Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch gick upp(för)

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
jemandem (Dativ) danken für + Akk.
dankte
tacka ngn för ngt
tackade
Verb
Schüttgutschaufel f
Anbaugerät för Frontstapler
skopa u
tillsatsaggregat för truckar, för transport av massgods + skrot
Substantiv
für, vor för
für, denn för
weil förDA
Mir ging ein Licht auf Det gick upp ett ljus för migRedewendung
hinaufkriechen
kroch hinaufist hinaufgekrochen
krypa upp(för)
kröp upp(för)har krupit upp(för)
Verb
hinaufgehen
ging hinaufist hinaufgegangen

z.B. eine Treppe ~
upp, uppför
gick upp(för)

t.ex. ~ en trappa
Verb
zu wenig för lite
für immer för evigt
zu lang för lång
zur Kenntnisnahme för kännedom
Kreuze an kryssa för
um ... (Genitiv) willen för ... skull
zu klein för liten
vorstehen fig stå förfig
zu hell för ljust
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
vor (zeitl.) för...sedan
im Moment, zur Zeit för tillfället
kämpfen für kämpa för
für immer för alltid
Angst f vor ängslan f för
wofür för vad
erschlaffen (för)slappasVerb
zur Kenntnis f för kännedomSubstantiv
fr jmd singen sjunger för
zu viel/e för mycket
allzu för
alltför
weil för att
für mich för mig
immerzu för jämnan
zu groß för storDA
bekannt wegen + Genitiv känd för
danke für tack för
für etw. stehen stå för
versperren, schließen stänga för
beschützen vor + Dativ
beschützte
beskydda för
beskyddade
Verb
zu viel för mycketAdverb
Auge um Auge öga för öga
vor
Zeitlich: vor zehn Jahren
för ... sedan
Was für... Vad... för
zu wenige för
zu ("mehr als") för (Adv.)
zu breit för bred
einer nach dem anderen, nach und nach undan för undan
zu dunkel för mörkt
vor Augen för ögonen
denn för (Konj.)
für Geld för pengar
Dafür för detAdverb
vor (präteritum) för...sedan
vor...
Bsp.: vor 10 Jahren
för ... sedan
zu nahe för nära
zum Teufel! för fan!
(für jemanden) bürgen
bürgte
i god (för någon)
gick
Verb
die Treppen hinaufsteigen
stieg hinaufist hinaufgestiegen
kliva upp för trapporna
klev upphar klivit upp
Verb
Schwedisch fällt ihm leicht han har lätt för svenska
bereit sein, etwas Bestimmtes zu tun
Bsp.: für die Leistung von unbezahlten Überstunden bereit sein
ställa upp
ställde upp

Ex.: ställa upp för obetalt övertidsarbete
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 25.09.2021 12:04:56
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken