Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch busade/levde/förde

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Krach machen
machte
busa, leva bus, föra bus
busade/levde/förde

föra oväsen
Verb
hinausführen
führte hinaus
föra ut
förde ut
Verb
toben
tobte

in Bezug auf Kinder beim Spielen
busa, leva bus, föra bus
busade/levde/förde

rusa omkring och väsnas
Verb
die Bücher führen
führte
föra räkenskaper (Hdl. )
förde
wirtsVerb
transportieren überführen för förde fört för! föra
für jemanden sprechen, jemandes Sache führen, jemandes Belange vertreten
sprach/führte/vertrathat gesprochen/geführt/vertreten
föra någons talan
fördehar fört
Verb
jemanden/etwas in Sicherheit bringen
brachte
föra ngn/ngt i säkerhet
förde
Verb
überweisen (Geld) Perfekt: hat überwiesen överföra (pengar) överför, -förde, -fört
jemanden irreführen
führte irre
föra ngn vilse, vilseleda ngn
förde vilse / vilseledde
Verb
etwas zum Abschluss bringen
brachtehat gebracht
föra ngt till ett slut
fördehar fört
Verb
Unfug machen
machte
busa
busade

göra rackartyg
Verb
unter Todesdrohungen pl leben
lebte
leva under dödshot
levde
Verb
am Existenzminimum n leben
lebte
leva existensminimum
levde
Verb
gänzlich zurückgezogen (oder im Verborgenen) leben
lebte
leva i obemärkthet
levde
Verb
in Schwärmen leben
lebte
leva i stim
levde
zooloVerb
leben, er lebt lebte hat gelebt leva lever levde levt
leben
lebte
leva lever levde levtVerb
in Saus und Braus leben
lebte
leva i sus och dus
levde
Verb
die Erwartungen (nicht) erfüllen
erfüllte
(inte) leva upp till förväntningarna
levde upp
Verb
weit über seine Verhältnisse leben
lebte
leva långt över sina tillgångar
levde
finanVerb
Fjärd m
Ein Fjärd (Plural. Fjärdar) ist eine gebirgsferne durch glaziale Erosion entstandene Meeresbucht. Obwohl das schwedische Wort Fjärd etymologisch dem Norwegischen Wort Fjord und dem deutschen Wort Förde entspricht und alle drei Küstenformationen von den Eiszeiten geformt wurden, sind es geologisch doch drei unterschiedliche Formationen.
Dekl. fjärd u
En fjärd är en större, öppen del av en skärgård eller en havsvik, begränsad av större och mindre öar och holmar och eventuellt fastland. Ibland kan även långsträckta sjöar eller vidgade älvlopp avses, till exempel Hedesundafjärdarna i Dalälven och Glafsfjorden i Värmland.
geogrSubstantiv
indigenes Volk n, indigene Völker pl urfolk et, ursprungsfolk et
Folkgrupp som förekom, eller en folkgrupp som härstammar från folk som levde i ett område under lång tid innan andra folkgrupper anlände, och som har eget språk, egen kultur och egna sedvänjor.[källa behövs]
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 27.09.2021 19:29:19
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken