Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch alten Weg

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Dekl. Alte f kärring -en -ar uSubstantiv
Dekl. Weg -e m Dekl. väg u Substantiv
weg undanAdverb
Weg m väg -en -arSubstantiv
Weg m väg (-en, -ar, -arna)Substantiv
weg väck, Richtung: bort, Ort: bortaAdverb
Weg m, Straße f väg -en -ar uSubstantiv
weit weg långt borta
hinten, weg borta
wegwehen
wehte weg
blåsa bort (om vind)Verb
wegtauen
taute weg
töa bort
töade bort
Verb
wegnehmen
nahm weg
frånta, fråntaga
fråntog
Verb
weg sein borta
weg (gehen) bort
weg (sein) borta
wegkommen (verschwinden)
kam weg
komma bort, försvinna
kom bort/försvann
Verb
in früheren, alten i fornstora
Weg weisen buchstäblich und bildlich vägleda
vägleddeväglett

(Präs.) vegleder
Verb
abkürzen
kürzte ababgekürzt

den Weg abkürzen
gena
genadegenat
Verb
einen Weg einschlagen slå in en väg
wegfliegen
flog wegist weggeflogen
flyga iväg
flög
Verb
ein schmaler Weg en smal väg
seinen Weg machen ta -r, tog sig fram
wegschieben
schob weghat weggeschoben
skjuta undan
sköt undan
Verb
entfernt, weit weg långt bort / långt borta
weggehen
ging wegist weggegangen
därifrån, bort
gickhar gått
Verb
fort, weg, hin iväg
auf dem Weg väg
wegwerfen
warf weghat weggeworfen
kasta -r bortVerb
der Weg wird schmal vägen blir smal
ab,los,fort,weg ifrån
uneben: ein unebener Weg en knagglig väg
von hier weg, fort härifrån
ich muss los, ich muss weg ugs jag måste dra (vard. )
Wohin führt dieser Weg Vart går den vägen
die Ruhe weg haben vara lugn som en filbunkeRedewendung
der Weg ist schmal vägen är smal
der Weg, die Richtung led -en -er
wegschließen, einschließen
hat weg-/ eingeschlossen
låsa inVerb
im Weg stehen
standhat gestanden
stå i vägen, står stod ståttVerb
fortwälzen, wegwälzen
wälzte fort/weg
vältra bort
vältrade bort
Verb
den Weg finden
fandhat gefunden
hitta vägen
hittade
Verb
das Auto wegfahren
fuhr weg
köra bort bilen
körde bort
Verb
ein Weg, eine Route f en led u
väg
Substantiv
Weg m (Fahrradweg, Fußgängerweg, Wanderweg) m Dekl. stråk (cykelstråk, gångstråk, vandrarstråk) n Substantiv
wegtreiben
trieb wegist/hat weggetrieben
driva bort
drev borthar drivit bort
Verb
wegkommen von
kam wegist weggekommen
komma ifrån ngt/ngn, kommer, kom, kommit
i meningen "göra sig fri", "befria sig"
Verb
den Weg bahnen für
bahnte
bana -r väg för; seltener: bana vägen för
banade
figVerb
sich auf den Weg machen ge -r, gav, gett sig av
neuer schwedischer Weg durch Deutschland Ny Sverigeväg genom Tyskland
unterwegs sein, auf dem Weg sein vara väg
sich auf den Weg machen bege sig åstad
jemanden vom Weg abdrängen
drängte ab
preja ngn av vägen
prejadeprejat

prejar (Präs.) nedpreja
VerkVerb
finden; den Weg finden, sich auskennen hitta (1)
wegstoßen, fortstoßen
stieß weg/forthat weg-/fortgestoßen
stöta bort
stötte bort
Verb
fortjagen, wegscheuchen
jagter fort / scheuchte weg
köra bort
körde bort

~ ngn
Verb
jemandem den richtigen Weg zeigen visa någon till rättaVerb
Fußweg m
Weg nur für Fußgänger
gångstig uSubstantiv
ein Stück weit weg (Entfernung) en bra bit ifrån
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 05.08.2021 11:32:37
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken