Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch go lasa mé - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
(go) fara,far,for,farit
lernen, studieren; lesen läsa (läser)
studieren, lesen läsa, läser
lernen läsa, -erVerb
auslesen läsa avVerb
wegschließen, einschließen
hat weg-/ eingeschlossen
låsa inVerb
nachholen
hat nachgeholt

Unterrichtsstoff nachholen
läsa inVerb
lernen, lesen läser, läsa
Schwedisch lernen
lernte
läsa svenska
läste
Verb
feststellen
z.B. eine Schraube
låsa, fixeratechnVerb
Go-Ped n, Goped n goped u
Goped är en motordriven sparkcykel av amerikanskt ursprung, som har spridit sig till många länder. Fordonets kapacitet varierar mellan 22.5 och 46 cc, ungefär samma motor som på en motorsåg. Gopeden är försedd med en slungkoppling som går väldigt lätt sönder så om man är händig så kanske man ska förstärka den eller byta ut dreven till cykeldrev och byta kedja till cykelkedja. Hastigheten varierar mellan 25 och 65 km/h.
techn, VerkSubstantiv
zumachen, zuschließen stänga igen, låsa
durchlesen
las durch
läsa (i)genom
läste (i)genom
Verb
in den Konfirmationsunterricht gehen läsa för prästen
vorlesen läsa, -er uppVerb
lesen hier lernen läser inf. läsa
bei jemandem Stunden nehmen läsa för ngn
zufällig etwas lesen
las
råka läsa ngt
råkade
Verb
sich ausschließen (Türschloss)
schloss sich aushat sich ausgeschlossen
låsa ut sig
låste ut sig
Verb
verschließen stänga,sluta,låsaVerb
von etwas lesen läsa om någotVerb
etwas zum Lesen något att läsa
Zellmembran f
Die Zellmembran , Zytomembran oder Plasmamembran, auch Plasmalemma bzw. Pellicula (lat.; „Fellchen“) oder Peanale (lat.; „Häutchen“) genannt, ist eine Biomembran, die die lebende Zelle umgibt und ihr inneres Milieu aufrechterhält.
cellmembran n
Ett cellmembran är en cells avgränsning mot omvärlden. Me
bioloSubstantiv
lesen läsa, läser, läste, lästVerb
vorlesen
las vorhat vorgelesen
föreläsa (-te), läsa högtVerb
studieren, lernen läsa läser läste läst
abschließen (mit Schlüssel)
er schloss aber hat abgeschlossen
låsa, lås/er -t -tVerb
eine Ausbildung machen gå/läsa en utbildning
einen Kurs besuchen gå/läsa en kursVerb
lesen; lernen läsa, läser, läste, läst
schwedische Bücher lesen läsa böcker svenskaRedewendung
jemandem (Dativ) vorlesen
las vorhat vorgelesen
läsa högt för ngn
läste
Verb
vorlesen läsa (-er, -te, -t) uppVerb
lesen läsa läser läste läst omVerb
lesen, studieren
an der Universität studieren, z.B. Jura/Medizin lesen
läsa, läser
vid högskola/universitet
Verb
die Tür abschließen låsa -er -te -t dörren
an/auf der Universität studieren läsa/studera på/vid universitetet
aufschließen, aufsperren (Tür)
schloss auf /sperrte auf
låsa lås/er -te -t uppVerb
aufschließen
schloss aufausgeschlossen
sluta upp, nyckel/Schlüssel: låsa upp
slöt upp / låste upp
Verb
Lesemuffel m - person -en som hatar att läsa (böcker)
Ich muss es für die Schule lesen jag måste läsa det i skolan
absperren
sperrte ab
spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
Das glaubst du ja wohl selber nicht! E du go' eller? (Göteborger Regionaldialekt)
ablesen
las abhat abgelesen

Werte ~, z.B. den Wasserzähler ~
avläsa, läsa av
avläste / läste av

Ex.: ~ vattenmätaren
Verb
Ich bin gerade dabei, die Zeitung zu lesen Jag håller att läsa tidningen
etwas einschließen (z.B. Fahrrad)
schloss ein
låsa in ngt (t.ex. cykel)
låste in
Verb
ein Buch von Anfang bis Ende lesen läsa en bok från pärm till pärm
abschließen (z.B. Tür)
schloss abhat abgeschlossen

Hast du die Tür abgeschlossen?
låsa - låser -låste -låst
Har du låst dörren?
Verb
abstürzen
stürzte abist abgestürzt

Computer
krascha, låsa sig
kraschade / låset sighar kraschat / låst sig

dator
infVerb
lesen
lashat gelesen

er liest
läsa (läser, läste, läst)
bok, tidning o. dyl.
Verb
Leseratte n -n bokmal -en -ar u
person som älskar läsa böcker
Substantiv
ich werde angangen schwedisch zu lernen in einem jahr. jag ska börja läsa svenska om ett år.
zu (+ Inf)
Bsp.: Es schwer, Chinesisch zu lernen
att (+ infinitiv)
Ex.: Det är svårt att läsa sig kinesiska
an etwas anschließen
schloss an

z.B. ein Fahrrad an einen Laternenmast ~
låsa i ngt, kedja fest ngt
låste i

t.ex. ~ en cykel i en lyktstolpe
Verb
etwas aus etwas herauslesen (herleiten)
las heraushat herausgelesen
läsa ut ngt ur ngt (sluta sig till)
Partikelverb; Betonung liegt auf "ut"
Verb
auslesen, zu Ende lesen
las aushat ausgelesen

z.B. Buch
läsa ut (till slut)
t.ex. bok Partikelverb; Betonung liegt auf "ut"
Verb
hintereinander, lang, -lang
Bsp.: acht Tage hintereinander - fünf Stunden lang ununterbrochen lesen - monatelang weg sein
i sträck
Ex.: åtta dagar i sträck - läsa fem timmar ~ - vara borta månader ~
zwischen den Zeilen lesen
las
läsa mellan raderna
läste

Förstå vad som egentligen avses fast den som framför budskapet av olika anledningar inte uttryckt det i klartext
figVerb
Flugzeugmodus, Flugmodus oder Offline-Modus n
Als Flugzeugmodus (kurz auch Flugmodus oder Offline-Modus) wird ein Betriebsmodus eines Mobiltelefons, Tablet-Computers, Notebooks oder anderen Kommunikationsgeräts (z. B. Smartwatch) bezeichnet, bei dem alle Funkeinheiten des Geräts und damit die drahtlosen Kommunikationsfunktionen deaktiviert sind, ohne dabei andere Gerätefunktionen auszuschalten.
flygplansläge, flygläge n
Flygplansläge kallas en funktion på en mobiltelefon, där man stänger av radioförbindelsen men där telefonen ändå är påslagen. Detta gör att det inte går att ringa eller ta emot samtal eller SMS men att det går att läsa redan mottagna SMS och lyssna på musik.
infSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 14.10.2019 22:23:13
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon