Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch loss of income

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Isle of Man Isle of Man
Laus f, Pl. Läuse Dekl. lus en, löss pl zooloSubstantiv
los, lose lösAdjektiv
locker
d.h. nicht fest
lösAdjektiv
freikommen
kam frei

z.B. wenn man irgendwo festsitzt
komma loss
kom loss
Verb
loskommen
kam losist losgekommen
komma loss
kom loss
Verb
Bettwanze, Hauswanze -n f vägglus en -löss plzooloSubstantiv
Kommaschildlaus f -läuse pl kommasköldlus en -löss plzooloSubstantiv
loskommen, sich befreien komma loss
bewegliches Eigentum n lös egendom urechtSubstantiv
frei herumlaufen
lief frei herumist frei herumgelaufen
springa lös
sprang lös
Verb
Platzpatronen pl lös ammunition uSubstantiv
los gehen ge sig iväg
vorwärts! los! på!
Los (Schicksal) n lott en (öde)Substantiv
Los n -e lott -en -er u
i ett lotteri
Substantiv
aufschrauben (losschrauben) skruva lösVerb
loshinken
hinkte los
halta i väg, halta iväg
haltade i väg/iväg
Verb
Blattlaus f -läuse bladlus -en -löss uzooloSubstantiv
Schwarze Bohnenlaus en -läuse pl betbladlus, bönbladlus en -löss plzooloSubstantiv
Kopflaus f Pl. -läuse huvudlus -en, pl. -lössmediz, zooloSubstantiv
sich losreißen
riss sich los
slita sig loss
slet sig loss
Verb
in die Gänge kommen, in die Hufe kommen tummen lossRedewendung
seiner Phantasie freien Lauf lassen
ließgelassen
släppa loss sin fantasi
släppte
Verb
abschrauben, losschrauben
schraubte ab/los
skruva loss eller lös
skruvade loss/lös
Verb
alle Hemmungen über Bord werfen
warf
släppa loss (~ alla hämningar)
släppte loss
Verb
sich freimachen, sich (tüchtig)müsieren slå sig lös
sich loslösen
löste sich los
lossna, av; frigöra sigVerb
Geld loseisen
eiste los
frigöra pengar
frigjorde
finanVerb
loslassen
ließ loshat losgelassen
släppa (taget)
släppte
Verb
was ist los? vad står på? vad har hänt?
Einzelteil n lös del en, komponent enSubstantiv
nur drauf los! bara på!
den Hund loslassen
ließ loshat losgelassen
släppa lös hunden
släppte losshar släppt loss
Verb
ausbrechen
brach ausist ausgebrochen

Bsp.: Die Hölle brach aus
braka loss
brakade lös

Ex.: Helvetet brakade lös
Verb
schlottern
schlotterte
slinka, hänga lös
slank / hängde
Verb
etwas loswerden
wurde losist losgeworden
bli av med ngt
blev avhar blivit av
Verb
jemanden loswerden
wurde losist losgeworden
slippa ifrån gn, bli kvitt ngn
slapp/blev
Verb
jemanden/etwas los sein slippa ngn/ngt, vara kvitt ngn/ngtVerb
das Große Los ziehen vinna högsta vinsten
was ist los? was gibt´s? vad står på?
was ist denn (los)? vad nu då?
Wann geht es los? När börjar det?
ich muss los, ich muss weg ugs jag måste dra (vard. )
Schicksal n, Geschick n, Los n, Verhängnis n öde (-t; -n)Substantiv
eine Schraube locker haben ha en skruv lösRedewendung
ab,los,fort,weg ifrån
lösen lös/a, -er, -tVerb
jemanden loswerden
wurde losist losgeworden
bli kvitt ngn
blev kvitt
Verb
morgen geht's los! i morgon bär det av!
das Los werfen, losen lotta -rVerb
Akkreditiv (Letter of Credit L/C) remburs
losmachen
machte los
lösgöra, göra loss, lossa
lösgjorde/gjorde loss/lossade
Verb
einen Witz loslassen
ließ loshat losgelassen
dra en vits/ett skämt
droghar dragit
Verb
was ist mit dir (los)? vad är det med dig?
was ist los mit dir? vad kommer åt dig?
losgehen: Dann gehen wir los! går vi!
Auf die Plätze, fertig, los! Spr Klara, färdiga, gå!Spr
lösen, er löst, löste, hat gelöst lösa, lös/er, -te -tVerb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 05.02.2023 9:13:36
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken