Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch pygmy hog

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Schutthalde -n f högSubstantiv
laut
Bsp.: Die Kinder sind laut
hög, högljudd
Ex.: barnen är högljudda
Adjektiv
hoch hög, uppAdjektiv
High heels hög klack
hoch, höher, am höchsten hög, högre, högst
weitaus i hög grad
Haufen m, Hügel m, Stoß m hög,-en,-arSubstantiv
Haufen m hög -en -ar uSubstantiv
eine hohe Mauer en hög mur
überhöhte Geschwindigkeit för hög hastighetVerk
hoch - höher - am höchsten hög - högre - högst
I samband med höjd, inte om ljudvolym!
Adjektiv
Kohleintensität f
hohe/niedrige ~
kolintensitet u
hög/låg ~
wirtsSubstantiv
Trümmerhaufen m ruinhög en, hög av spillrorSubstantiv
mit lauter (leiser) Stimme m med hög (låg) röst uSubstantiv
(hoher) Rang m -e+, (hohe) Stellung f --en (hög) rang -en -er uSubstantiv
es ist höchste Zeit det är hög tidRedewendung
Schutzfaktor, Lichtschutzfaktor m
eine Sonnencreme mit hohem (Licht-)Schutzfaktor
skyddsfaktor u
ein solkräm med hög ~
Substantiv
hoch, höher, am höchsten, der/das/die höchste hög, högre, högst, den/det/de högstaAdjektiv
Einweckapparat (m), Konservierungsapparat m konserveringsapparat u
Används för att utsätta livsmedel för hög temperatur under viss tid för att förbättra livsmedlets hållbarhet
Substantiv
Honen n
Das Honen ist ein zerspanendes Feinbearbeitungsverfahren für fast alle Werkstoffe und stellt in der Produktion den letzten Fertigungsprozess dar. Ziel ist die Verbesserung der Maß- und Formgenauigkeit, sowie die Oberflächenbehandlung, die zur Verbesserung der tribologischen Eigenschaften führt.
hening u
Hening är en typ av mekaniskt nötande bearbetningsteknik som ger hög precision på metallföremåls ytor.
technSubstantiv
Vulkanisation f
chemisch-technisches Verfahren, bei dem Kautschuk unter Einfluss von Zeit, Temperatur und Druck gegen atmosphärische und chemische Einflüsse sowie gegen mechanische Beanspruchung widerstandsfähig gemacht wird
vulkanisering, kort: vulkning u
n process där rågummi omvandlas från en klibbig och formbar massa till ett formstabilt och elastiskt material med hög draghållfasthet
Substantiv
Hubrettungsfahrzeug n stegbil u
Maskinstegen (i dagligt tal stegbil) är avsedd för livräddning och släckning på hög höjd. Dessutom används bilarna för olika arbeten på hög höjd när andra resurser inte räcker till.
Substantiv
Dekl. Stechginster m
Der Stechginster (Ulex europaeus) ist eine Pflanzenart aus der Gattung Stechginster (Ulex) innerhalb der Familie der Hülsenfrüchtler (Fabaceae).
ärttörne u
Ärttörne (Ulex europaeus) är en städsegrön buske som blir upp till en och en halv meter hög och får gula blommor som blommar från maj till juni. I Sverige förekommer den mest i den södra delen.
botanSubstantiv
Kufe f -n
z.B. bei einem Schlitten
Dekl. med, mede en, medar pl
En med är underdelen av en kälke, släde, sparkstötting eller liknande och är avsedd att glida mot underlaget. Oftast finns det två medar. En med brukar vara gjord av trä, plast, dock vanligast av metall, ofta stål, och är relativt smal och hög.
Substantiv
Helm m -
Der Custodian helmet (engl. etwa: „Aufseher-Helm“) ist die typische Kopfbedeckung der britischen Polizei. Der Custodian helmet ist der korrekte Name für die typischen Helme der britischen Polizisten. Er wird vor allem bei Fußstreifen und dann nur von Männern bis zum Rang des Sergeants getragen.
kask u
En kask är en hög hjälm som ofta bärs av poliser eller soldater på olika håll runt om i världen, till exempel av poliser i Storbritannien. I vissa fall pryds kasken av en så kallad panasch vilket är en upprättstående fjädervippa.
Substantiv
Purpurglöckchen n
Heuchera-Arten sind meist immergrüne, ausdauernde, krautige Pflanzen, die Wuchshöhen von 3 bis 145 cm erreichen und horstartig wachsen. Sie bilden meist unterirdische, gedrungene, oft verzweigte Rhizome, die mit Schuppen besetzt sind. Einige Arten bilden Ausläufer (Stolonen). Viele oberirdische Pflanzenteile besitzen Haare, die in mehrzelligen Drüsen enden (Trichome). Alle oder die meisten Laubblätter stehen in einer grundständigen Rosette zusammen. Die aufsteigenden oder aufrechten Stängel sind unbeblättert oder besitzen bei Heuchera alba, Heuchera americana, Heuchera bracteata, Heuchera caroliniana, Heuchera longiflora, Heuchera pubescens ein bis fünf wechselständige Laubblätter.
alunrot u
Alunrot blir 30-40 centimeter hög och har röda, rosa eller vita klockformade små blommor. Artavgränsningen inom släktet är ännu inte helt utredd. I Sverige odlas alunrotsarter som rabatt- och stenpartiväxter, och trivs även i norra Sverige.
botanSubstantiv
Kohlenmeiler m
Ein Kohlenmeiler ist ein mit Erde, Gras und Moos luftdicht bedeckter Holz-Haufen, der von einem Köhler in Brand gesetzt wird, um Holzkohle zu erzeugen. Das Relikt eines Kohlenmeilers, wie es oft in Wäldern zu finden ist, heißt Meilerplatz.
kolmila u
En kolmila är en kontrollerad upphettning av ved utan (eller med begränsad) syretillförsel. Slutprodukten är träkol. Genom att täcka en hög av ved med jord, torv, gräs och sand och sedan tända milan (på fackspråk säger man värma milan) sattes förkolningen igång
Substantiv
Bake f -n
Als Baken bezeichnet man heute im Seezeichenwesen feste Seezeichen, die unbefeuert sind oder nach ihrer Bauart oder Größe nicht die Kriterien eines Leuchtturms erfüllen. Meist werden Baken zur räumlichen Orientierung von Verkehrsteilnehmern eingesetzt.
båk n
Båk är ett fyrliknande sjömärke utan ljus. En typisk utformning är en avsmalnande tornliknande konstruktion uppförd i trä som kunde vara till och med ett tiotal meter hög. Båkarna blev vanligen behandlade med tjära eller målade med rödmylla.
navigSubstantiv
Bremsbelag +e m
Unter einem Bremsbelag (auch Bremsstein genannt) versteht man bei Fahrzeugen ein Bauteil, um die Geschwindigkeit des Fahrzeugs zu reduzieren, wobei die Bewegungsenergie durch die Reibung an einer Trommel oder Bremsscheibe in Wärme umgewandelt wird.
bromsbelägg n
Bromsbelägg är en delkomponent som ingår i skivbromsens uppbyggnad och används vanligen inom bilbranschen.[1] Bromsbeläggen är uppbyggda genom att ha en bas gjord av stål där slitagedelen, ett material med hög friktion, fästes på stålplattan.
Substantiv
Einkochen, Einmachen, Eindünsten n
Eine physikalische Methode, Lebensmittel durch Erhitzen und Luftabschluss zu konservieren, beim Einkochen wird das zu konservierende Gut gekocht und heiß abgefüllt, beim Eindunsten werden fertig abgefüllte Flaschen oder Gläser in Wasser eingestellt „im Dunst“ gekocht.
värmekonservering en, hermetisering en, inkokning u
konservering som innebär att livsmedel utsätts för hög temperatur under viss tid för att förbättra livsmedlets hållbarhet. De burkar man använder vid inkokning är glasburkar med tillhörande glaslock, gummiring och klämma. Burkarna fylls, men inte ända upp.
Substantiv
Reaktionszeit f
Die Reaktionszeit (auch Schaltzeit oder response time) bezeichnet die Zeit (in Millisekunden), die ein Bildpunkt eines LCD benötigt, um seinen Zustand zu wechseln.
responstid u
En datorskärms responstid är ett begrepp på tiden det tar för en pixel på en bildskärm att tända och släcka sig eller i vissa fall bara byta färg. Om en skärm har för hög responstid blir det eftersläpningar och bilden blir oskarp så fort den rör sig.
infSubstantiv
Mikado n
Mikado ist ein bekanntes Geschicklichkeitsspiel aus Europa, das aus dem Chien Tung-Orakel entstanden ist: Mikado besteht ebenfalls aus mehreren bunten Holzstäbchen. Das übliche Mikadospiel besteht aus 41 Stäben (Mikadostäbchen, Mikadostäbe) von ca. 18 cm Länge und 3 mm Dicke. Die Enden der Stäbe sind zugespitzt. Die Stäbe sollten absolut gerade und gleich dick sein. In der Regel werden die Mikadostäbchen aus Holz gefertigt. Die Stäbe haben farbige Kennzeichen, die verschiedenen Werten entsprechen.
plockepinn
Plockepinn är ett sällskapsspel där ett antal små träpinnar sprids i en hög, och där spelarna ska försöka ta en pinne i taget, utan att rubba någon annan pinne. De pinnar en spelare tagit får denne använda som redskap för att försöka ta fler. Spelarna får olika poäng beroende på pinnarnas färg.
Substantiv
Weißblaue Belgier pl
Die belgische Rinderrasse Weißblaue Belgier (WBB) ist vor allem durch eine starke Muskelfülle gekennzeichnet. In den meisten Fällen können die Kühe auf natürlichem Wege keine Kälber gebären und benötigen einen Kaiserschnitt. In einigen Ländern ist die Haltung dieser Rasse verboten.
belgisk blå
Belgisk blå, eller Belgian Blue, är nötkreatur särskilt framavlade för högsta möjliga köttproduktion. Rasen har en mycket välutvecklad muskulatur. Orsaken är att rasen bär på en hög frekvens av en dubbeluppsättning av naturlig mutation som inaktiverar myostatin, ett protein som hämmar muskeltillväxt. Rasen har varit kontroversiell i många länder och den har av kritiker ibland kallats "monstertjur".
landw, zoolo
Kreditlinie f, Kreditrahmen m
Als Kreditlinie (oder Kreditrahmen, Kreditfazilität) wird im Bankwesen die betragsmäßige Obergrenze bezeichnet, bis zu der ein Kreditnehmer eine bestimmte Kreditart in Anspruch nehmen darf.
kreditlimit en, kreditgräns u
Kreditlimit är ett kreditomdöme som innebär ett rekommenderat kreditbelopp, ett högsta belopp till vilket ett kreditinstitut ger en låntagare kredit. Kreditlimiten avser kortfristiga krediter och visas i kreditupplysningar för aktiebolag som vanligtvis har en hög riskklass. Vid kreditupplysning så bestäms omfattningen av kreditlimiten i relation till företagets förmåga att bära ett kreditbelopp och behovet av krediter med kort löptid.
Substantiv
Portalhubwagen m
Der Portalhubwagen (oder Portalhubstapelwagen oder Portalstapelwagen; engl. van carrier, straddle carrier, gantry lift) ist ein spezielles Umschlaggerät für ISO-Container. Es wird als Transportfahrzeug auf Containerterminals in Häfen eingesetzt. Es zählt zu den Flurförderzeugen. Der Portalhubwagen besteht aus einem Rahmengestell und einer dazwischen hängenden Hubvorrichtung (Topspreader), das mit Hubwinden vertikal bewegt werden kann. Das Rahmengestell ist mit einem Fahrwerk mit meist acht Rädern ausgestattet.
grensletruck u
trucktyp som används i bland annat hamnar för att lyfta containrar och på plåtlager för materialhantering. Den saknar gafflar då den har ett lyftok med teleskopfunktion, är upp till tio meter hög och tar lasten mellan hjulen. Den har fyra ben, ett i varje hörn och kan därmed lyfta tung last eftersom lastens tyngdpunkt hamnar innanför stödytan.
technSubstantiv
Kreditrating, Rating n
Ein Rating oder Kreditrating (englisch für ‚Bewertung‘ oder ‚Einstufung‘) ist im Finanzwesen eine Einschätzung der Bonität eines Schuldners. Häufig werden die Ratings durch eigens hierauf spezialisierte Ratingagenturen in Form von Ratingcodes von A bis D vergeben.
kreditrating u
För att beskriva kreditvärdighet delar banker och ekonomiska institutioner in personer, företag och länder i kreditvärdighetsklasser, även kallade kreditvärderingsklasser eller ratingklasser. Klasserna har idag olika skalor beroende på vem som förmedlar dem. Det finns följande skalor: från AAA till C, där AAA är bäst och från 1 till 5, där 1 indikerar mycket hög risk och 5 indikerar låg risk och är därmed bäst.
finan, wirtsSubstantiv
Schwarzes Bilsenkraut n
Das Schwarze Bilsenkraut (Hyoscyamus niger), auch „Hexenkraut“, ist eine Pflanze aus der Familie der Nachtschattengewächse (Solanaceae).
bolmört u
Bolmört (Hyoscyamus niger) är en art i familjen potatisväxter. Den är ett- eller tvåårig och blir 0,5-1 meter hög med grovt tandade blad. Etymologin bakom namnet är oklar, "bolma" kan både syfta på "stöpt rund klump" (som frökapseln) eller "svindla för ögonen". Bolmörten härstammar från Medelhavsområdet och västra Asien. Den förekommer i en stor del av Europa, och har även odlats som medicinalväxt.
botanSubstantiv
Ladungsexperte, Stauberater m
Das Wort Supercargo kommt aus dem Englischen (supervision cargo) und ist am besten mit Ladungsexperte oder Stauberater zu übersetzen. Ein Supercargo berät den Kapitän und den Ladungsoffizier auf einem Frachtschiff bei der Beladung des Schiffes. Er gehört nicht zur Schiffsbesatzung, sondern wird meist vom Inhaber der Ladung, oder einem anderen Ladungsbeteiligten gestellt. Der Supercargo begleitet üblicherweise das Schiff in den verschiedenen Lade- und Löschhäfen. Währenddessen hat er, insbesondere bei besonders empfindlichen Ladungsarten wie beispielsweise Früchten, die Pflicht der externen Überwachung des Ladungszustands und erarbeitet bei kurzfristig auftretenden Problemen eine Lösung. Dabei koordiniert er auch den reibungslosen Ablauf des Ladungsumschlags.
superkargör, superkarg alt u
Titel på ett slags fraktuppsyningsman, som förr åtföljde fartyg för att försälja och köpa laster, uppgöra redovisningar med mera. I modernare tid har superkargörens arbetsuppgifter övertagits av mäklare och agenter, och redan under början av 1900-talet var det sällsynt att påträffa fartyg med en superkargör. På svenska fartyg torde superkargörer ej ha varit anställda annat än under det svenska Ostindiska kompaniets tid, där de hade ganska hög rang och saluterades med 8 skott.
Substantiv
Treber m
Mit Treber (teilweise auch als Träber, Trester oder Seih benamt) bezeichnet man in der Lebensmitteltechnik die ausgelaugten Rückstände des Malzes bei der Bierherstellung (Biertreber) sowie auch die ausgepressten Weintrauben. Biertreber enthalten im Wesentlichen die Spelzen und das koagulierte, unlösliche Eiweiß. Frisch oder getrocknet werden sie als eiweißreiches Futter für die Rinderzucht verwendet, um speziell die Milchleistung von Kühen zu steigern.
drav u
Drav är en biprodukt vid ölframställning. Utgångsmaterialet är ett sädesslag, oftast korn. Det får börja gro och benämnes då malt. Maltet krossas och blandas med vatten och kallas då mäsk. Stärkelse, sockerarter och andra näringsämnen löses ut i vattnet. Efter processer i olika temperaturer silas vätskan ifrån och kallas då vört. Vörten behandlas vidare till öl. De fasta resterna kallas drav. Den har relativt hög proteinhalt och blir ett utmärkt djurfoder (kraftfoder). Drav används i stor utsträckning både till nötkreatur och vid svinuppfödning.
Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 09.12.2022 20:50:58
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken