Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch fremden Länder

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Niedriglohnland n -länder låglöneland -et -länder
Entwicklungsland -länder pl n u-land, u-länder pl nSubstantiv
Nachbarland n -länder grannland -et, -ländergeogrSubstantiv
Land Länder n land landet länder ländernageogrSubstantiv
Land f
Plural: Länder
land, -et, länderSubstantiv
Heimat f, Heimatland n -länder hemland -et, -länderSubstantiv
Anrainer pl
in Bezug auf angrenzende Länder
angränsande länder plSubstantiv
Land n Dekl. ett land Substantiv
Schwellenland n -länder wirts nyligen industrialiserat land -etwirts
Agrarland n agrarland-et- -länderSubstantiv
Vaterland n, Heimat fosterland, -et, -länderSubstantiv
Land n ett land, länderSubstantiv
Land n land, et, länderSubstantiv
Fernweh n längtan till främmande länderSubstantiv
Land n ett land landet länder ländernaSubstantiv
Industriestaat m --en i-land -et, -länder = industrilandgeogr, wirtsSubstantiv
der Norden, die nordischen Länder NordengeogrSubstantiv
ganzer Norden, alle nordischen Länder hela Norden
Entwicklungshilfe f -n u-hjälp, -en, bistånd -et (till u-länder)finanSubstantiv
ein Land ett land, det landet, många länder, de länderna
Feldmarschall m fältmarskalk u
den högsta militära graden i krigstid i många länder
militSubstantiv
Bundesland n -länder pl
Beteckning för delstaterna i Förbundsrepubliken Tyskland och i Österrike
delstat en -ergeogr, politSubstantiv
Dekl. Kooperation f
Kooperation (lat. cooperatio „Zusammenwirkung“, „Mitwirkung“) ist das zweckgerichtete Zusammenwirken von Handlungen zweier oder mehrerer Lebewesen, Personen oder Systeme, in Arbeitsteilung, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.
samarbete -t n
Samarbete är när flera personer, grupper, organisationer eller länder genomför arbetsuppgifter tillsammans.
Substantiv
Ursprungszeugnis n
Verschiedene Drittländer verlangen bei der Wareneinfuhr den Nachweis über den Ursprung der Ware durch ein Ursprungszeugnis.
ursprungscertifikat n
Vid export till många länder utanför EU fordras ett i exportlandet utfärdat bevis om varors ursprung, ett så kallat Certificate of Origin.
wirtsSubstantiv
(eine Büchse) Anchosen
Anchosen (aus dem Spanischen und Portugiesischen; Aussprache wie „an Schosen“) sind Halbkonserven aus frischem, gefrorenem oder tiefgefrorenem Fisch, vor allem Sardellen, Sprotten und Hering. Bei der Herstellung reift der rohe Fisch enzymatisch durch mehrwöchiges Einlegen in Salz, Zucker, Kräuter und Gewürze.
(en burk) ansjovis -ar u
Ansjovis är en fiskkonserv som i skandinaviska länder oftast görs av skarpsill. Den äkta fisken ansjovis säljs under namnet sardell.
culinSubstantiv
Schaden m -+, Beschädigung f
Bsp.: Der Sturm hat große Schäden angerichtet / Sachschäden {pl} / Beschädigung fremden Eigentums
Dekl. skada -n -or -orna u
på saker, ex.: Stormen anställde stor skada / sakskador / skada på främmande egendom
rechtSubstantiv
Bundesrat m (Deutschland)
Der Bundesrat ist ein Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland, durch das die Länder bei der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes sowie in Angelegenheiten der Europäischen Union mitwirken. Jedes Land ist durch Mitglieder seiner Landesregierung im Bundesrat vertreten.
Förbundsrådet (Tyskland)
Förbundsrådet företräder i alla beslut sina delstater (Bundesländer) och varje delstat måste rösta som en enhet
politSubstantiv
Warennummer f
Bei der Warennummer handelt es sich um die achtstellige Codierung der Kombinierten Nomenklatur für statistische Zwecke.
KN-nummer n
Kombinerade nomenklaturen är tullunionens tulltaxe- och statistiknomenklatur. KN-nummer består av 8 siffror. KN-numret använder du vid export till länder utanför EU samt för statistik över införsel och utförsel i handeln mellan EU-länderna.
Substantiv
Umrichter m
Ein Umrichter, auch als Wechselstrom-Umrichter und in Anlehnung an den englischen Begriff auch als AC/AC-Konverter bezeichnet, ist ein Stromrichter, der aus einer Wechselspannung eine in der Frequenz und Amplitude unterschiedliche Wechselspannung generiert. Nicht zu verwechseln sind Umrichter mit Transformatoren, die nur die Amplitude, aber nicht die Frequenz der Spannung verändern können.
omriktare, omformare u
Omformarnas funktion är att omvandla 3-fas 50 Hz växelström till 1-fas 16 2/3 Hz växelström. De behövs i länder med växelström och avvikande frekvens från nätspänningen. Det är Sverige, Tyskland, Österrike, Norge, Schweiz och USA.
technSubstantiv
Codenummer f -n
Bei der Codenummer handelt es sich um die elfstellig codierte Warenlinie des Gemeinsamen Zolltarifes der EU, wobei die elfte Stelle lediglich nationale Maßnahmen erfasst.
varukod en -er
Alla världens handelsvaror har klassificerats med sifferkoder, dvs. varukoder, som utgör "ett gemensamt språk" för nästan all utrikeshandel. Tullverken i så gott som alla länder och många andra myndigheter förutsätter att dessa sifferkoder används.
Substantiv
European Article Number (EAN) f EAN n
EAN är en förkortning som betyder European article numbering. Det är en numeriskt uppbyggd streckkod med tretton tecken som används för att märka konsumentprodukter. Varje land har en specifik landskod som en del av totalkoden. Landskoden för Sverige är 73. EAN-koden används för närvarande i cirka 35 länder.
Substantiv
Europäischer Wirtschaftsraum (EWR) m
Das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), das die Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA; mit der Ausnahme der Schweiz) und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) geschlossen haben, dehnt den Europäischen Binnenmarkt auf Island, Liechtenstein und Norwegen aus.
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
best. Form! associeringsavtal[1] mellan europeiska länder som omfattar dels alla länder som är med i Europeiska unionen, dels de till Europeiska frihandelssammanslutningen anslutna staterna Island, Liechtenstein och Norge. Det är framförallt de tre sistnämnda staterna som man normalt brukar räkna som EES-länder eftersom de andra räknas som EU-länder.
recht, politSubstantiv
Kochbanane f
Die Kochbanane, auch Gemüsebanane, Mehlbanane oder Pisangfeige, span. „plátano“, in Brasilien „banana-da-terra“, in vielen afrikanischen Sprachen Platan oder Plantan, ist die Frucht vieler Sorten der Bananenart Musa ×paradisiaca. Die Kochbanane ist in vielen tropischen und subtropischen Regionen Amerikas, Afrikas und Asiens ein Grundnahrungsmittel (ähnlich wichtig wie die Kartoffel in Europa) und ist als Austauschmehl für Zöliakiepatienten geeignet.
kokbanan u
Kokbanan (även mjölbanan, matbanan eller pisang) (Musa Kokbanan-Gruppen). De är mer eller mindre komplexa hybrider med flera arter i banansläktet, dock främst ädelbanan (M. acuminata) och balbisbanan (Musa balbisiana). Kokbananer används huvudsakligen inom matlagning som en grönsak och är en stapelföda i många tropiska länder.
biolo, botan, landw, culinSubstantiv
Mittelstand m
Die in Deutschland gebräuchliche Bezeichnung Mittelstand steht nach quantitativen Kriterien für die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU bzw. teilweise SME für engl. small and medium[-sized] enterprises) und nach qualitativen Kriterien für die Familienunternehmen. Der Begriff bedeutet auch die soziologische Mittelschicht, und der Duden hat bis vor kurzem sogar nur diese Bedeutung verzeichnet.Historisch siehe auch Kleinbürger beziehungsweise Bürgertum.
små och medelstora företag pl
Begrepp som ofta förekommer i Europeiska unionens näringslivspolitik. Det tyska begreppet "Mittelstand" har traditionellt definierats som alla företag med färre än 500 anställda, men i de flesta europeiska länder anses detta vara ett för stort mått. "Mittelstand" kan även betyda "medelklass"!
wirtsSubstantiv
Polystyrol n, Polystyren n
Polystyrol ist ein thermoplastisch verarbeitbarer Werkstoff. Außerdem werden expandiertes Polystyrol (EPS) und extrudiertes Polystyrol (XPS) als Schaumstoff eingesetzt. Bekannte Handelsnamen für EPS sind Styropor, Austrotherm, Steinopor, Sagex, Swisspor, Hungarocell (Ungarn), Telgopor (spanischsprachige Länder) und Frigolit (Schweden). XPS ist unter den Handelsnamen Styrodur, Austrotherm, Floormate, Roofmate, Styrofoam und Jackodur bekannt.
polystyren u
Frigolit i princip bara ett degenererat varumärke för expanderad polystyren (EPS/Cellplast) från en viss tillverkare, men namnet har rotat sig hos allmänheten och används idag som ett neutralt materialnamn.
chemiSubstantiv
Weißblaue Belgier pl
Die belgische Rinderrasse Weißblaue Belgier (WBB) ist vor allem durch eine starke Muskelfülle gekennzeichnet. In den meisten Fällen können die Kühe auf natürlichem Wege keine Kälber gebären und benötigen einen Kaiserschnitt. In einigen Ländern ist die Haltung dieser Rasse verboten.
belgisk blå
Belgisk blå, eller Belgian Blue, är nötkreatur särskilt framavlade för högsta möjliga köttproduktion. Rasen har en mycket välutvecklad muskulatur. Orsaken är att rasen bär på en hög frekvens av en dubbeluppsättning av naturlig mutation som inaktiverar myostatin, ett protein som hämmar muskeltillväxt. Rasen har varit kontroversiell i många länder och den har av kritiker ibland kallats "monstertjur".
landw, zoolo
Kreditrating, Rating n
Ein Rating oder Kreditrating (englisch für ‚Bewertung‘ oder ‚Einstufung‘) ist im Finanzwesen eine Einschätzung der Bonität eines Schuldners. Häufig werden die Ratings durch eigens hierauf spezialisierte Ratingagenturen in Form von Ratingcodes von A bis D vergeben.
kreditrating u
För att beskriva kreditvärdighet delar banker och ekonomiska institutioner in personer, företag och länder i kreditvärdighetsklasser, även kallade kreditvärderingsklasser eller ratingklasser. Klasserna har idag olika skalor beroende på vem som förmedlar dem. Det finns följande skalor: från AAA till C, där AAA är bäst och från 1 till 5, där 1 indikerar mycket hög risk och 5 indikerar låg risk och är därmed bäst.
finan, wirtsSubstantiv
bedingungsloses Grundeinkommen n, Bürgerlohn m
Das bedingungslose Grundeinkommen (BGE) ist ein sozialpolitisches Finanztransfermodell, nach dem jeder Bürger unabhängig von seiner wirtschaftlichen Lage vom Staat eine gesetzlich festgelegte und für jeden gleiche finanzielle Zuwendung erhält, für die keine Gegenleistung erbracht werden muss (Transferleistung); es wird meist als Finanzleistung diskutiert, die ohne weitere Einkommen oder bedingte Sozialhilfe existenzsichernd wäre.
villkorslös basinkomst en, medborgarlön u
Inkomst som regelbundet betalas ut av staten till samtliga medborgare i landet på en individuell basis, och som är helt ovillkorlig. Summan är densamma oavsett om personen jobbar mycket, lite eller inte alls. Den är också densamma oavsett hur mycket eller hur lite personen står till arbetsmarknadens förfogande (till skillnad från till exempel A-kassa)[1] Debatten om basinkomst, liksom det besläktade systemet negativ inkomstskatt, förekommer i många rika länder.
finanSubstantiv
Go-Ped n, Goped n goped u
Goped är en motordriven sparkcykel av amerikanskt ursprung, som har spridit sig till många länder. Fordonets kapacitet varierar mellan 22.5 och 46 cc, ungefär samma motor som på en motorsåg. Gopeden är försedd med en slungkoppling som går väldigt lätt sönder så om man är händig så kanske man ska förstärka den eller byta ut dreven till cykeldrev och byta kedja till cykelkedja. Hastigheten varierar mellan 25 och 65 km/h.
techn, VerkSubstantiv
Neophyt m --en, invasive Pflanze f
Invasive gebietsfremde Pflanzen sind nicht-einheimische Pflanzen, die aus fremden Gebieten (meist aus anderen Kontinenten), absichtlich oder unabsichtlich, eingeführt wurden, die sich bei uns in der Natur etablieren (Vermehrung in freier Natur) und sich auf Kosten einheimischer Arten effizient ausbreiten.
invasiv växt u
En växt som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, som sprider sig av egen kraft, som skadar ekosystemet som de introducerats till, har negativa effekter på jordbruk och dylikt, åstadkommer ekonomisk skada, eller påverkar hälsan negativt hos djur och människor.
botanSubstantiv
Hitlergruß m
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Hitlergruß in Deutschland sowie Österreich verboten. In der Bundesrepublik Deutschland ist die Verwendung des Hitlergrußes und anderer Formen (etwa „Mit Deutschem Gruße“) durch § 86a des Strafgesetzbuches (Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen) sowie § 130 (Volksverhetzung) unter Strafe gestellt; ebenso finden sich entsprechende Paragraphen im Strafgesetzbuch der Republik Österreich. Eine geregelte Ausnahme ist ausschließlich das Zeigen zur „Berichterstattung über die Geschichte“, das z. B. in Deutschland laut § 86 Absatz 3 StGB nicht strafbar ist. In der Schweiz wurde ein Verbot des Hitlergrußes als Ergänzung zur Rassismus-Strafnorm lange diskutiert, diese Bestrebungen scheiterten aber im Jahre 2011.
nazisthälsning, hitlerhälsning u
I många länder i Europa är det olagligt att göra hitlerhälsning offentligt. I Tyskland, Österrike, Nederländerna och Tjeckien är det brottsligt. I den svenska statliga utredningen SOU 2000:88 anges följande: Utredningen anser att bärande av till exempel en nazistisk symbol eller utförande av så kallade Hitlerhälsning inte ensamt räcka för att någon skall kunna dömas för hets mot folkgrupp. Det måste för straffbarhet krävas att en sådan gärning, genom en bedömning av det sammanhang i vilket den förekommer, kan sägas ge uttryck för nedvärdering av andra befolkningsgruppers människovärde. Om så inte är fallet kan således inte dömas för hets mot folkgrupp. Däremot kan gärningar av detta slag ofta vara att bedöma som grovt förargelseväckande beteende.
Substantiv
Dienstbarkeit f, in Österreich+Schweiz auch Servitut n
dingliches Nutzungsrecht an einer fremden Sache Das deutsche Sachenrecht unterscheidet verschiedene Dienstbarkeiten an Grundstücken: 1) Nießbrauch als umfassendes Nutzungsrecht, 2) die dem jeweiligen Eigentümer eines anderen Grundstücks zustehende Grunddienstbarkeit, 3) die einer bestimmten Person zustehende beschränkte persönliche Dienstbarkeit, 4) das Dauerwohnrecht und das Dauernutzungsrecht nach § 31 Wohnungseigentumsgesetz.
servitut n
I svenskt lagspråk (Lag om servitut 14 juni 1907) återgavs servitut som "besvär och last", som lagts å fastighet "till förmån för annan fastighet eller ock för grufva"; även till förmån för en gruvas innehavare medges nämligen servitut. I svensk rätt är förmånen av servitutet knutet till en viss fastighet. Däremot är i Sverige de så kallade personalservituten okända.
rechtSubstantiv
Urheberrechtsverletzung f, Verstoß m gegen die Urheberrechte pl
Verstoß gegen die im Urheberrechtsgesetz definierten Verwertungsrechte oder die Aneignung eines fremden Werkes unter eigenem Namen (Plagiat). Ein häufiger Verstoß besteht in einer rechtswidrig hergestellten oder verbreiteten Kopie von urheberrechtlich geschützten – meist elektronischen – Medien. Diese Kopien werden in Anlehnung an den jahrhundertealten Begriff Raubdruck häufig Raubkopie genannt. Daneben existiert die umgangssprachliche Bezeichnung Schwarzkopie, gemeint ist jedoch die gegen das Urheberrecht verstoßende illegale Kopie.
brott et mot upphovsrätten
Olaglig kopiering av upphovsrättsligt skyddade verk
rechtSubstantiv
Plagiat n -e
Bewusstes Aneignen fremden Geistesguts. Eine Auffassung setzt für ein Plagiat die Benutzung eines urheberrechtlich geschützten Werkes voraus. Eine unerlaubte Benutzung liegt vor, wenn ein Werk ohne Zustimmung des Urhebers unverändert übernommen, umgestaltet oder bearbeitet wird (§ 23 UrhG). Das so veränderte Werk muss dann noch vom Plagiator als sein eigenes ausgegeben werden. Nach anderer Ansicht bedeutet Plagiat nur das Unterlassen der Quellenangabe bei einer sonst erlaubten Benutzung des Werkes.
plagiat n
litterär eller konstnärlig stöld
Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 15.01.2021 21:50:46
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken