Pauker Logo

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
dort därAdverbN0
hier: wo där
wo; da, dort där
da där
dort, wo där
dort därAdverbN0
da, dort där
jene(r,s) det där
da vorne där framme
da oben där uppe
da unten där nere
da vorn där framme
so ungefähr där
jene (r,s,n) [Neutra] det där
jene (Plural) de där
darunter (där)under
So la la. Es geht so. där.
hier - dort här - där
na sieh mal an! se där!
das da det där
da/dort hinten, da/dort drüben där borta
Es geht. där
dort sein vara där
da drüben där borta
jene (r,s,n) [Utra] den där
es geht där
jenem den där, det där
So! Das hätten wir! där ja!
da sieht man! där ser man!
wer kommt da? vem kommer där?
da gibt es där finns det
na also! so där ja!
der/die/das dort den/det där
dieser/dieses/diese (dort) den/det där
Wer sind die dort? Vilka är det där?
einer von denen, die en sån där som
Was machst du da? Vad gör du där?
über Nacht da schlafen sova där över natten
Was machst du denn da? Vad gör du där?
Mautstation f Deklinieren station en där man betalar vägtull VerkSubstantiv
sie hat dort Hausverbot hon har där portförbud, -et
er ist sicher nicht da han måtte inte vara där
nun ist er schön dran! ugs nu står han där vackert!
keinen Wert darauf legen inte vara angelägen (där)om
es ist dort Sitte, es ist dort Brauch man har där för sed
dieser diese dieses ... da den här/där, det här/där, de här/där
Wer sind die Mädchen n da? Vilka är de där flickorna?
Da wird es geben Där kommer det att vara
Tage m dar (dagar)Substantiv
er ist dazu da det är det han är till (där) för
da irrst du wohl ein bisschen, da liegst du wohl ein bisschen falsch där har du nog lite felRedewendung
Kennst du den Mann, der dort sitzt? Känner du mannen som sitter där?
Dort drückt der Schuh fig Det är där skon klämmer (bildligt)fig
stechen (sticht, stach, gestochen) intransitiv
intransitiv
stickas (sticks, stacks, stuckits)
"De där buskarna sticks"
Verb
Einheimische/r ortsbo, person som är bosatt [här, där]
ich schreibe nicht, bevor/ehe ich dort bin jag skriver inte förrän/innan jag är där
Verlustjahr n -e
Jahr, in dem eine Firma Verluste macht
förlustår n
År där ett företag går med förlust
finanSubstantiv
geht so, es geht
Als Antwort auf die Frage, wie es einem geht
där
Svar på frågan hur man mår
Wohnort m -e bostad -en eller hemort -en (där man är mantalsskriven) uSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 27.10.2016 1:15:42
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken