Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch Tyskland - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Deutschland Tyskland nSubstantivDA FO NO
aus Deutschland från Tyskland
nach Deutschland till Tyskland
Süddeutschland Södra Tysklandgeogr
Finanzamt n - ämter skattemyndighet (i Tyskland)Substantiv
Nordwest-
Bsp.: Nordwestdeutschland
nordvästra
Ex.: nordvästra Tyskland
Landesregierung f
Regierung eines Bundeslandes
delstatsregering u
i Tyskland
politSubstantiv
Ich bin aus Deutschland. Jag är från Tyskland.
Ich komme aus Deutschland. Jag kommer från Tyskland.
Deutsches Rotes Kreuz n (DRK) Röda Korset i Tyskland
Landtagswahl f --en delstatsval -et (i Tyskland)politSubstantiv
neuer schwedischer Weg durch Deutschland Ny Sverigeväg genom Tyskland
Ich wohne in Deutschland in Dortmund. Jag bor i Tyskland i Dortmund.
112
Notrufnummer in Schweden + Deutschland
112
nödnummer i Sverige + Tyskland
da ich in Berlin in Deutschland studiere Eftersom jag pluggar i Berlin i Tyskland
Zwergpinscher m
Der Zwergpinscher, aufgrund der an ein Reh erinnernden Farbe auch Rehpinscher genannt, ist eine von der FCI anerkannte deutsche Hunderasse.
dvärgpinscher u
Dvärgpinscher är en hundras från Tyskland.
zooloSubstantiv
sauer, schmollend, eingeschnappt, beleidigt: Norra Tyskland: mucksch tjurigAdjektiv
Elternzeit f (betalad E. max 14 månader i Tyskland) föräldraledighet, -en III (bezahlte f. max. 480 Tage in Schweden) uSubstantiv
Bundestrainer m -
Beteckning för landlagstränare i Tyskland (=> BUNDESrepublik)
landslagstränare usportSubstantiv
West-
z.B. Westschweden, Westdeutschland
västra, Väst-
t.ex. västra Sverige, Västsverige, västra Tyskland, Västtyskland
geogr
Mail f
i södra Tyskland och Österrike även das Mail
mejl -et -Substantiv
Moin! Moin moin!
Hälsningsfras som används i norra Tyskland
Hejsan!
Maibaum m
(wird in Schweden am Mittsommerabend aufgestellt)
majstång -en
I Tyskland reser man majstången 1 maj!
Substantiv
Muttertag m
(in Schweden ist es der 4. Maisonntag! )
Mors dag u
(i Tyskland är det andra söndagen i maj!)
Substantiv
Hoch n
ein vierfaches (i Tyskland dreifaches) Hoch auf jemanden ausbringen
leve n
utbringa ett fyrfaldigt leve för ngn
Substantiv
Elterngeld n (i Tyskland 67% av nettolönen, max 1800 €) föräldrapenning -en (In Schweden die ersten 380 Tage 80% des Bruttoeinkommens, weitere 90 Tage 180 SEK/Tag)
Bundesland n -länder pl
Beteckning för delstaterna i Förbundsrepubliken Tyskland och i Österrike
delstat en -ergeogr, politSubstantiv
Eisheilige pl (11. bis 15. Mai) tiden i majmånaden där man enligt bondepraktikan måste räkna med nattfrost i Tyskland
Runderlass m -e rundskrivelse -en av ett ministerium (i Tyskland) med föreskrifter till underordnade myndigheterrechtSubstantiv
Entfernungsbake f, kurz: Bake, in der Schweiz: Distanzbake f
ein Verkehrszeichen, das dazu dient, dem Verkehrsteilnehmer einen Bahnübergang oder eine Autobahnausfahrt bzw. Ausfahrt auf einer Schnellstraße frühzeitig anzukündigen. Es zeigt bis zu drei Querstreifen und nennt in der Regel den Abstand. Auf Autobahnen wird die Ankündigungsbake nur am rechten Fahrbahnrand aufgestellt, an Bahnübergängen können die Baken an beiden Fahrbahnrändern angeordnet sein. Bei links stehenden Baken sind die Streifen von links oben nach rechts unten angeordnet. In Deutschland und Österreich sind die Baken standardmäßig in etwa 80 m, 160 m und 240 m Abstand vor dem Bahnübergang oder 100 m, 200 m und 300 m vor der Autobahnausfahrt.
varningstavla en före järnvägsövergång
I Tyskland och Österrike finns sådana varningstavlor även före motorvägsavfarter
VerkSubstantiv
Bundesliga f
motsvarar Allsvenskan
högsta serien i bland annat fotboll, innebandy, basket och handboll i Tyskland och ÖsterrikesportSubstantiv
Bundesamt f für Verfassungsschutz, Kurzform: Verfassungsschutz m myndighet i Tyskland som ansvarar för att skydda författningen och således demokratin i TysklandSubstantiv
Mit einem 1923 nahe Bad Waldsee gegründeten Handwerksbetrieb fing alles an.www.hymer.com Allt började 1923 med en nygrundad verkstad i närheten av Bad Waldsee i Tyskland.www.hymer.com
Berufsfeuerwehr f --en brandkår -en som består av anställda brandmän (finns bara i större städer i Tyskland)
Reibekuchen pl
Största delen av Tyskland + Österrike: Kartoffelpuffer, Nordrhein-Westfalen: Reibekuchen, Bayern: Reiberdatschi, Schweiz: Tätschli
raggmunkar plculinSubstantiv
Sie ist in Deutschland geboren, aber nach Schweden gezogen als sie 20 war. Hon är född i Tyskland, men flyttade till Sverige när hon var 20 år.
Spätaussiedler, früher auch: Aussiedler m
Angehörige von deutschen Minderheiten, deren Familien teilweise seit Generationen in Ostmitteleuropa, Osteuropa, Südosteuropa und teilweise in Asien gelebt haben und nach Deutschland eingereist sind.
beteckning för personer som hör till tyskstämmiga folkgrupper i framförallt Östeuropa och Sydösteuropa och som invandrade till TysklandSubstantiv
Deich m -e skyddsvall t.ex. längs med Nordsjökusten i Nederländerna och i Tyskland för skydda landet mot havetSubstantiv
Volkstrauertag m
I Tyskland två söndagar före advent (söndag närmast 16 november); den ordagranna betydelsen är "Folksorgsdagen"
Hågkomstens dag, Stilleståndsdagen
Wird in anderen Ländern am 11. November begangen
Substantiv
Zusammenveranlagung f, Ehegattensplitting n
Das Ehegattensplitting ist in Deutschland ein Verfahren zur Berechnung der Einkommensteuer von zusammenveranlagten Ehegatten. In Schweden wurde es 1971 abgeschafft.
sambeskattning -en
I Sverige slopades sambeskattningen av inkomster i en skattereform 1971. I Tyskland kan makarna välja sambeskattning (Ehegattensplitting).
Substantiv
Wohngeld n
I Tyskland kan man få Wohngeld antingen som Mietzuschuss {m} för hyreslägenheter eller som Lastenzuschuss {m} om man äger bostaden.
bostadstillägg n
Wird in Schweden nur an Bedürftige ausgezahlt, die entweder a) Kinder haben, b) Rente beziehen oder c) zwischen 18 und 29 J,. alt sind.
finanSubstantiv
Bundesrat m (Deutschland)
Der Bundesrat ist ein Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland, durch das die Länder bei der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes sowie in Angelegenheiten der Europäischen Union mitwirken. Jedes Land ist durch Mitglieder seiner Landesregierung im Bundesrat vertreten.
Förbundsrådet (Tyskland)
Förbundsrådet företräder i alla beslut sina delstater (Bundesländer) och varje delstat måste rösta som en enhet
politSubstantiv
Frikadelle -n f
Nordöstra Tyskland: die Bulette, Baden-Württemberg + Franken: das Fleischküchle, Südbayern: das Fleischpflanzerl, Schweiz: das Hacktäschli, Österrike: das Fleischlaiberl / faschiertes Laibchen
(större, något tillplattad) köttbulle uculinSubstantiv
Koog m, Pl. Köge polder (ett markområde som erhållits genom invallning och torrläggning. Begreppet används i första hand för områden vid Nordsjökusten i Nederländerna och Tyskland.Substantiv
Standesamt n -ämter byrå för borgerlig vigsel
I Tyskland har denna myndighet följande uppgifter: 1) genomföra vigslar, 2) registrera födelser och 3) utfärda dödsintyg
Substantiv
Mutterschutz m
Recht auf "Urlaub" vor/nach der Niederkunft bei vollem Lohnausgleich, in Schweden jedoch nur 80% des Bruttogehalts.
mammaledighet u
Lagstadgad rätt till ledighet i samband med förlossningen (i Tyskland med full lön!). I Tyskland omfattar denna ledighet sex veckor före och åtta veckor efter beräknat förlossningsdatum
Substantiv
Kaution f garanti(-summa), säkerhet u
Måste i Tyskland ofta erläggas av hyresgästen när den får ett hyresavtal; beloppet motsvarar ofta 2-3 månadskallhyror och återbetalas av hyresvärden när avtalet löper ut
finanSubstantiv
Deutsche Mark
Die Deutsche Mark (abgekürzt DM und im internationalen Bankenverkehr DEM, umgangssprachlich auch D-Mark oder kurz Mark, im englischsprachigen Raum meist „Deutschmark“) war von 1948 bis 1998 als Buchgeld, bis 2001 nur noch als Bargeld die offizielle Währung in der Bundesrepublik Deutschland und vor deren Gründung in den drei westlichen Besatzungszonen Deutschlands und den westlichen Sektoren Berlins.
tyska mark u
D-Mark, tyska mark eller även Deutsche Mark (DM) var den valuta som användes i Västtyskland och det återförenade Tyskland fram till införandet av euron år 2002. Valutakoden var DEM. Valutaenheten 1 mark indelades i 100 pfennig.
finanSubstantiv
Umrichter m
Ein Umrichter, auch als Wechselstrom-Umrichter und in Anlehnung an den englischen Begriff auch als AC/AC-Konverter bezeichnet, ist ein Stromrichter, der aus einer Wechselspannung eine in der Frequenz und Amplitude unterschiedliche Wechselspannung generiert. Nicht zu verwechseln sind Umrichter mit Transformatoren, die nur die Amplitude, aber nicht die Frequenz der Spannung verändern können.
omriktare, omformare u
Omformarnas funktion är att omvandla 3-fas 50 Hz växelström till 1-fas 16 2/3 Hz växelström. De behövs i länder med växelström och avvikande frekvens från nätspänningen. Det är Sverige, Tyskland, Österrike, Norge, Schweiz och USA.
technSubstantiv
Bartmannskrug m
bauchiges, braun glasiertes Tongefäß, an dessen Hals sich das namengebende Relief eines bärtigen, männlichen Gesichts befindet
bartmannkrus en, bartmannkanna u
ett slags kärl av stengods som tillverkades i Central- och Västeuropa under 1500- och 1600-talen, särskilt kring Köln i dagens Tyskland. De utmärks av en utsmyckning på den nedre delen av halsen på kärlet som föreställer ett skäggigt ansikte. Bartmannkrusen tillverkades i form av flaskor eller kannor i olika storlekar för en rad olika användningsområden, bland annat som förvaringskärl för mat eller dryck, dekantering av vin eller transport av flytande varor (bland annat kvicksilver).
geschSubstantiv
Chinesische Wollhandkrabbe f
Die Chinesische Wollhandkrabbe (Eriocheir sinensis) ist eine ursprünglich in China beheimatete Krabben-Art. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde sie nach Europa eingeschleppt. In der einheimischen Fauna mancher Flüsse hat sich das Tier mittlerweile trotz Bekämpfung durch den Menschen als Neubürger (Neozoon) fest etabliert.
kinesisk ullhandskrabba u
Kinesisk ullhandskrabba (Eriocheir sinensis), även kallad bara ullhandskrabba, är en krabba som ursprungligen härstammar från Kina, men som med fartygens ballastvatten sedan början av 1900-talet spridits även till Europa och Nordamerika. Till Tyskland kom den 1912 och på 1930-talet hade den spridit sig till Sverige. Den är ansedd som en invasiv art, då krabborna underminerar fördämningar och strandbrinkar genom att gräva gångar i dem och förstör fiskeredskap som garn och ryssjor i sina försök att komma åt den fisk som fastnat i dem.
zooloSubstantiv
Vielfache Chemikalienunverträglichkeit f
Die Vielfache Chemikalienunverträglichkeit (abgekürzt MCS vom englisch Multiple Chemical Sensitivity) ist ein Beschwerdebild mit z. T. starken Unverträglichkeiten von vielfältigen flüchtigen Chemikalien, wie z. B. Duftstoffen, Zigarettenrauch, Lösemitteln oder Abgasen, auch in jeweils niedriger Konzentration.
multipel kemisk känslighet u
Multipel kemisk känslighet, även multipel kemisk överkänslighet (från engelskans multiple chemical sensitivity, MCS[1]), har inte en ICD-kod i Sverige, men har fått en diagnoskod i Danmark, Tyskland, Österrike och Italien. EU har uppmanat sina medlemsstater att ta upp MCS i sina ICD-kodförteckningar. MCS är ett tillstånd med många sjukdomssymtom, vilka inom miljömedicinen antas bero på att benägna personer utsatts för mögel eller kemiska gifter i låga doser under längre tid, eller i stora mängder vid enstaka tillfällen.
medizSubstantiv
Hitlergruß m
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Hitlergruß in Deutschland sowie Österreich verboten. In der Bundesrepublik Deutschland ist die Verwendung des Hitlergrußes und anderer Formen (etwa „Mit Deutschem Gruße“) durch § 86a des Strafgesetzbuches (Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen) sowie § 130 (Volksverhetzung) unter Strafe gestellt; ebenso finden sich entsprechende Paragraphen im Strafgesetzbuch der Republik Österreich. Eine geregelte Ausnahme ist ausschließlich das Zeigen zur „Berichterstattung über die Geschichte“, das z. B. in Deutschland laut § 86 Absatz 3 StGB nicht strafbar ist. In der Schweiz wurde ein Verbot des Hitlergrußes als Ergänzung zur Rassismus-Strafnorm lange diskutiert, diese Bestrebungen scheiterten aber im Jahre 2011.
nazisthälsning, hitlerhälsning u
I många länder i Europa är det olagligt att göra hitlerhälsning offentligt. I Tyskland, Österrike, Nederländerna och Tjeckien är det brottsligt. I den svenska statliga utredningen SOU 2000:88 anges följande: Utredningen anser att bärande av till exempel en nazistisk symbol eller utförande av så kallade Hitlerhälsning inte ensamt räcka för att någon skall kunna dömas för hets mot folkgrupp. Det måste för straffbarhet krävas att en sådan gärning, genom en bedömning av det sammanhang i vilket den förekommer, kan sägas ge uttryck för nedvärdering av andra befolkningsgruppers människovärde. Om så inte är fallet kan således inte dömas för hets mot folkgrupp. Däremot kan gärningar av detta slag ofta vara att bedöma som grovt förargelseväckande beteende.
Substantiv
Kuckucksuhr f gökur n
Ett gökur är en typ av pendelur som skjuter ut en gökfigur genom en lucka då klockan slår jämna slag, och markerar timslagen genom att med små luftbälgar imitera gökens läte. Under gökuret i varsin kedja hänger två järntyngder utformade som kottar. Med hjälp av tyngdkraften driver den ena kedjan själva uret, och den andra kedjan göken. Göken, som föreställs bo i klockan, döljs av en liten trädörr som öppnas när klockan slår jämna slag. På höger sida av uret finns en liten trädörr som ger åtkomst till urverket. Baksidan på uret kan öppnas för att komma åt större delar av urverket. Gökuret är utformat som ett litet hus med lutande tak. Högst upp i nocken är oftast en stor gök placerad. Jaktmotiv med gevär och bytesdjur är också mycket vanligt förekommande. Många gökur kommer från Tyskland. Varifrån klockan härstammar står oftast på urtavlan, som ofta har romerska siffror.
Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 25.06.2018 13:53:50
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon