Pauker Logo

Schwedisch Deutsch bredvid - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
neben bredvidPräposition
neben; daneben bredvid
nebeneinander bredvid varandraAdverb
Ja, neben... Ja bredvid...
neben vid, bredvid
sich verplappern prata bredvid munnenVerb
sich verplappern, sich den Mund verbrennen
verplapperte sich / verbrannte sich
prata bredvid munnen
pratade
figVerb
Die Maus sitzt neben der Katze Musen sitter bredvid katten
zunächst I adv närmast, först [och främst]; i främsta rummet, framför allt II (prep) närmast [intill], strax bredvidAdverb
Gefrierschrank m -e+ frysskåp -et; Kurzform: frys -en
Ett frysskåp ser utvändigt oftast ut som ett kylskåp och ställs ofta bredvid ett sådant, såvida de inte är sammanbyggda med frysskåpet i regel nedanför.
elektSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 23.05.2018 22:55:16
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon