Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch radio's

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Dekl. Café -s n Dekl. kafé -et -er Substantiv
Dekl. Puzzle n -s Dekl. pussel n Substantiv
Dekl. Fundbüro -s n Dekl. hittegodsavdelning -ar u Substantiv
Dekl. Respekt m cred ugsSubstantiv
Dekl. Beet n Dekl. rabatt u Substantiv
Dekl. Goldfisch m guldfisk uSubstantivDA
Dekl. Effekt m effekt uSubstantiv
Dekl. Fundament n fundament narchiSubstantiv
Dekl. Montag m mandagSubstantivDA NN NO
Dekl. Sieb n Dekl. såll, -et, - Substantiv
Dekl. Paket -e n Dekl. paket n Substantiv
Fahrrad en cykel, cyklar
Dekl. Befehl m order u
befallning
SubstantivEN
Dekl. Nierenstein m njursten umedizSubstantiv
Dekl. Völkermord m folkmord -et
Folkmord, även kallat genocid, är avsiktliga och systematiska handlingar i syfte att helt eller delvis förinta en etnisk, religiös eller nationell grupp.
rechtSubstantiv
Dekl. Sitzungssaal +e m sessionssal uSubstantiv
Dekl. Alphabet n alfabet -et nSubstantiv
Dekl. Biest n Dekl. best u Substantiv
Dekl. Ersatzteil n reservdel uSubstantiv
Dekl. Tisch m -e Dekl. bord -et - n Substantiv
Dekl. Zoll m Dekl. tull u Substantiv
Dekl. Pelztier -e n pälsdjur nzooloSubstantiv
Dekl. Zuckergehalt -e m sockerhalt uSubstantiv
Dekl. Destillat -e n destillat nSubstantiv
Dekl. Metall n -e n metall -en -er u
Sing.: Genitiv ombest. metalls; Genitiv best. metallens; Pl.: Nominativ ombest. metaller; Nominativ. best. metallerna; Genitiv ombest. metallers; Genitiv best. metallernas;
Substantiv
Dekl. Verkehr m trafik -enVerkSubstantiv
Dekl. Trinkgeld -er n Dekl. dricks u Substantiv
Dekl. Deich m -e skyddsvall en t.ex. längs med Nordsjökusten i Nederländerna och i Tyskland för skydda landet mot havetSubstantiv
Dekl. Handwerk -e n hantverk nSubstantiv
Dekl. Winterschlussverkauf m Dekl. slutrea vintern u Substantiv
Dekl. Leckermaul n Dekl. gottegris -en -ar Substantiv
Dekl. Fahrrad n
Pl.: Fahrräder
cykel -n -arSubstantiv
Dekl. der Angriff Dekl. räd
snabb militär attack
Substantiv
Dekl. Balkon m, pl: -e oder -s m balkong uarchiSubstantiv
Dekl. Grundstück -e n tomt (en)Substantiv
Dekl. Bild n -er (gerahmt) -er Dekl. tavla -en -or u Substantiv
Dekl. Hochmut m högmod nSubstantiv
Dekl. Lampenschirm m lampskärm uSubstantiv
Dekl. Weihrauch m rökelse uSubstantiv
Dekl. ich jagPronomen
Radio n radio -nSubstantiv
Radio n en radioSubstantiv
Radio n en radio, radioapparaterSubstantiv
Radio radio -n radioapparater
Radio n radio radion radiorSubstantiv
ein Radio en radioDA
Radio n, Rundfunk m radio som medium uSubstantiv
Nachrichten pl (TV, Radio) nyheter (TV, radio)Substantiv
Radio n radioapparat -en -er uSubstantiv
Dekl. Nest n
entlegener Ort, abgelegene Gegend
Dekl. avkrok u
avsides belägen plats
geogrSubstantiv
Wellenlänge, Frequenz f
Radio
frekvens -en -er
Radio
technSubstantiv
Tonstudio -s f inspelningsstudio -n; -r eller -sSubstantiv
ausblenden
blendete aus

Radio, Film
tona bort
tonade bort

Radio, film
Verb
Empfang m -[e]s -e+ mottagning -en ( elekt (radio/tv) mm)elekt
sog., sogenannte/r/s s.k. = kallad / kallat / kallade
siehe oben
Abkürzung: s.o.
se ovan
Förkortning: s.o.
Clan -s m klan uSubstantiv
Opossum n -s n opossum en -arzooloSubstantiv
Repertoir -s n repertoar -en -erSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 17.08.2022 19:11:11
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken