Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch adv - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
gleich (adv.) strax
zu ("mehr als") för (Adv.)
mitten mitt (adv.)
ruhig stilla (adv.)Adjektiv
es eilig haben bråttom (Adv.) ha bråttom
selten sällsynt (adj), sällan advAdjektiv, Adverb
nahe, eng; nahe, dicht an nära (unv. Adj.); nära (Adv.)
alljährlich årlig (adj), årligen adv
verschieden, anders olika (unv. Adj.); olika (Adv.)Adjektiv, Adverb
scheinbar till synes, skenbar (adj); tydligen adv
schnell - schneller - am schnellsten (Adj., Adv.) snabb - snabbare - snabbast
schrecklich, kolossal, toll (Adj. und Adv. ) himla
um (Adv.; zeitlich, im Sinne von: vorbei) förbi, över
1. (Adj.) allein; 2. (Adv.) nur, bloß, allein allena (veraltet/föråldrat)
Fehler, Schnitzer, Mißgriff [auch unv. Adj., Adv. und Vorsilbe] fel-et-=
zunächst I adv närmast, först [och främst]; i främsta rummet, framför allt II (prep) närmast [intill], strax bredvidAdverb
hoch (ganz) oben auf etwas sitzen sitta uppflugen (adv.) ngt
(mest i konstruktion med "sitta") som har placerat sig på högt och synligt ställe Ex.: En staty av jungfru Maria från 1865 sitter uppflugen på en av klipporna. Hon har tillbringat åtskilliga timmar igår uppflugen på en stege med sekatören i högsta hugg.
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 25.06.2018 20:00:31
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon