Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch befahrenes

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
befahren
Bsp.: eine stark befahrene Straße
trafikerad
Ex.: en hårt trafikerad gata/väg
VerkAdjektiv
Verkehrsinsel f
Verkehrsinseln (auch Fahrbahnteiler oder Mittelinseln genannt) sind in der Fahrbahn liegende abgegrenzte Flächen, die in der Regel nicht befahren werden dürfen. Sie können je nach Zweck verschieden gestaltet sein. Das abgerundete Anfangs- und Endstück einer Verkehrsinsel wird als Inselkopf bezeichnet. Bei Kreisverkehren spricht man von Mittelinseln.
refug (-en; -er)
Refug, från latinets refugium, som betyder "tillflyktsort", är en upphöjning i vägbanan som avgränsar olika körfält och alltså visar vilket/vilka körfält fordonet ska ligga i. Refugens kanter är oftast satta i kantsten. En refug kan ibland vara till hjälp på en bred, hårt trafikerad väg som "mellanstation" när fotgängare ska korsa gatan. Refuger används ofta i dolda korsningar så att inte fordon tar svängen för brett via mötande fordons körfält vilket blir en situation med risk för krock.
VerkSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 17.01.2022 1:52:21
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken