Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch sjukdomar

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Erkrankung Erkrankungen f Dekl. sjukdom sjukdomar u Substantiv
Dekl. Krankheit f Dekl. sjukdom en -ar medizSubstantiv
meldepflichtig ( z. B. Krankheiten) anmälningspliktig (t. ex. sjukdomar)rechtAdjektiv
Augenheilkunde; Fachbegriff: Ophthalmologie, Ophthalmiatrie f
Lehre von den Erkrankungen und Funktionsstörungen des Sehorgans und des Sehsinnes und deren medizinischer Behandlung
oftalmologi u
Läran om ögat och dess sjukdomar
medizSubstantiv
überführen, übertragen
überführte/übertrughat überführt/übertragen

Bsp.: seine Angst auf jemanden übertragen, Krankheiten übertragen, implizites Wissen in explizites Wissen überführen
överföra
överfördeöverförd

Ex.: Överföra sin rädsla till ngn, överföra sjukdomar, överföra tyst kunskap till explicit kunskap
Verb
Seuche f Dekl. farsot u
ett utbrott av något, vanligen sjukdomar, som sprider sig mellan människor
medizSubstantiv
Gesundheitsförderung f
Gesundheitsförderung umfasst Maßnahmen und Aktivitäten, mit denen die Stärkung der Gesundheitsressourcen und -potenziale der Menschen erreicht werden soll. Sie beschreibt den Prozess der Befähigung von Menschen, ihre Kontrolle über Determinanten der Gesundheit zu erhöhen und somit dessen Gesundheit zu stärken.
friskvård u
Åtgärder för att förebygga sjukdomar, alla aktiva åtgärder som bidrar till att befrämja hälsan genom att stärka och utveckla de mänskliga resurserna såväl de fysiska och mentala som de sociala.
Substantiv
Gastroenteritis f; ugs /vard.: Magen-Darm-Grippe f, Brechdurchfall m
entzündliche Erkrankung des Magen-Darm-Traktes
gastroenterit, mag-tarmkatarr en, vard./ ugs: magsjuka en
en samlande benämning på sjukdomar som berör magsäck och tarmar, med symptom såsom kräkningar och diarré, orsakat av mikroorganismer (bakterier, virus eller protozoer) eller toxiner
medizSubstantiv
Reizdarmsyndrom n
Synonyme Begriffe sind Irritables Darmsyndrom (IDS) bzw. englisch irritable bowel syndrome (IBS), Reizkolon, Colon irritabile und „nervöser Darm“.
IBS, irritabel tarm, colon irritable u
Irritabel tarm, colon irritabile eller IBS (engelska: Irritable Bowel Syndrome, ’orolig tarm-syndrom’) är en av världens vanligaste sjukdomar som kan ge förstoppning, diarré, besvärande gasbildning och magsmärtor.
medizSubstantiv
Bluttransfusion f blodtransfusion u
En blodtransfusion innebär att man tillför kroppen nytt blod. Det kan behövas när någon förlorat mycket blod vid en olycka eller i samband med en operation, men också vid olika sjukdomar, till exempel leukemi
medizSubstantiv
Histologie f
Die Histologie (von altgriechisch ἱστός histos, deutsch ‚Gewebe‘ und -logie, griechisch λόγος logos „Lehre“) oder Gewebelehre ist die Wissenschaft von den biologischen Geweben. Die Histologie (von altgriechisch ἱστός histos, deutsch ‚Gewebe‘ und -logie, griechisch λόγος logos „Lehre“) oder Gewebelehre ist die Wissenschaft von den biologischen Geweben.
histologi u
Histologi (av grekiskans ἱστός, "väv", "vävnad") är läran om biologisk vävnad, studerad i ljusmikroskop eller elektronmikroskop och genom histokemi. Genom att studera vävnader och om deras utseende avviker från vad som är normalt kan man upptäcka olika sjukdomar.
medizSubstantivID
Siphon m -e, Geruchsverschluss m
Gasverschluss von Rohrsystemen und Gefäßen. Das Funktionsprinzip ist ein S-förmiges Rohr, dessen untere Biegung stets mit Wasser gefüllt bleibt und damit den Durchlass von Gasen erschwert. Gleichzeitig kann jedoch Flüssigkeit durch den Siphon abfließen. Häufigste Anwendung des Siphons ist der Geruchsverschluss der Abwasserleitungen im Haushalt vor allem bei Waschbecken, Toiletten, Ausgüssen und Gullys.
vattenlås u
en sektion av ett vattenrör som är böjt så att en mängd vatten stannar kvar i böjen, tack vare gravitationen, och skiljer luftmassorna på låsets båda sidor. Vattnet i vattenlåset blir på detta sätt en barriär som förhindrar att dålig lukt, sjukdomar och ohyra från avloppssystemet passerar. Vattenlås används i de flesta typer av avlopp.
technSubstantiv
Wandermärchen n -, Wandersage f -n, moderne Sage f -n, Großstadtlegende f -n vandringssägen en -sägner pl, vandringsmyt en -er, klintbergare u
modern sägen, skröna, som av många uppfattas och förs vidare som sann men vars huvudperson aldrig blir närmare än "en vän till en vän". De handlar ofta om mystiska sjukdomar, hemska avslöjanden om till synes harmlösa vardagsföremål, skrämmande brottslighet eller gåtfulla beteenden hos andra människor, och behandlar således de orosmoment, rädslor och fobier som finns i dagens samhälle.
Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 26.09.2022 8:05:59
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken