Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch to be in sb 's keeping

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Dekl. Café -s n Dekl. kafé -et -er Substantiv
Dekl. Puzzle n -s Dekl. pussel n Substantiv
Dekl. Fundbüro -s n Dekl. hittegodsavdelning -ar u Substantiv
Dekl. Respekt m cred ugsSubstantiv
Dekl. Beet n Dekl. rabatt u Substantiv
Dekl. Äthyl Dekl. eten Substantiv
Dekl. Sitzungssaal +e m sessionssal uSubstantiv
Dekl. Alphabet n alfabet -et nSubstantiv
Dekl. Biest n Dekl. best u Substantiv
Dekl. Handwerk -e n hantverk nSubstantiv
Dekl. Nierenstein m njursten umedizSubstantiv
Dekl. Goldfisch m guldfisk uSubstantivDA
Dekl. Fundament n fundament narchiSubstantiv
Dekl. Paket -e n Dekl. paket n Substantiv
Dekl. Tisch m -e Dekl. bord -et - n Substantiv
Dekl. Zuckergehalt -e m sockerhalt uSubstantiv
Dekl. Leckermaul n Dekl. gottegris -en -ar Substantiv
Dekl. Deich m Satz skyddsvall t.ex. längs med Nordsjökusten i Nederländerna och i Tyskland för skydda landet mot havet SatzSubstantiv
Dekl. Verkehr m trafik -enVerkSubstantiv
Dekl. Völkermord m folkmord -et
Folkmord, även kallat genocid, är avsiktliga och systematiska handlingar i syfte att helt eller delvis förinta en etnisk, religiös eller nationell grupp.
rechtSubstantiv
Dekl. Ersatzteil n reservdel uSubstantiv
Dekl. Destillat -e n destillat nSubstantiv
Dekl. Montag m mandagSubstantivDA NN NO
Dekl. Effekt m effekt uSubstantiv
Dekl. Sieb n Dekl. såll, -et, - Substantiv
Fahrrad en cykel, cyklar
Dekl. Befehl m order u
befallning
SubstantivEN
Dekl. Metall n -e n metall -en -er u
Sing.: Genitiv ombest. metalls; Genitiv best. metallens; Pl.: Nominativ ombest. metaller; Nominativ. best. metallerna; Genitiv ombest. metallers; Genitiv best. metallernas;
Substantiv
Dekl. Pelztier -e n pälsdjur nzooloSubstantiv
Dekl. Trinkgeld -er n Dekl. dricks u Substantiv
Dekl. Grundstück -e n tomt (en)Substantiv
Dekl. Balkon m, pl: -e oder -s m balkong uarchiSubstantiv
Dekl. der Angriff Dekl. räd
snabb militär attack
Substantiv
Dekl. Fahrrad n
Pl.: Fahrräder
cykel -n -arSubstantiv
Dekl. Hochmut m högmod nSubstantiv
Dekl. Bild n -er (gerahmt) -er Dekl. tavla -en -or u Substantiv
Dekl. ich jagPronomen
Dekl. Weihrauch m rökelse uSubstantiv
Dekl. Entnahme -n m
in Bezug auf Geld
uttag n
t.ex. av pengar, på bank e.d.
Substantiv
Dekl. Lampenschirm m lampskärm uSubstantiv
in, hinein inEN
liegt in ligger in
(Be-)Zahlung -en f likvideringSubstantiv
einmauern
mauerte in
mura in
murade in
Verb
in die Stadt in till stan
in iDA IS NO
Dekl. Nest n
entlegener Ort, abgelegene Gegend
Dekl. avkrok u
avsides belägen plats
geogrSubstantiv
in i (rumsbet. äv. friare vanl.)
hinein in
hinein in
herein, hinein in
'nein ugs
süddeutsch für ,,hinein''
in
drinnen, herein, hinein in
herein,hinein in
in iDA IS NO
in inne
eingeben (in Computer)
gab einhat eingegeben
mata in
matade in
Verb
sich einfühlen (in) leva sig in (i)Verb
Tonstudio -s f inspelningsstudio -n; -r eller -sSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 23.06.2021 11:13:46
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken