Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch buss - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Unfug m, Streich m -e Deklinieren bus Substantiv
Bus m bus (en)Substantiv
Bus -se m, Autobus -se m buss en -arVerkSubstantiv
Bus m en bussSubstantiv
ein Bus en bus
Krach, Unfug bus -et
Bursche m, Haudegen m buss, -en, -arSubstantiv
Ich fahre mit dem Bus. Jag åker buss.
Bus m en buss, -arSubstantiv
Doppeldecker - m dubbeldäckare -en (buss), tvåvåningsbuss -enVerkSubstantiv
Bus m en buss,- arSubstantiv
direkt (ohne umzusteigen) direktgående (om tåg, buss)Adjektiv
dicke Freunde sein, mit jemandem gut Freund sein vara buss med ngn ugs
Bus Busse m buss bussen bussar bussarna uSubstantiv
Haltestelle f -n
Bus~
hållplats -en -er u
buss~
VerkSubstantiv
Airport-City-Bus m flygbuss en -arVerkSubstantiv
Nimmst du den Bus zur Arbeit? Åker du buss till arbetet?
Endhaltestelle f
von Straßenbahnen + Bussen
ändhållplats -en -er u
spårvagn, buss
Substantiv
Fahrgeld n biljettpengar pl, biljettavgift en (buss, tåg etc. )Substantiv
Priem m buss, -en, -ar
stycke tuggtobak
Substantiv
Konjugieren aussteigen
stieg ausist ausgestiegen

aus Zug+Bus
av (går av; gick; gått av)
gickgången

Präsens: går av
Verb
Urlaub m mit dem Bus bussemester uSubstantiv
Fahrer m - (Taxi-, Bus-, Lkw-) chaufför -en -er uVerkSubstantiv
abfahren
fuhr abist abgefahren

Bus, Zug, Fähre
avgå
avgickhar avgått

om buss, tåg, färja
Verb
fahren
fuhrist gefahren

Im Auto, Buss etc. mitfahren
åka, åker
åktehar åkt
Verb
ausschwenken, ausscheren intransitiv
schwenkte/scherrte ausist ausgeschwenkt/ausgescherrt

z.B. Autos, Lkws, Busse
gira
girade

t.ex. bil, lastbil, buss
VerkVerb
umsteigen
ist umgestiegen
byt, byta
tåg, buss o dyl.
Verb
den Bus/Zug verpassen
verpasstehat verpasst
missa bussen/tåget
missadehar missat
Verb
versäumen (z.B. Unterricht, Bus)
versäumte
missa (en lektion, bussen)
missade
Verb
Konjugieren aussteigen
stieg ausist ausgestiegen

aus dem Buss/Zug u.ä. ~
kliva av
klev avhar klivit av

~ bussen, tåget o dyl.
Verb
Einstieg m -e (Bus, Zug u. ä. ) ingång -en -ar (buss, tåg o. dyl. )
Fahrkarte -n f biljett, -en III u
Buss~, tåg~ o dyl
Substantiv
Erwachsenenfahrkarte f -n, Erwachsenenticket n -s vuxenbiljett en -er
för buss, tåg o.dyl.
VerkSubstantiv
Fahrkarte f -n, Ticket n -s biljett biljetten biljetter
Buss~, tåg~ o dyl
VerkSubstantiv
Fahrausweis m
bezeichnet in Deutschland eine (gültige) Fahrkarte
färdbevis n
giltig biljett för tåg, buss o.dyl.
Substantiv
Richtung f
der Bus ~ Hamburg, der Zug ~ München
mot
bussen ~ Hamburg, tåget ~ München
Substantiv
Krach machen
machte
busa, leva bus, föra bus
busade/levde/förde

föra oväsen
Verb
fahren (im Bus, Zug, Auto...), er fährt, fuhr, ist gefahren åka, åker, åkte, åkt (bus, tåg, bil, ...)
Busladung f
Bsp.: eine ~ voller Fans
busslast u
grupp av personer som färdas i en buss Ex.: en busslast fans
Substantiv
statt
Bsp.: statt zu gehen, nahm er den Bus
i stället för
Ex.: Han tog bussen i stället för att gå
sonst
Bsp.: Ich darf den Buss nicht verpassen, sonst komme ich zu spät.
annars
Ex.: Jag får inte missa bussen, annars kommer jag för sent.
Adverb
mit öffentlichen Verkehrsmitteln Pl fahren (Bus, Zug, U-Bahn etc. ) åka kollektivt, åka kommunaltVerkVerb
in (den Bus) einsteigen, steigt ein, stieg ein, ist eingestiegen kliva (bussen), kliver klev klivitVerb
aushecken
heckte aushat ausgeheckt

oft auf Streiche bezogen
hitta
ofta om bus Partikelverb; Betonung liegt auf "på"
Verb
toben
tobte

in Bezug auf Kinder beim Spielen
busa, leva bus, föra bus
busade/levde/förde

rusa omkring och väsnas
Verb
Zugmaschine f -n
Kraftfahrzeug zum Ziehen von Anhängern, Geräten oder Spezialfahrzeugen für den Transport von Gütern oder Personen
dragfordon -et, dragbil u
motorfordon i form av en lastbil, buss eller personbil med kopplingsanordning för att dra någon typ av släpvagn
Substantiv
Zubringerbus m matarbuss (-en, -ar) u
En buss på en rutt vars uppgift är att transportera människor till kommunikationsknutpunkter som större terminaler t. ex pendel- och tunnelbanestationer.
VerkSubstantiv
Schwerlastverkehr, Schwerverkehr m
Transport von Gütern und Personen mit Nutzfahrzeugen
tung trafik
samlingsnamn för sådana fordon som är tyngre än personbil. Normalt avses lastbil och buss. För att klassas som tunga fordon måste de vara tyngre än 3,5 ton.
VerkSubstantiv
Oberleitungsbus m -se
Ein Oberleitungsbus – auch Oberleitungsomnibus, Obus, O-Bus, Trolleybus, Trolley oder veraltet gleislose Bahn genannt – ist ein elektrisches Verkehrsmittel im öffentlichen Personennahverkehr
trådbuss u
En trådbuss är en buss som drivs av elektricitet från en kontaktledning. Trådbussen är tekniskt sett i princip en vanlig buss, där förbränningsmotorn har ersatts av elmotor. Matningen av ström sker via två stycken parallella kontaktledningar (plus- och minuspol), med två strömavtagare.
techn, VerkSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 21.06.2018 18:22:23
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon