Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch dög el. dugde

Übersetze
FilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
taugen duga
Präsens: duger Supinum: dugt
Verb
Vogel
m
fåg/el -eln -larSubstantiv
oder eller (el.)Konjunktion
Dekl. Strom
m
el -en -Substantiv
elektrischer Heizkörper
m

an der Wand befestigt
el-element
n
elektSubstantiv
einschalten (El. ) slå
inkoppla
Verb
Dekl. Strom
m
el en (elektricitet)elektSubstantiv
EL m (Esslöffel) msk -en (matsked)
Beispiel
n
exemp/el - let - elSubstantiv
Vorgang
m
dossier el. dossiéSubstantiv
Strom leiten leda el/ström physVerb
taugen duga duger dög dugtVerb
Stiefel
m
stöv/el, -eln, -larSubstantiv
einfach enk/el, enkelt, enklaAdjektiv
Mountainbike
n
mountainbikecyk/el -eln –larSubstantiv
Kapitel
n
ett kapit/el -let
n
Substantiv
Fussel m - ludd -en el. -et
u

textilvaror
Substantiv
Maiszünsler
m

Der Maiszünsler (Ostrinia nubilalis) ist ein Kleinschmetterling aus der Familie der Crambidae. Der Maiszünsler gehört zu den wirtschaftlich bedeutendsten Schädlingen an Mais.
majsmott en el. etzooloSubstantiv
Zünsler
m

Die Zünsler (Pyralidae) sind eine Familie der Schmetterlinge innerhalb der Zünslerfalter
mott en el. et
Mott (latin: Pyralidae) är en famil i insektsordningen fjärilar.
Substantiv
verkleben klistra till (el. igen)Verb
sterben -r dog döttVerb
Schein
m

Geldschein
sed/el -eln -lar
om pengar
Substantiv
sterben dör dog dött
abgeschaltet avstängd (elektrisk apparat, el)elektAdjektiv
abstellen(Techn), abschalten(El. ), ausschalten(El. ) slå ifranVerb
Strom m El. und fig ström, -men, -marfig
Elektrizitätswerk
n
el(ektricitets)verk, -et nSubstantiv
ansteckend, infektiös smittsam el. smittosam -samt -sammamedizAdjektiv
Spiegel
m
1b speg/el -eln –larSubstantiv
Mineral n; pl: -e od. -ien mineral -et pl: - el. -ier
Gerte f, (Fischer)Rute
f
spö -et el. -t, pl -nSubstantiv
das Haus an das Stromnetz anschließen koppla in elektricitet/el i husetelektVerb
Durchwahl
f
direktnummer -numret -nummer -numren (el. -nummerna)Substantiv
Fernsehmoderator m --en, Radiomoderator m --en programledare -en - (tv el. radio)
Wade f -n vad -en, pl -or el. -eranatoSubstantiv
Dechant
m
Dekan (en sorts prost el. präst)Substantiv
Einbettung
f
inbäddning -en -ar ( math el. språkvetenskaplig term)
u
math, linguSubstantiv
Unterkunft
f
logi logi(e)t logier (el. login) loginaSubstantiv
seit + Tag / Monat oder Jahr (seit Montag, Juni, 1990) sedan + dag / månad el. år (sedan i måndags, juni, 1990)
Punkt m -e punkt (typogr.) -en, Sport + tävlingar: poäng -en el. -et,sportSubstantiv
Milbe f -n kvalster -en, kvalst -ret, best. plur. kvalstren el. kvalsternaSubstantiv
Einstreu
f

Tiereinstreu, Einstreu oder Streue (im Unterschied zu Streu) sind Materialien, die in der Tierhaltung genutzt werden, um in Stallungen und Käfigen den Boden abzudecken und die Ausscheidungen der Tiere aufzunehmen. Ist die Einstreu mit tierischen Ausscheidungen gesättigt, spricht man von Mist. Einen ähnlichen Zweck erfüllt die Katzenstreu in Katzentoiletten.
strö,-et
n

fin­fördelat material som an­vänds som under­lag i spilta om t.ex. halm el. torv­strö
Substantiv
kapitalisieren kapitalisera
lägga räntan till kapitalet; beräkna nu­värdet i form av kapital av fram­tida in­täkt el. ut­gift
Verb
zu nichts zu gebrauchen sein inte duga till någonting Verb
sich zu Tode schämen av skam Verb
an einem Herzinfarkt sterben i hjärtinfarkt, av en hjärtinfarkt medizVerb
an (einer) Alkoholvergiftung sterben av alkoholförgiftning medizVerb
vor Hunger sterben av svält Verb
jung sterben vid unga år Verb
sterben (er stirbt) intransitiv (han dör) Verb
im Wochenbett sterben i barnsäng medizVerb
Gutsbesitzer -
m
patron
u

gods- el. bruks­ägare
Substantiv
(Papier) falten vika (ett papper) Verb
sich vordrängen, sich vordrängeln tränga sig före Verb
Hackschnitzelheizwerk n (nur Wärmeproduktion), Hackschnitzelheizkraftwerk n (Wärme und Strom) fliskraftverk
n

används för el- och/eller värmeproduktion
technSubstantiv
Fischlaich m, Rogen
m
rom, -men
u

kornliknande ägg från fiks el. kräftor m.m.
zooloSubstantiv
Abmarsch -e+ (z.B. von Soldaten)
m
avmarsch
u

på­börjande av förflyttning till fots i militära samman­hang (genom marsch) el. all­männare
Substantiv
Eiserne Hochzeit
f

nach 65 Jahren Ehe
järnbröllop
jubileum som firas av äkta makar som varit gifta i 65 år el. ev. 70 el. 75 år
Substantiv
Stromabnehmer
m

Vorrichtung an Fahrzeugen zum Übertragen elektrischer Energie von einer fest montierten stromführenden Leitung zu den elektrischen Einrichtungen des Fahrzeugs
strömavtagare
u

anordning på järnvägsfordon för att överföra el till fordonet från en kontaktledning över eller vid sidan av banan
technSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 01.10.2023 7:00:52
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä
  <-- Eingabehilfe einblenden - klicken