Pauker Logo

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
dort därAdverbN0
da, dort där
da där
dort därAdverbN0
hier: wo där
wo; da, dort där
dort, wo där
da oben där uppe
Es geht. där
so ungefähr där
da unten där nere
So la la. Es geht so. där.
jene (r,s,n) [Utra] den där
da vorn där framme
da vorne där framme
jene (Plural) de där
na sieh mal an! se där!
dort sein vara där
darunter (där)under
hier - dort här - där
das da det där
es geht där
da drüben där borta
da/dort hinten, da/dort drüben där borta
jene (r,s,n) [Neutra] det där
jene(r,s) det där
da gibt es där finns det
da sieht man! där ser man!
der/die/das dort den/det där
jenem den där, det där
dieser/dieses/diese (dort) den/det där
So! Das hätten wir! där ja!
na also! so där ja!
wer kommt da? vem kommer där?
einer von denen, die en sån där som
Was machst du da? Vad gör du där?
über Nacht da schlafen sova där över natten
Was machst du denn da? Vad gör du där?
Wer sind die dort? Vilka är det där?
keinen Wert darauf legen inte vara angelägen (där)om
er ist sicher nicht da han måtte inte vara där
es ist dort Sitte, es ist dort Brauch man har där för sed
Mautstation f Deklinieren station en där man betalar vägtull VerkSubstantiv
sie hat dort Hausverbot hon har där portförbud, -et
dieser diese dieses ... da den här/där, det här/där, de här/där
nun ist er schön dran! ugs nu står han där vackert!
Wer sind die Mädchen n da? Vilka är de där flickorna?
Da wird es geben Där kommer det att vara
Tage m dar (dagar)Substantiv
da irrst du wohl ein bisschen, da liegst du wohl ein bisschen falsch där har du nog lite felRedewendung
Kennst du den Mann, der dort sitzt? Känner du mannen som sitter där?
Dort drückt der Schuh fig Det är där skon klämmer (bildligt)fig
er ist dazu da det är det han är till (där) för
ich schreibe nicht, bevor/ehe ich dort bin jag skriver inte förrän/innan jag är där
stechen (sticht, stach, gestochen) intransitiv
intransitiv
stickas (sticks, stacks, stuckits)
"De där buskarna sticks"
Verb
Einheimische/r ortsbo, person som är bosatt [här, där]
Wohnort m -e bostad -en eller hemort -en (där man är mantalsskriven) uSubstantiv
Haltlinie f
Die Haltlinie ist ein durchgehender Querstrich mit 0,5 Meter Strichbreite.
stopplinje u
finns vid vägkorsningar där trafikanten har stopplikt
VerkSubstantiv
Verlustjahr n -e
Jahr, in dem eine Firma Verluste macht
förlustår n
År där ett företag går med förlust
finanSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 26.05.2017 18:54:16
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken
Opel
Australien
Amazon
sapxsi