Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch serré(e) à droite

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Dekl. Respekt m cred ugsSubstantiv
Dekl. Fundament n fundament narchiSubstantiv
Dekl. Tod m -e Dekl. död u medizSubstantiv
Dekl. Abendkurs -e m Dekl. kvällskurs -er u Substantiv
Dekl. Hund m -e Dekl. hund en -ar Substantiv
Dekl. Gelenk n -e Dekl. led en -er
rörlig förbindelse, t.ex. mellan ben i kroppen
anato, botan, techn, elektSubstantiv
Dekl. Paket -e n Dekl. paket n Substantiv
Dekl. Problem n -e n Dekl. problem n Substantiv
Dekl. Destillat -e n destillat nSubstantiv
Dekl. Metall n -e n metall -en -er u
Sing.: Genitiv ombest. metalls; Genitiv best. metallens; Pl.: Nominativ ombest. metaller; Nominativ. best. metallerna; Genitiv ombest. metallers; Genitiv best. metallernas;
Substantiv
Dekl. Effekt m effekt uSubstantiv
Dekl. Montag m mandagSubstantivDA NN NO
Dekl. Nierenstein m njursten umedizSubstantiv
Dekl. Völkermord m folkmord -et
Folkmord, även kallat genocid, är avsiktliga och systematiska handlingar i syfte att helt eller delvis förinta en etnisk, religiös eller nationell grupp.
rechtSubstantiv
Dekl. Sitzungssaal +e m sessionssal uSubstantiv
Dekl. Goldfisch m guldfisk uSubstantivDA
Dekl. Jahrhundert n -e Dekl. århundrade et -n Substantiv
Dekl. Schuh m -e Dekl. sko en -r; ugs /vard.: doja en, dojor pl Substantiv
Dekl. Pelztier -e n pälsdjur nzooloSubstantiv
Dekl. Alphabet n alfabet -et nSubstantiv
Dekl. Befehl m order u
befallning
SubstantivEN
Dekl. Sieb n Dekl. såll, -et, - Substantiv
Dekl. Verkehr m trafik -enVerkSubstantiv
Dekl. Eisenerz -e n Dekl. malm -en -er u Substantiv
Fahrrad en cykel, cyklar
Dekl. Zuckergehalt -e m sockerhalt uSubstantiv
Dekl. Akkord m -e Dekl. ackord n musikSubstantiv
Dekl. Erfolg m -e Dekl. succé u
framgång
Substantiv
Dekl. Abschnitt -e m Dekl. avsnitt -et -= Substantiv
Dekl. Erfolg m -e Dekl. framgång u Substantiv
Dekl. Handwerk -e n hantverk nSubstantiv
Dekl. System -e n Dekl. system -et - Substantiv
Dekl. Tisch m -e Dekl. bord -et - n Substantiv
Dekl. Trinkgeld -er n Dekl. dricks u Substantiv
Dekl. Aal m -e m Dekl. ål -en -ar u Substantiv
Dekl. Ersatzteil n reservdel uSubstantiv
geblümt blomig -t -aAdjektiv
Dekl. der Angriff Dekl. räd
snabb militär attack
Substantiv
Dekl. Balkon m, pl: -e oder -s m balkong uarchiSubstantiv
Dekl. Grundstück -e n tomt (en)Substantiv
Dekl. Fahrrad n
Pl.: Fahrräder
cykel -n -arSubstantiv
Vitamin A n A-vitamin nbiolo, chemiSubstantiv
Dekl. Hochmut m högmod nSubstantiv
Dekl. Lampenschirm m lampskärm uSubstantiv
Dekl. Bild n -er (gerahmt) -er Dekl. tavla -en -or u Substantiv
Dekl. Weihrauch m rökelse uSubstantiv
Dekl. Weg -e m Dekl. väg u Substantiv
à la carte à la carte
wichtig viktig -t -aAdjektiv
groß stor, -t, -aAdjektiv
klassisch klassik -t -aAdjektiv
Å å
Buchstabe, Alt + 0229
Å å
bokstaven
unter anderem (u.a.) bland annat (bl.a.)
Dekl. Gärung -en f
Wein, Bier, Sauerkraut u.ä.
jäsning u
Vin, öl, surkål o. dyl.
bioloSubstantiv
u.a., unter anderem bl. a. = bland annat/andra
u.a. unter andren/anderem bl.a. - bland annat
dein(e) din(a)
dick tjock, -t, -a, tjockare, tjockastAdjektiv
Flüsschen n åSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 25.01.2021 9:35:57
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken