November begangen
Substantiv
Christkönigssonntag m
ist in der römisch-katholischen Kirche, den anglikanischen Kirchen sowie in vielen englischsprachigen lutherischen Kirchen der letzte Sonntag des Kirchenjahres, also der Sonntag vor dem ersten Adventssonntag
Domssöndagen, Domsöndagen, Kristus konungens dag
är i olika västerländska kyrkor kyrkoårets sista söndag och infaller den söndag som infaller 20–26 november
religSubstantiv
Allerheiligen n, pl Allahelgonadagen (best. Form)
Mit dieser Bezeichnung ist der Samstag gemeint, der zwischen 31.10. und 6.11. ist., also nicht mit "alla helgons dag" (am 1.11.) zu verwechseln!
religSubstantiv
Trinitatis f
Trinitatis (lateinisch, Genitiv von trinitas ‚Dreifaltigkeit‘, auch Goldener Sonntag oder Frommtag) ist das Dreifaltigkeitsfest (auch Dreieinigkeitsfest) am ersten Sonntag nach Pfingsten.
Heliga Trefaldighets dag u
Heliga Trefaldighets dag är sedan 1983 års evangeliebok även kallad Missionsdagen, som tidigare var en av kyrkoårets böndagar. Den infaller 56 dagar (8 veckor) efter påskdagen.
religSubstantiv
Lastenfahrrad, Lastenrad, Transportfahrrad n -fahrräder pl
dient der Bewegung großer oder schwerer Lasten mit Pedalantrieb. Neben einspurigen Varianten sind auch Dreiräder häufiger zu finden, je nach Aufgabe, Zweck und Einsatzgebiet verschiedener Konstruktion und auch mit verschiedenen Aufbauten ausgerüstet.
paketcykel, lådcykel u
Paketcykel är en två- eller trehjulig cykel för transport av tyngre gods. Den har en fast transporthylla fram. Med lådcykel avses i dag i allmänhet en större två eller trehjulig cykel med trä- eller plastlåda avsedd för transport av barn.
Substantiv
Die Macher hinter dem neuen Hymermobil B-Klasse DynamicLine Wir bei HYMER sind nicht nur stolz auf fast 60 Jahre Firmengeschichte, sondern auch auf unsere Mitarbeiter, die jeden Tag ihre Kraft und ihre Ideen investieren, um Reisen im Original möglich zu machen.www.hymer.com Skaparna bakom nya Hymermobil B-klass DynamicLine Vi hos HYMER är inte bara stolta över nästan 60 års företagshistoria, utan också över våra medarbetare, som varje dag investerar kraft och idéer för att möjliggöra resor i original.www.hymer.com
Die Macher hinter dem neuen Hymermobil B-Klasse DynamicLine Wir bei HYMER sind nicht nur stolz auf fast 60 Jahre Firmengeschichte, sondern auch auf unsere Mitarbeiter, die jeden Tag ihre Kraft und ihre Ideen investieren, um Reisen im Original möglich zu machen. Skaparna bakom nya Hymermobil B-klass DynamicLine Vi hos HYMER är inte bara stolta över nästan 60 års företagshistoria, utan också över våra medarbetare, som varje dag investerar kraft och idéer för att möjliggöra resor i original.
Gasthof m -höfe pl
In der ursprünglichen Bedeutung: Einrichtung für Reisende mit Verpflegung und Unterkunft samt Möglichkeit, die Pferde zu wechseln
gästgivaregård en -ar, gästgiveri et -er
Gästgiveri var en inrättning för resande på vägarna där förtäring och inkvartering skulle bjudas samt möjligheter till att byta häst för skjutsar. Detta var reglerat i Gästgiveristadgan, men avskaffades 1933. I dag används ordet om äldre krogar och hotellinrättningar i samhällen och byar.
geschSubstantiv
Staatssekretär m
Der Staatssekretär ist ein dem Minister oder Regierungschef untergeordnetes Regierungs- oder Kabinettsmitglied oder der Amtstitel des höchsten Beamten eines Ministeriums oder einer sonstigen obersten Behörde.
statssekreterare u
Statssekreterare är sedan år 1629 en titel som har använts för befattningshavare i den högsta statsförvaltningen (Kungl. Majestäts kansli, regeringskansliet) i Sverige. I dag är statssekreterare titeln för den eller de högsta chefstjänstemännen i departementen. (Undantaget är utrikesdepartementet, där motsvarande post kallas kabinettssekreterare.) Idag är statssekreterarna politiskt tillsatta, men tidigare var statssekreterarna i stor utsträckning opolitiska.
politSubstantiv
Vaterunser n
Gegenwärtige ökumenische Fassung (erarbeitet durch die ALT 1970): Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Herrens bön, även Fader vår eller Vår Fader
Enligt Svenska Folkbibeln: Fader vår, som är i himlen. Helgat blive ditt namn. Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Ge oss i dag vårt bröd för dagen. Och förlåt oss våra skulder, såsom också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från den onde. [Ty riket är ditt och makten och äran i evighet, amen.]
religSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 23.06.2018 10:27:18
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon