Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch gab bekannt - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
veröffentlichen, bekanntmachen
veröffentlichte / gab bekannt
offentliggöra
offentliggjorde
Verb
preisgeben
gab preis
prisge
prisgav
Verb
bekannt sein vara känd känt kända
bekannt für känd förAdjektiv
bekannt (berühmt)
bekannter - am bekanntesten
känd
kändare/mer känd - kändast/mest känd
Adjektiv
nachgeben
gab nachhat nachgegeben
vika viker vek vikit
ge efter
Verb
bekannt, angesehen bemärkt
bekennen
bekanntehat bekannt
bekänna
bekändehar bekänt
Verb
geben
gabhat gegeben
ge
gavhar givit/gett
Verb
Trinkgeld geben
gab
ge dricks, ugs /vard.: dricksa
gav / dricksade
Verb
bekanntgeben (er gibt bekannt, gab bekannt, hat bekanntgegeben) tillkännage (tillkännager, -gav, -givit), kungöraVerb
vorgeben
gab vorhat vorgegeben
föregiva
föregavhar föregivit
Verb
bekannt bekantAdjektiv
Farbe bekennen
bekanntehat bekannt
bekänna färg
bekändehar bekänt
Verb
als bekannt voraussetzen ta för givet
bekannt wegen + Genitiv känd för
bekannt känd, känt, kändaAdjektiv
Leergut abgeben
gab ab
panta
pantade

återlämna ett föremål till ett försäljningsställe mot en mindre ersättning, vanligtvis om förpackningar som burkar eller flaskor, för att föremålet sedan ska kunna gå till återvinning eller återanvändning
Verb
abgeben (absondern)
gab ab / sonderte ab
avge
avgav
Verb
jemandem (Dativ) Recht geben
gab
ge ngn rätt
gav
Verb
bekannt: es ist mir bekannt jag känner till det
jdm., etw. nachgeben
gab nach
ge vika för ngt
gav vika
Verb
einen Schuss abgeben
gab ab
skjuta ett skott
sköt
Verb
abgeben (Schuss)
gab abhat abgegeben
avlossa (skott)
avlossade
Verb
fortgeben, verschenken
gab fort / verschenkte
ge bort
gav bort
Verb
zurückgeben, wiedergeben
gab zurück/wieder
återge, ge tillbaka
(åter)gav
Verb
seine Stimme abgeben
gab ab
lägga sin röst
lade
politVerb
die Steuererklärung abgeben
gab ab
deklarera
deklarerade

avge deklaration, redovisa för sin inkomst
Verb
ein Sperrguthaben freigeben
gab frei
frisläppa ett spärrkonto
frisläppte
Verb
entwarnen, Entwarnung geben
entwarnte / gab
blåsa faran över
blåste
Verb
zurückgeben, herausgeben
gab zurück / heraus
ge tillbaka
gav tillbaka
Verb
einem einen Klaps geben
gab
daska [till] ngn
daskade
Verb
einem einen Tritt geben
gab
sparka till ngn
sparkade
Verb
gestehen, zugeben
gestand/gab zu
medge [medgiva], -gav, -gett [givit] (tillstå)Verb
eine Gewinnwarnung herausgeben
gab heraus
vinstvarna -r -de -twirtsVerb
Warnschüsse pl abgeben
gab abhat abgegeben
avfyra varningsskott pl
avfyrade
Verb
jemandem zu denken geben
gab
ge ngn en tankeställare
gav
Verb
(her)auskommen,erscheinen,bekannt werden komma ut
jemanden mit jemandem bekanntmachen
machte bekannt
presentera/föreställa ngn för ngnVerb
sich mit etwas bekannt machen bekanta sigt med ngtVerb
aufgeben, er gibt auf
gab aufhat aufgegeben
ge upp, ger upp
gav upphar givit upp
Verb
sich mit ... zufriedengeben
gab sich zufriedenhat sich zufriedengegeben
nöja sig med, nöj/er -de -tVerb
vorgeben, etwas zu sein
gab vor
ge sig ut för att vara ngt
gav sig ut
Verb
eine Wetterwarnung herausgeben
gab heraushat herausgegeben
utfärda en vädervarning
urfärdade
meteoVerb
neue Aktien ausgeben
gab aushat ausgegeben
släppa ut nya aktier
släppte ut
finan, wirtsVerb
herausgeben (Buch); ausgeben
gab (her)aus
utge
utgav
Verb
abgeben, fällen (Urteil)
gab ab / fällte
fälla (omdöme, dom)
fällde
Verb
eingeben (in Computer)
gab einhat eingegeben
mata in
matade in
Verb
abgeben (eine Erklärung)
gab abhat angegeben
ge (förklaring)
gav
Verb
es gibt, gab, hat gegeben det finns, fanns, har funnits
nachgeben (in einer Sache ~)
gab nach
ge med sig, ge sig, ge efter (om en sak)Verb
geben (gibt, gab, hat gegeben) ge (giva), ger, gav, givit/gett, given
angeben (prahlen), er gibt an
gab anhat angegeben
skryta, skryter
skröthar skrutit
Verb
ein Medikament zum Verkauf freigeben
gab frei
släppa ett läkemedel marknaden
släppte
Verb
herausgeben
gab heraus

Informationen ~, ein Buch ~, eine Jubiläumsmünze ~
ge ut
gav ut

~ uppgifter, ~ en bok, ~ ett jubileumsmynt
Verb
sich jemandem (sexuell) hingeben
gab sich hinhat sich hingegeben
ge sig åt någon (sexuellt)
gavhar givit
Verb
grünes Licht bekommen / geben
bekam/gabhat bekommen/gegeben
/ ge klartecken
fick/gavhar fått/gett

bildligt
figVerb
sich mit etwas vertraut / bekannt machen sätta sig in i ngt
satte sig in
Verb
(Mündliches) überliefern, weitergeben an
überlieferte / gab weiter
tradera, -de -tVerb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 26.03.2019 17:38:19
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon