Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch lechzte vor Durst / starb vor Durst - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
vor utanför (framför)Präposition
untergehen, sterben
sterbenstarbgestorben
förgås
förgicksförgåtts
Verb
Durst m törst -enSubstantiv
vor Hunger sterben
starbist gestorben
av svält
doghar dött
Verb
Viertel vor kvart iDA
vor, in i
vor (örtlich) framför
für, vor för
vor (zwölf) i (tolv)
stehen vor stå framför
vor allem främst
vor Augen för ögonen
(vor)bringen komma fram med
vor, angesichts inför
Angst f vor ängslan f för
vor (präteritum) för...sedan
vor; fig angesichts införfig
fahren vor köra före
vor einander framför varandra, mittemot varandra, för varandra
vor (zeitl.) för...sedan
vor allem framförallt
vor Christus före Kristus
vor allem framför allt, först och främst, främstAdverb
vornehmen
nahm vor
företa, verkställa
företog/verkställde
Verb
vor Gericht n inför rättaSubstantiv
vor... Jahren för... år sedan
vor Neugier 'fast' platzen/sterben
platzte/starb
förgås av nyfikenhet
förgicks
Verb
etwas vorhaben
hatte vor
ha för sig
hade för sig
Verb
nach wie vor alltjämt
10 vor 8 tio i åtta
vor; voran, voraus framför
ich habe vor jag kommer att
nach wie vor alltjämnt
vor zehn Minuten för tio minuter sedan
vor einigen Jahren häromåret
nach wie vor nu som förr
von, aus, vor av
vorrücken
rückte ... vorist vorgerückt
rycka fram
ryckteryckt
militVerb
nach vorne vor fram
Angst haben vor vara rädd för
ich habe Durst jag är törstig
vorbeugen + Dativ
beugte vor
förebygga ngt
förebyggde
Verb
vorziehen
zog vorhat vorgezogen
föredraVerb
Gründonnerstag, vor Karfreitag skärtorsdag -en
vor einem Jahr för ett år sedan
vor, hervor, raus fram
vorgeben
gab vorhat vorgegeben
föregiva
föregavhar föregivit
Verb
vor einiger Zeit för ett tag sedan
zu (vor Infinitiv) att
grün vor Neid m grön av avundRedewendung
jung sterben
starbist gestorben
vid unga år
doghar dött
Verb
Ich habe Durst. Jag är törstig.
vor aller Augen inför allas ögon
lechzen nach + Dativ
lechzte
trängta, längta efter ngt
trängtade/längtade
Verb
vor Wut schnauben fnysa
nach Blut lechzen
lechzte
törsta efter blod
törstade
Verb
Omen n, (Vor-)Zeichen n järtecken, -et, -Substantiv
gelähmt (vor Schreck) lamslagen (av skräck)Adjektiv
viertel vor zehn kvart i tio
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 22.03.2019 1:21:02
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon