Pauker Logo

Schwedisch Deutsch belopp - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Betrag m beloppSubstantiv
Betrag m, Beträge pl, Summe f -n belopp nfinanSubstantiv
Gesamtbetrag m totalt belopp nSubstantiv
einen Betrag versteuern
versteuerte

Steuerrecht
skatta för ett belopp
skattade
finanVerb
jemandem eine Geldsumme zuerkennen
hat zuerkannt
utdöma ett belopp åt ngn
har utdömt
rechtVerb
jemandem eine Geldsumme zuerkennen
erkannte zuhat zuerkannt
utdöma ett belopp åt ngn
utdömdehar utdömt
rechtVerb
Hunni m -s ugs
Geldschein im Wert von 100 Euro oder einer anderen Währung
hundring en -ar ugs (vard.)
(vardagligt) sedel med belopp om hundra kronor eller annan valuta
Substantiv
Abrechnung f
Eine Abrechnung ist eine abschließende Rechnung. Der Sachverhalt, der abzurechnen ist, soll danach für alle Beteiligten in vollem Umfang erledigt sein. Eine besondere Form der Abrechnung ist die Lohnabrechnung.
avräkning -en -ar
inom ekonomin fastställande av det belopp som ska betalas för att utjämna ett konto, t.ex. i en uppgörelse av ett affärsmellanhavande
finanSubstantiv
Mindestreserve f
minimale Einlage von Geschäftsbanken bei der Zentralbank, zu welcher sie von dieser verpflichtet werden. Die Mindestreserve ist ein geldpolitisches Instrument der Zentralbanken zur Steuerung der Nachfrage der Geschäftsbanken nach Zentralbankgeld. Sie wird von der Zentralbank festgelegt als Anteil an den Einlagen der Kunden der jeweiligen Geschäftsbank.
kapitaltäckning u
ett mått som används i regelverk för bank- och försäkringsföretag rörande hur stort belopp som måste sättas av för att trygga verksamhetens möjlighet att leva upp till sina åtaganden
finanSubstantiv
Rubbellos n -e
Das klassische Rubbellos hat mehrere Felder, unter denen drei gleiche Zeichen (Geldwerte, Glückssymbole, etc.) erscheinen müssen, um Gewinn zu bringen.
Deklinieren skraplott, trisslott en -er
Lotten går i grunden ut på att man skrapar fram nio (eller vid så kallade extraskrap tolv) belopp och får man tre lika vinner man det beloppet.
Substantiv
Gutschein m -e
Ein Gutschein ist ein Dokument, das einen Anspruch auf eine Leistung repräsentiert bzw. dokumentiert. Jeder Gutschein ist eine Urkunde. Gutscheine können rechtlich als Wertpapier oder als Beweisurkunde interpretiert werden.
värdebevis n
Ett värdebevis är en handling som liknar ett presentkort men där beloppet inte är det primära. I stället anger ett värdebevis att innehavaren är berättigad att erhålla ett specifikt antal av en angiven vara eller produkt, eventuellt med förbehållet att det högst motsvarar ett värde upp till ett specificerat belopp.
Substantiv
Einlagensicherung f
Einlagensicherung (seltener Guthabensicherung) ist die Bezeichnung für die gesetzlichen und freiwilligen Maßnahmen zum Schutz der Einlagen (Bankguthaben) von Kunden bei Kreditinstituten im Falle der Insolvenz.
insättningsgaranti u
Insättningsgaranti är en garanti för de pengar som personer sätter in på konton i banker och andra finansinstitut. Garantin innebär att den som satt in pengarna skall kunna få tillbaka dem även om banken går i konkurs. En insättningsgaranti har normalt begränsningar i hur stort belopp och vilka typer av konton som skyddas.
finanSubstantiv
Kreditlinie f, Kreditrahmen m
Als Kreditlinie (oder Kreditrahmen, Kreditfazilität) wird im Bankwesen die betragsmäßige Obergrenze bezeichnet, bis zu der ein Kreditnehmer eine bestimmte Kreditart in Anspruch nehmen darf.
kreditlimit en, kreditgräns u
Kreditlimit är ett kreditomdöme som innebär ett rekommenderat kreditbelopp, ett högsta belopp till vilket ett kreditinstitut ger en låntagare kredit. Kreditlimiten avser kortfristiga krediter och visas i kreditupplysningar för aktiebolag som vanligtvis har en hög riskklass. Vid kreditupplysning så bestäms omfattningen av kreditlimiten i relation till företagets förmåga att bära ett kreditbelopp och behovet av krediter med kort löptid.
Substantiv
Rückstellung f
Im Rechnungswesen sind Rückstellungen Passivpositionen in der Bilanz, die hinsichtlich ihres Bestehens oder der Höhe ungewiss sind, aber mit hinreichend großer Wahrscheinlichkeit erwartet werden. Rückstellungen dürfen nicht mit Rücklagen verwechselt werden, die zum Eigenkapital gehören.
avsättning u
Avsättningar är förpliktelser som visserligen är sannolika eller säkra beträffande sin förekomst men som är obestämda ifråga om belopp eller tidpunkt då de skall infrias. Exempelvis kan avsättning göras för förväntade kundförluster innan de blivit realiserade. Andra exempel på avsättningar kan vara avsättning för pension och avsättningar för framtida viteutbetalning. Avsättning görs enligt försiktighetsprincipen och behandlas i IAS 37 alternativt RR 16. Avsättningen ska tas upp i balansräkningen om den är en befintlig förpliktelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer krävas och om utflödets storlek går att bestämma tillförlitligt.
finanSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 21.05.2018 13:20:01
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon