Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch hielt für gut - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Deklinieren Gut n -er+ n gods -et - -enlandw, wirtsSubstantiv
Deklinieren Schuppen m -
(z.B. für Maschinen)
Deklinieren skjul n Substantiv
jemandem (Dativ) danken für + Akk.
dankte
tacka ngn för ngt
tackade
Verb
gut für passen passa -r -de -t (bra för)
für gut befinden finna för gott
gut für ... passen passa -r -de -t (bra för)
schwedische Geheimpolizei, die für Sicherheitsfragen und Terrorismusbekämpfung verantwortlich ist Säpo, kurz für Säkerhetspolisen
für geeignet halten
hielthat gehalten
finna lämpligt
fannhar funnit
Verb
Gut für mich, oder? Bra för mig, eller hur?
kämpfen für kämpa för
Wort für Wort ett ord i tagetRedewendung
für, vor för
für, denn för
für mich för mig
danke für tack för
für Geld för pengar
Tag für Tag dag efter annan
für, nach åt
für immer för evigt
für immer för alltid
Was für... Vad... för
Das klingt gut für mich! det låter bra för migRedewendung
Frontleuchte f
für Fahrräder
framlyse n
för cyklar
Substantiv
Luftdämpfer m
für Fahrräder
luftstöddämpare u
för cyklar
technSubstantiv
Geschäftsordnung f (für Geschäftsführer) arbetsförordning en (för VD)rechtSubstantiv
ein für allemal en gång för alla
Kleidung f für Erwachsene vuxenkläder plSubstantiv
Zuchtanlage f für Hunde Deklinieren kennel u
Kennel, anläggning för att föda upp hundar. Ägaren håller hund(ar) som får valpar, som senare säljs till nya, blivande hundägare.
Substantiv
Umzugswagen m -(für Möbeltransport) flyttbil -en -ar uVerkSubstantiv
für den Hausbedarf m till husbehov etSubstantiv
für etwas büßen
büßte
böta för ngt. bildligt
bötade
figVerb
(für jemanden) bürgen
bürgte
i god (för någon)
gick
Verb
Sattelstütze f
für Fahrräder
sadelstolpe u
för cyklar
Substantiv
Anhänger m - für Armbänder berlock en -er
litet föremål som kan fästas i ett smycke till exempel ett armband. Föremålet kan föreställa en mängd olika saker till exempel ett hjärta, en fyrklöver, en fisk eller en ängel.
Substantiv
was für ein vad för en
sorgen für + Akk.
sorgte
sörja för ngn (ha omsorg om ngn)
sörjde
Verb
Penne f ugs für Schule plugg -et (vard. för skola)Substantiv
Danke für heute tack för i dag
Kappe f navig (für Kajaks) kapell, -et, - (vattentät duk till kajak, som hindrar vågor skvalpar in i sittbrunnen)navig
für alle Sinne för alla sinnen
für etw. stehen stå för
danke für neulich Tack för senast!
für heute Abend till i kväll
telefon für dich det är telefon till dig
Einfüllstutzen m
für Reservekanister
påfyllningspip u
för reservdunkar
Substantiv
für etwas stehen stå står stod stått (för)
Kleidung f für Jugendliche ungdomskläder plSubstantiv
als Anerkennung für som en erkänsla för
sich sej ( ugs für "sig")
Mangel f
für Wäsche
mangel -en
för tvätt
technSubstantiv
für und wieder för och emot
für mündig erklären myndigförklaraVerb
ein für allemal en gång för alla
für alle Fälle för alla eventualiteter
für ewige Zeiten för evärdliga tider
Ablauf m
für Wasser
avlopp, -et (avloppsställe)Substantiv
Zinsen pl für Spareinlagen pl inlåningsränta -n
Pauker m - ( ugs für Lehrer) korvstoppare, lärare -en (vard.) uSubstantiv
Sinn m für etwas m håg, fallenhet, sinne för ngtSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 21.09.2019 23:58:52
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon