Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch organ - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Organ n organ-et-=Substantiv
Mantel m
(Körperteil von Mollusken)
mantel -en, mantlar pl
(omslutande organ hos blötdjur)
anato, zooloSubstantiv
Staubblatt n -blätter pl, Staubgefäß n -e, Stamen n, Stamina) pl
das Pollen-erzeugende Organ in der Blüte der Bedecktsamer
ståndare u
det manliga könsorganet (hanorganet) i en blomma
botanSubstantiv
Metastase f, pl metastas, dottersvulst u, pl
Tumör som spridit sig till andra organ än där den primära tumören, modersvulsten, finns
Substantiv
Urologie f urologi u
Urologi är läran om bägge könens urinorgan samt mannens könsorgan, tillika sjukdomarna i dessa organ.
medizSubstantiv
Barte f -n
die vom Oberkiefer eines Bartenwals anstelle von Zähnen herabhängenden Hornplatten. Mit Hilfe der meist fein gefiederten Barten seihen (filtern) Wale Plankton wie zum Beispiel Krill aus dem Meerwasser.
bard en -er
kamliknande organ hos bardvalar som används för att filtrera passerande plankton och krill från vatten
anato, zooloSubstantiv
schwedisches Biolabel
vergleichbar mit "Bioland" bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen
KRAV
formellt: KRAV ekonomisk förening, ett svenskt organ som utvecklar regler för ekologisk odling och djurhållning, förädling och tjänster
Substantiv
Bundesversammlung f
Ein Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland, dessen einzige Aufgabe es ist, den Bundespräsidenten zu wählen
Förbundsförsamlingen
Best. Form! Ett särskilt organ i det tyska systemet, vars enda uppgift är att välja Tysklands förbundspresident
politSubstantiv
Bundesrat m (Schweiz)
Der Bundesrat (französisch Conseil fédéral, italienisch Consiglio federale, rätoromanisch Cussegl federal) ist die Bundesregierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft und gemäss Art. 174 der Bundesverfassung die «oberste leitende und vollziehende Behörde des Bundes». Die einzelnen Mitglieder werden ebenfalls «Bundesrat» oder «Bundesrätin» genannt; falls es aus sprachlichen Gründen nötig ist, zwischen der Behörde und dem einzelnen Mitglied zu unterscheiden, wird erstere auch «Gesamtbundesrat» genannt.
Förbundsrådet (Schweiz)
Förbundsrådet (tyska: Schweizerischer Bundesrat, franska: Conseil fédéral suisse, italienska: Consiglio federale svizzero, rätoromanska: Cussegl federal svizzer) är den schweiziska federationens verkställande organ, det vill säga regering. Förbundsrådet som kollektiv utövar också rollen som landets statsöverhuvud.
politSubstantiv
Strahlenkrankheit f
tritt nach akuter, d. h. kurzzeitiger Bestrahlung des menschlichen Organismus durch ionisierende Strahlung wie Röntgen- oder Gammastrahlung auf, zum Beispiel nach Strahlungsunfällen oder Kernwaffenexplosionen.
strålningsjuka, strålsjuka u
sjukdom som uppstår till följd av att en individ exponerats för joniserande strålning, till exempel efter röntgen, en kärnkraftsolycka eller en sprängning av kärnvapen. Symptomen beror på en omfattande förstörelse av celler; de organ som har många celler under delning drabbas hårdast.
medizSubstantiv
Zensur f
Häufig wird - wie etwa im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland - unter Zensur ein förmliches Verfahren zur Kontrolle von Presseerzeugnissen vor ihrer Veröffentlichung verstanden. Zensur in diesem formellen Sinne, die sogenannte „Vorzensur“, ist rechtsdogmatisch als präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt ausgestaltet. Davon unterscheidet man die „Nachzensur“, bei der erst nach der Veröffentlichung in die Meinungsfreiheit eingegriffen wird.
censur u
genom förhandsgranskning hindra information från att nå en mottagare.[1] Tidningar och andra massmedier kan censurera sig själva, så kallad självcensur, men oftast syftar ordet på statlig censur. Sådan censur bedrivs vanligen av statliga myndigheter eller annat statligt organ och är som regel lagstadgad.
rechtSubstantiv
Kinderhilfswerk n der Vereinten Nationen
Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (englisch ursprünglich United Nations International Children’s Emergency Fund, seit 1953 United Nations Children’s Fund, UNICEF) ist eines der entwicklungspolitischen Organe der Vereinten Nationen.
FN:s barnfond en
Unicef, en akronym för engelska United Nations Children's Fund, ursprungligen United Nations International Children Emergency Fund, eller FN:s barnfond är ett organ inom Förenta nationerna, grundat 1946. Organisationen lyder under FN:s ekonomiska och sociala råd. Dess verksamhet utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad Barnkonventionen.
Substantiv
lymphatisches System, Lymphsystem n
Das lymphatische System oder Lymphsystem ist ein Teil des Abwehrsystems (Immunsystems) der Wirbeltiere gegen Krankheitserreger, Fremdpartikel und krankhaft veränderte Körperbestandteile (z. B. Tumorzellen). Es gliedert sich in die lymphatischen Organe und das Lymphgefäßsystem.
lymfatiska systemet, lymfsystemet n
Det lymfatiska systemet eller lymfsystemet är ett system hos människan och andra däggdjur, bestående av lymfan, lymfkärlen och ett flertal organ. Det lymfatiska systemets funktion är dels dränering av vävnaderna, så att vätska som läcker ut ur blodkärlen leds tillbaka till blodet, dels har den uppgifter i kroppens immunförsvar.
anatoSubstantiv
rückgebildet
Bsp.: Rudimentäre Organe sind rückgebildete Organe
tillbakabildad
Ex: Rudimentära organ är tillbakabildade organ
bioloAdjektiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 29.11.2020 5:12:51
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken