Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch garantî dan

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Garantie f garanti uSubstantiv
Dröhnen n, Getöse n, Tosen n dån (-et)Substantiv
So war HYMER z.B. der erste Hersteller, der bereits 1985 sechs Jahre Garantie auf die Dichtigkeit all seiner Reisemobile gab.www.hymer.com HYMER var till exempel den första tillverkaren som redan 1985 erbjöd sex års garanti att husbilarna skulle hålla tätt.www.hymer.com
Kaution f garanti(-summa), säkerhet u
Måste i Tyskland ofta erläggas av hyresgästen när den får ett hyresavtal; beloppet motsvarar ofta 2-3 månadskallhyror och återbetalas av hyresvärden när avtalet löper ut
finanSubstantiv
Gewährleistung f
Die Gewährleistung, Mängelhaftung oder Mängelbürgschaft bestimmt Rechtsfolgen und Ansprüche, die dem Käufer im Rahmen eines Kaufvertrags zustehen, bei dem der Verkäufer eine mangelhafte Ware oder Sache geliefert hat.
garanti u
En garanti är en utfästelse, ofta i ett köpeavtal, med löfte om reparation/kompensation/återbetalning till köparen om det finns eller uppstår ett fel på en vara, under vissa i avtalet angivna förutsättningar.
rechtSubstantiv
Einlagensicherung f
Einlagensicherung (seltener Guthabensicherung) ist die Bezeichnung für die gesetzlichen und freiwilligen Maßnahmen zum Schutz der Einlagen (Bankguthaben) von Kunden bei Kreditinstituten im Falle der Insolvenz.
insättningsgaranti u
Insättningsgaranti är en garanti för de pengar som personer sätter in på konton i banker och andra finansinstitut. Garantin innebär att den som satt in pengarna skall kunna få tillbaka dem även om banken går i konkurs. En insättningsgaranti har normalt begränsningar i hur stort belopp och vilka typer av konton som skyddas.
finanSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 14.06.2021 4:17:51
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken