Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch forma - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
formen
formte
forma
formade
VerbPT
veranlassen Förorsaka, FörmåVerb
können, vermögen förmå, -r
vermögen, können; [zu etwas] bringen förmå-dde-tt
jemanden dazu bringen, etwas zu tun
brachtehat gebracht
förmå ngn att göra ngt
förmåddehar förmått
Verb
es nicht fertigbringen, Nein zu sagen
brachte fertighat fertiggebracht
inte förmå sig att säga nej
förmåddehar förmått
Verb
Interaktionsdesign n
Interaktionsdesign oder Interaction Design (abgekürzt IxD, auch Interaktionsgestaltung) beschäftigt sich mit der Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen.
interaktionsdesign u
Interaktionsdesign handlar om att forma produkter, tjänster och miljöer med särskilt fokus på deras brukskvalitéer, det vill säga hur de ska vara att använda.
infSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 17.09.2019 6:19:13
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon