Pauker Logo

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Eiszapfen m Deklinieren istapp II u Substantiv
Zettel m mit Nummer f nummerlapp IISubstantiv
Mittsommer, Mittsommerfest n midsommar, -en II uSubstantiv
Warmwasserhahn m varmvattenkran, -en II uSubstantiv
Filmtitel filmtitel, -n II
Schild -er n
Verkehrsschild, Nummernschild, Reklameschild
skylt, -en II uSubstantiv
Sperre f -n spärr, -en II
Dose, Büchse burk, -en II
Filtertüte f -n filterpåse, -n II
Herr m herr, -n IISubstantiv
Kontrolle f koll,en,ar(II)Substantiv
Strohhut m -hüte stråhatt, halmhatt, -en II uSubstantiv
Weib n käring -en, II -arSubstantiv
Schiff n båt, -en II u
fartyg
Substantiv
Körper m - kropp -en -ar (II) uanatoSubstantiv
auftreten I 1 (på visst sätt) 2 upp-, framträda II sparka (upp dörr)Verb
zunächst I adv närmast, först [och främst]; i främsta rummet, framför allt II (prep) närmast [intill], strax bredvidAdverb
heranziehen I 1 dra fram (närmare), dra [in] till sig 2 framdraga, anföra; tillkalla, uppbåda; anlita, utnyttja II rycka fram (närmare), nalkas, vara i antågandeVerb
Verpackungsgruppe f
Der Begriff Verpackungsgruppe (VG) bedeutet eine transportrechtliche Einteilung der Stoffe und Gegenstände als Gefahrgüter: Verpackungsgruppe I: Stoffe mit hoher Gefahr Verpackungsgruppe II: Stoffe mit mittlerer Gefahr Verpackungsgruppe III: Stoffe mit geringer Gefahr
förpackningsgrupp en -er
Gäller indelningen av farliga gods
Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 21.04.2018 15:51:29
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon