Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch ahaa elämys

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
einschalten (El. ) slÄ pÄ
inkoppla
Verb
EL m (Esslöffel) msk -en (matsked)
MaiszĂŒnsler m
Der MaiszĂŒnsler (Ostrinia nubilalis) ist ein Kleinschmetterling aus der Familie der Crambidae. Der MaiszĂŒnsler gehört zu den wirtschaftlich bedeutendsten SchĂ€dlingen an Mais.
majsmott en el. etzooloSubstantiv
elektrischer Heizkörper m
an der Wand befestigt
el-element nelektSubstantiv
oder eller (el.)Konjunktion
Strom m el en (elektricitet)elektSubstantiv
Strom m el -en -Substantiv
Strom leiten
leitete
leda el/ström
ledde
physVerb
Beispiel n exemp/el - let - elSubstantiv
Vorgang m dossier el. dossiéSubstantiv
Strom m El. und fig ström, -men, -marfig
Kapitel n ett kapit/el -let nSubstantiv
verkleben klistra till (el. igen)Verb
Mountainbike n mountainbikecyk/el -eln –larSubstantiv
Stiefel m stöv/el, -eln, -larSubstantiv
Mineral n; pl: -e od. -ien mineral -et pl: - el. -ier
Fernsehmoderator m --en, Radiomoderator m --en programledare -en - (tv el. radio)
einfach enk/el, enkelt, enklaAdjektiv
abgeschaltet avstÀngd (elektrisk apparat, el)elektAdjektiv
Gutsbesitzer - m patron u
gods- el. bruks­Àgare
Substantiv
Vogel m fÄg/el -eln -larSubstantiv
ElektrizitÀtswerk n el(ektricitets)verk, -et nSubstantiv
abstellen(Techn), abschalten(El. ), ausschalten(El. ) slÄ ifranVerb
Wade f -n vad -en, pl -or el. -eranatoSubstantiv
(Papier) falten
faltetehat gefaltet
vika (ett papper)
vekvikit el. vikt
Verb
Spiegel m 1b speg/el -eln –larSubstantiv
ansteckend, infektiös smittsam el. smittosam -samt -sammamedizAdjektiv
Fussel m - ludd -en el. -et u
textilvaror
Substantiv
taugen
taugtehat getaugt
duga
dög el. dugde

PrÀsens: duger Supinum: dugt
Verb
das Haus an das Stromnetz anschließen
schloss anhat angeschlossen
koppla in elektricitet/el i husetelektVerb
Einbettung f inbÀddning -en -ar ( math el. sprÄkvetenskaplig term) umath, linguSubstantiv
Schein m
Geldschein
sed/el -eln -lar
om pengar
Substantiv
Gerte f, (Fischer)Rute f spö -et el. -t, pl -nSubstantiv
Punkt m -e punkt (typogr.) -en, Sport + tÀvlingar: poÀng -en el. -et,sportSubstantiv
Durchwahl f direktnummer -numret -nummer -numren (el. -nummerna)Substantiv
Dechant m Dekan (en sorts prost el. prÀst)Substantiv
sich vordrÀngen, sich vordrÀngeln
drÀng(el)te sich vor
trÀnga sig före
trÀngde sig före
Verb
Unterkunft f logi logi(e)t logier (el. login) loginaSubstantiv
Hackschnitzelheizwerk n (nur WĂ€rmeproduktion), Hackschnitzelheizkraftwerk n (WĂ€rme und Strom) fliskraftverk n
anvÀnds för el- och/eller vÀrmeproduktion
technSubstantiv
Milbe f -n kvalster -en, kvalst -ret, best. plur. kvalstren el. kvalsternaSubstantiv
seit + Tag / Monat oder Jahr (seit Montag, Juni, 1990) sedan + dag / mÄnad el. Är (sedan i mÄndags, juni, 1990)
Fischlaich m, Rogen m rom, -men u
kornliknande Àgg frÄn fiks el. krÀftor m.m.
zooloSubstantiv
es sich (Dativ) gemĂŒtlich machen, es gemĂŒtlich haben mysa
mystemyst

myser (PrÀs.) jÀmför mysig mys = (vardagligt) det att mysa; hemtrevlighet, trivsamhet)
Verb
ZĂŒnsler m
Die ZĂŒnsler (Pyralidae) sind eine Familie der Schmetterlinge innerhalb der ZĂŒnslerfalter
mott en el. et
Mott (latin: Pyralidae) Àr en famil i insektsordningen fjÀrilar.
Substantiv
Abmarsch -e+ (z.B. von Soldaten) m avmarsch u
pÄ­börjande av förflyttning till fots i militÀra samman­hang (genom marsch) el. all­mÀnnare
Substantiv
kapitalisieren
kapitalisiertekapitalisiert
kapitalisera
kapitaliseradekapitaliserat

lÀgga rÀntan till kapitalet; berÀkna nu­vÀrdet i form av kapital av fram­tida in­tÀkt el. ut­gift
Verb
Einstreu f
Tiereinstreu, Einstreu oder Streue (im Unterschied zu Streu) sind Materialien, die in der Tierhaltung genutzt werden, um in Stallungen und KĂ€figen den Boden abzudecken und die Ausscheidungen der Tiere aufzunehmen. Ist die Einstreu mit tierischen Ausscheidungen gesĂ€ttigt, spricht man von Mist. Einen Ă€hnlichen Zweck erfĂŒllt die Katzenstreu in Katzentoiletten.
strö,-et n
fin­fördelat material som an­vÀnds som under­lag i spilta om t.ex. halm el. torv­strö
Substantiv
Eiserne Hochzeit f
nach 65 Jahren Ehe
jÀrnbröllop
jubileum som firas av Àkta makar som varit gifta i 65 Är el. ev. 70 el. 75 Är
Substantiv
Stromabnehmer m
Vorrichtung an Fahrzeugen zum Übertragen elektrischer Energie von einer fest montierten stromfĂŒhrenden Leitung zu den elektrischen Einrichtungen des Fahrzeugs
strömavtagare u
anordning pÄ jÀrnvÀgsfordon för att överföra el till fordonet frÄn en kontaktledning över eller vid sidan av banan
technSubstantiv
Strombörse f
Eine Strombörse ist ein organisierter Markt fĂŒr Strom, der Ă€hnlich wie eine Wertpapierbörse funktioniert. Als Produkte werden zeitlich abgegrenzte Mengen an Strom gehandelt. Der Vorteil des Stromhandels an der Börse ist die BĂŒndelung von Angebot und Nachfrage, wodurch eine hohe LiquiditĂ€t erreicht werden kann.
elbörs u
Elbörs Àr en marknadsplats för sÀljare och köpare av el i större skala. Elbörsens syfte Àr att förenkla för köpare och sÀljare att trÀffa avtal.
wirtsSubstantiv
Dekl. Stadtviertel n stadsdel u
av­grÀnsat, (mer eller mindre) enhetligt del­omrÄde i stad karakteriserat av sitt lÀge, sin byggnads­stil el. sina in­vÄnare; Àv. med viss administrativ betydelse
Substantiv
Kaltmiete f
Kaltmiete (auch Nettomiete oder Grundmiete) bezieht sich im Sprachgebrauch in Deutschland auf den Teil der Miete, der allein die Raumnutzung abdeckt. Ein Teil der weiteren Kosten wird in der Nebenkostenabrechnung gesondert ausgewiesen. Dies können zum Beispiel sein: MĂŒllabfuhr, Wasser (warm und kalt), Erdgas, Abwasser, Heizung, Flurbeleuchtung, Feuerversicherung, Kabelanschluss. Weitere regelmĂ€ĂŸige Kosten (zum Beispiel fĂŒr Strom oder Telefon) werden direkt an den Strom/Telefon-Anbieter gezahlt.
kallhyra u
En kallhyra Àr en hyra för lÀgenhet, fastighet eller lokal, dÀr driftskostnaden inte Àr inrÀknad. Bland annat sÄ tillkommer kostnader för vÀrme, el vatten och eventuell sophÀmtningsavgift.
finanSubstantiv
Heizkraftwerk n -e, KWK-Kraftwerk n
Kraft-WĂ€rme-Kopplung (KWK) bzw. WĂ€rme-Kraft-Kopplung (WKK) ist die gleichzeitige Gewinnung von mechanischer Energie, die in der Regel unmittelbar in elektrischen Strom umgewandelt wird, und nutzbarer WĂ€rme fĂŒr Heizzwecke (FernwĂ€rme oder NahwĂ€rme) oder fĂŒr Produktionsprozesse (ProzesswĂ€rme) in einem Heizkraftwerk. Es ist somit die Auskopplung von NutzwĂ€rme insbesondere bei der Stromerzeugung aus Brennstoffen. In den meisten FĂ€llen stellen KWK-Kraftwerke WĂ€rme fĂŒr die Heizung öffentlicher und privater GebĂ€ude bereit, oder sie versorgen als Industriekraftwerk Betriebe mit ProzesswĂ€rme (z. B. in der chemischen Industrie).
kraftvÀrmeverk n
KraftvÀrmeverk Àr en kombinerad anlÀggning, som utnyttjar kraftvÀrmeteknik för att producerar kraft och nyttiggjord vÀrme, det vill sÀga elektricitet och fjÀrrvÀrme. I motsats till vÀrmekraftverket utnyttjar man alltsÄ hÀr en större del av den tillförda vÀrmeenergin. Tekniken medför att 80-90 procent av brÀnslets energiinnehÄll kan tas tillvara, medan ett vÀrmekraftverk som enbart producerar elektricitet har en verkningsgrad av maximalt cirka 50 procent. KraftvÀrme bygger pÄ att det finns möjlighet att ta emot den vÀrme som "blir över" vid produktionen av el, oftast i ett fjÀrrvÀrmenÀt. InnehÄll
technSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 01.08.2021 17:15:01
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken