Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch sann

Übersetze
FilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
wahr, richtig sann sant sanna
wahr; nicht wahr? sann; inte sant?
wahr sann sant sannaAdjektiv
auf Rache sinnen ruva hämnd Verb
falsch
nicht wahr, nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmend, Bsp.: einen falschen Namen angeben
falsk
ej sann; som inte stämmer överens med verkligheten, ex.: uppge falskt namn
Adjektiv
Wandermärchen n -, Wandersage f -n, moderne Sage f -n, Großstadtlegende f -n vandringssägen en -sägner pl, vandringsmyt en -er, klintbergare
u

modern sägen, skröna, som av många uppfattas och förs vidare som sann men vars huvudperson aldrig blir närmare än "en vän till en vän". De handlar ofta om mystiska sjukdomar, hemska avslöjanden om till synes harmlösa vardagsföremål, skrämmande brottslighet eller gåtfulla beteenden hos andra människor, och behandlar således de orosmoment, rädslor och fobier som finns i dagens samhälle.
Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 29.11.2023 7:01:27
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä
  <-- Eingabehilfe einblenden - klicken


sapxsi