Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch sŪna

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Dekl. Café -s n Dekl. kafé -et -er Substantiv
Dekl. Fundb√ľro -s n Dekl. hittegodsavdelning -ar u Substantiv
Dekl. Puzzle n -s Dekl. pussel n Substantiv
Dekl. Respekt m cred ugsSubstantiv
Dekl. Beet n Dekl. rabatt u Substantiv
Dekl. Deich m -e skyddsvall en t.ex. längs med Nordsjökusten i Nederländerna och i Tyskland för skydda landet mot havetSubstantiv
Dekl. Tisch m -e Dekl. bord -et - n Substantiv
Dekl. Zuckergehalt -e m sockerhalt uSubstantiv
Dekl. Leckermaul n Dekl. gottegris -en -ar Substantiv
Dekl. Handwerk -e n hantverk nSubstantiv
Dekl. Metall n -e n metall -en -er u
Sing.: Genitiv ombest. metalls; Genitiv best. metallens; Pl.: Nominativ ombest. metaller; Nominativ. best. metallerna; Genitiv ombest. metallers; Genitiv best. metallernas;
Substantiv
Dekl. Trinkgeld -er n Dekl. dricks u Substantiv
Dekl. Pelztier -e n pälsdjur nzooloSubstantiv
Dekl. Ersatzteil n reservdel uSubstantiv
Dekl. Destillat -e n destillat nSubstantiv
Dekl. Verkehr m trafik -enVerkSubstantiv
Dekl. Paket -e n Dekl. paket n Substantiv
Dekl. Winterschlussverkauf m Dekl. slutrea på vintern u Substantiv
Dekl. Fundament n fundament narchiSubstantiv
Dekl. Zoll m Dekl. tull u Substantiv
Dekl. Goldfisch m guldfisk uSubstantivDA
Dekl. Biest n Dekl. best u Substantiv
Dekl. Alphabet n alfabet -et nSubstantiv
Dekl. Montag m mandagSubstantivDA NN NO
Dekl. Sitzungssaal +e m sessionssal uSubstantiv
Dekl. Völkermord m folkmord -et
Folkmord, även kallat genocid, är avsiktliga och systematiska handlingar i syfte att helt eller delvis förinta en etnisk, religiös eller nationell grupp.
rechtSubstantiv
Dekl. Nierenstein m njursten umedizSubstantiv
Dekl. Befehl m order u
befallning
SubstantivEN
Fahrrad en cykel, cyklar
Dekl. Sieb n Dekl. såll, -et, - Substantiv
Dekl. Effekt m effekt uSubstantiv
Dekl. Grundst√ľck -e n tomt (en)Substantiv
Dekl. der Angriff Dekl. räd
snabb militär attack
Substantiv
Dekl. Balkon m, pl: -e oder -s m balkong uarchiSubstantiv
Dekl. Fahrrad n
Pl.: Fahrräder
cykel -n -arSubstantiv
Dekl. ich jagPronomen
Dekl. Bild n -er (gerahmt) -er Dekl. tavla -en -or u Substantiv
Dekl. Hochmut m högmod nSubstantiv
Dekl. Lampenschirm m lampskärm uSubstantiv
Dekl. Weihrauch m rökelse uSubstantiv
na nu ugs nå
na nå (Int.)
Kaugummi m / n -s tuggummi -t -n -na nSubstantiv
Dekl. Nest n
entlegener Ort, abgelegene Gegend
Dekl. avkrok u
avsides belägen plats
geogrSubstantiv
Dekl. Liter m, Liter m, pl m Dekl. liter, -n, liter -na u Substantiv
en-Wörter (-iker -are -er) -- -na
Tonstudio -s f inspelningsstudio -n; -r eller -sSubstantiv
siehe oben
Abk√ľrzung: s.o.
se ovan
Förkortning: s.o.
sog., sogenannte/r/s s.k. = så kallad / kallat / kallade
Aperitif m -s Dekl. aperitif -en, aptitretare n Substantiv
Zebra n -s sebra -en -orSubstantiv
Safari f -s safari -en -er uSubstantiv
Mindmap f -s tankekarta -en -or
Klischee n -s kliché -en -er, klyscha -en -or
Party f -s kalas -et, fest -en, party -et, bjudning -enSubstantiv
Event n -s jippo -et -n, event nSubstantiv
Kräutertee m -s örtte -et -erSubstantiv
Mango f -s mango -enbotanSubstantiv
Kohlrabi m -s kålrabbi -en
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 05.12.2022 4:55:59
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken