Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch hineingeraten / geraten - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
in Wut geraten
gerietist geraten
ilskna till
ilsknade
Verb
in Gefangenschaft geraten
gerietist geraten
råka i fångenskap
råkade
Verb
in Streit geraten
gerietist geraten
råka i gräl
råkade
Verb
ins Blickfeld n geraten
gerietist geraten
hamna i blickfång -et
hamnade
Verb
in Brand geraten
gerietist geraten
råka i brand
råkade
Verb
in Wut geraten
geriet
råka i raseri
råkade
Verb
in Panik geraten
gerietist geraten
råka i panik
råkade
Verb
ins Hintertreffen geraten
in einem Wettkampf oder einer anderen Konkurrenzsituation hinten liegen; zurückbleiben, nicht mitkommen, ins Hintertreffen geraten; in der Entwicklung oder einem Wettkampf oder auch im Hinblick auf die wirtschaftliche Situation zurückliegen; wörtlich: „auf den hinteren Schlittenteil kommen“
komma efterkälken
Synonymer: bli efter, hamna på efterkälken, sacka efter
vara efter i tävling eller annan konkurrenssituation Etymologi: Efterkälke är också kallad för bakkälke, vilken i sin tur är en kälke som man använde under bakre delen av ett fordon som man arbetade med under vintern. Det kunde till exempel har varit ett fordon som hästerna drog vid skogsarbete. Komma på bakkälken betyder i sin bildlig betydelse att inte bli klart med något i den avsedda tiden och därmed hamnar bakom sina skol- eller arbetskamrater.
in Vergessenheit geraten
gerietist geraten
falla i glömska
föllhar fallit
Verb
in Angst geraten
gerietist geraten
bli skräckslagen
blevhar blivit
Verb
ins Schwitzen geraten
gerietist geraten
bli svettig
blevhar blivit

börja svettas
Verb
ins Stocken geraten
gerietist geraten
råka i bakvatten
råkade

bildligt
figVerb
in die Zwickmühle geraten
gerietist geraten
hamna i en rävsax (bildl. )
hamnade
Verb
unter die Räuber geraten falla i rövarhänder
sich formen, sich gestalten, geraten arta sig
in Schwierigkeiten (Pl.) geraten
gerietist geraten
hamna i trubbel
hamnade
Verb
in eine Schlägerei geraten
gerietist geraten
hamna i slagsmål
hamnade
Verb
in schlechte Gesellschaft geraten
geriet
komma i dåligt sällskap
kom
Verb
ausspielen (Karte), geraten fig, ausfallen fig slå utfig
in falsche Hände geraten
gerietist geraten
komma/hamna i orätta händerVerb
in einen Hinterhalt geraten
gerietist geraten
råka i bakhåll
råkade
Verb
ins Schwanken/Wanken geraten fig
gerietist geraten
komma i gungning (bildligt)
kom
figVerb
gelingen, gut geraten, glücken lyckas lyckades lyckats
in die Schuldenfalle geraten
gerietist geraten
hamna i skuldfällan
hamnade
Verb
in eine unangenehme Lage geraten hamna i en besvärlig sits
in Teufelsküche geraten
oder in Teufelsküche kommen
råka ordentligt i klämmaRedewendung
auf die schiefe Bahn geraten fig hamna snett (bildligt)fig
in ein Unwetter hineingeraten
geriet hinein
råka ut för ett oväder
råkade ut
Verb
jemandem in die Hände geraten
geriet
råka i händerna ngn
råkade
Verb
in eine verfängliche Situation geraten
gerietist geraten
råka i en prekär/brydsam situation
råkade
Verb
in etwas (eine Sache) hineingeraten
geriet hineinist hineingeraten
råka in i ngt
råkade
Verb
in Schwierigkeiten kommen/geraten
kam/gerietist gekommen/geraten
hamna i svårigheter
hamnade
Verb
auf Grund m geraten, laufen navig
geriet/liefist geraten/gelaufen
grund navig
gick
navigVerb
mit jemandem in einen Konflikt geraten
gerietist geraten
råka i konflikt med ngn
råkadehar råkat
Verb
sich in Rage reden, sich in Hitze reden, in Hitze geraten elda upp sig (bildligt)
Tage vertauschen, durcheinanderbringen
det är lite dagavill
dagavill
Da sind die Tage durcheinander geraten
Redewendung
aneinandergeraten, sich in die Haare geraten
geriet (aneinander)ist (aneinander)geraten
drabba samman
drabbadehar drabbat

komma ihop sig
Verb
sich in die Haare geraten (kriegen)
geriet/kriegte
råka i luven varandra
råkade
Verb
in die Klemme geraten (gerät, geriet, ist geraten) hamna i kläm
jemandem (Dativ) etwas (Ack.) raten, er rät
riethat geraten
råda ngn ngt verb (ge råd), råder
råddehar rått
Verb
ins Schleudern/Rutschen kommen / geraten
ist gekommen / geraten

im Verkehr
sladd
fick
VerkVerb
aus dem Ruder geraten/laufen
geriet/liefist geraten/gelaufen

Bsp.: Die Diskussion/Debatte geriet/lief aus dem Ruder.
över styr
gick

Ex.: Diskussionen/Debatten gick över styr.
Verb
raten (rät, riet, hat geraten)
wenn man etwas nicht (genau) weiß
gissa (-r, -de, -t)Verb
Zugmaschine f -n
Kraftfahrzeug zum Ziehen von Anhängern, Geräten oder Spezialfahrzeugen für den Transport von Gütern oder Personen
dragfordon -et, dragbil u
motorfordon i form av en lastbil, buss eller personbil med kopplingsanordning för att dra någon typ av släpvagn
Substantiv
vom Regen in die Traufe kommen
Bedeutung: aus einer Schwierigkeit heraus in eine noch größere kommen, aus einer unangenehmen Situation in eine noch unangenehmere geraten
komma ur askan i elden
Varianter: råka ur askan i elden, hamna ur askan i elden, falla ur askan i elden, hoppa ur askan i elden, gå ur askan i elden
Redewendung
Man-up-Gerät (Hochregalstaplertyp) n
Bei Man-Up-Geräten hat der mitfahrende Bediener die Möglichkeit, mit dem Fahrerplatzträger am Hubgerüst hochzufahren.
högplocktruck u
lyfter föraren, bredspårig
technSubstantiv
E-Book-Reader m
Ein E-Book-Reader (auch E-Reader) ist ein tragbares Lesegerät für elektronisch gespeicherte Buchinhalte (E-Books). Neben spezialisierten Geräten, die elektronisches Papier zur Anzeige verwenden, lassen sich mit entsprechender Software auch Smartphones, Tablet-Computer und PCs als E-Book-Reader nutzen.
läsplatta u
En läsplatta är en elektronisk läsenhet (e-bokläsare) som är utformad för att göra läsning av digitala böcker så behaglig som möjligt
elektSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 21.10.2019 4:37:53
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon