Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch Morgen

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Dekl. Morgen Morgen m Dekl. morgon morgnar u Substantiv
morgen imorgonAdverb
morgen i morgon, imorgonAdverb
morgen Nachmittag i morgon eftermiddag
Bis morgen! Vi ses i morgon!
vorgestern morgen i förrgår morse
morgen Vormittag i morgon förmiddag
morgen Abend i morgon kväll
Guten Morgen God morgon (gu morron)
morgen früh i morgon bitti
Guten Morgen! God morgon!
am Morgen morgonen
am Morgen morgnar
Morgen ist... I morgon är det...
God morgon Guten Morgen
das Konzert morgen morgondagens konsert
früh am Morgen morgonkvisten
gestern früh, gestern Morgen i går morseAdverb
gegen
gegen Abend/Morgen
framåt
framåt kvällen/morgonen
Präposition
morgens / am Morgen morgonen
Morgen ist Dienstag. I morgon är det tisdag.
es soll morgen regnen det ska regna i morgon
es wird morgen regnen det kommer att regna i morgon
frühmorgens, am frühen Morgen tidigt morgonen
das Konzert morgen, das morgige Konzert morgondagens konsert
heute Morgen, heute früh
Vergangenheit
imorse, i morse
morgen geht's los! i morgon bär det av!
Ich rufe morgen an Jag ringer i morgon
Wie wird das Wetter morgen? Hur blir vädret i morgon?
seit
~ gestern, ~ 1990, ~ heute Morgen
sedan, från och med
från och med igår, sedan 1990, sedan imorse
Präposition
2 Morgen pl
ein Morgen entspricht einem Viertelhektar
tunnland n
Nordisk ytenhet som motsvarar den åkeryta som besåddes med en tunna utsäde. Numera används begreppet tunnland i Sverige kanske främst av äldre lantbrukare och uppfattas motsvara ungefär ett halvt hektar (ca 5 000 m².)
landwSubstantiv
Vom frühen Morgen bis zum späten Abend Från tidigt morgonen till sent kvällen
Ich glaube das Wetter wird morgen schön sein Jag tror att vädret blir fint i morgon
dass
Bsp.: Ich weiß, dass es morgen regnen wird.
att
Ex.: Jag vet att det kommer att regna imorgon.
Konjunktion
vereidigt werden
wurde vereidigt

Bsp.: Die neue Regierung wird morgen vereidigt
sväras in
svors in

Ex: Den nya regeringen svärs in imorgon
rechtVerb
Jüngstes Gericht n
Das Jüngste Gericht,] auch Gottesgericht, Jüngster Tag, Nacht ohne Morgen, Letztes Gericht oder Weltgericht, stellt die auf antike bzw. alttestamentliche endzeitliche Vorstellungen zurückgehende jüdische, christliche und islamische Auffassung von einem das Weltgeschehen abschließenden göttlichen Gericht dar. Es ist als Gericht aller Lebenden und Toten eng mit der Idee der Auferstehung verknüpft und muss insbesondere unterschieden werden vom individuellen Partikulargericht beim Tode des Einzelnen.
Yttersta domen
Yttersta domen eller Domedagen är tanken på en slutgiltig gudomligt avkunnad dom över världen och allt levande. Det kan ses som en oundviklig del av världens utvecklingsprocess eller som en villkorad bedömning av människornas utveckling och moraliska vägval inom ett linjärt tidsbegrepp, enligt vilket historien har en början och ett slut.
religSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 22.10.2021 23:54:50
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken