Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch Konstruktion

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Konstruktion f konstruktion -er, uppbyggnad -er uSubstantiv
Holzfachwerk n
Holzfachwerk ist die tragende Konstruktion bei mehreren Techniken des Hochbaus.
korsvirke n
Korsvirke, fackverk av trä, utgörande en stomme av varandra korsande bjälkar och stöd, ofta förstärkta med snedstöttor. De härigenom bildade fyr- eller trekantiga facken fylls ut (utfackas) med murverk eller lerklinat flätverk.
archiSubstantiv
Stahlbeton m
künstlicher Baustoff im Stahlbetonbau, ist ein Verbundwerkstoff aus den beiden Komponenten Beton und Bewehrungsstahl. Ein Verbund beider Komponenten entsteht durch die Verklebung mit dem Bindemittel Zement und die Rippung des runden Bewehrungsstahls.
armerad betong -en
konstruktion som består av betong och ett förstärkande material, vanligtvis i form av armeringsjärn
Substantiv
Sattelkupplung f
Diese Sattelkupplung besteht aus einer Platte mit eingebautem Schließmechanismus, auf welcher der Sattelauflieger aufliegt und in die der Königszapfen des Sattelanhängers gekuppelt wird. Damit ist der Sattelauflieger mit der Sattelzugmaschine beweglich aber sicher verbunden.
vändskiva u
konstruktion som sitter bak på en trailerdragare, varpå en trailer kan röra sig då bilen svänger i förhållande till trailern.
technSubstantiv
Mast, Schiffsmast m -en
Als Schiffsmast bezeichnet man einen ganz oder annähernd vertikal auf Schiffen aufgestellten Mast aus Holz, Metall oder anderen festen Materialien.
mast -en -er
En mast är en vertikal stående rundhult eller konstruktion på segelbåtar samt segelfartyg för anbringande av de segel som påverkar farkostens framdrivning.
navigSubstantiv
Baukonstruktion f
Unter Baukonstruktion versteht man die Konstruktion von Bauwerken und Gebäuden. Dies umfasst sowohl den Konstruktionsprozess als auch das Ergebnis, das Gefüge der Bauteile im fertigen Bauwerk.
byggnadskonstruktion uarchiSubstantiv
Kran m, Krane/Kräne pl
eine manuell oder durch Motoren betriebene Einrichtung zur vertikalen und horizontalen Verladung von Lasten
lyftkran u
En lyftkran är ett torn utrustat med stålvajrar och taljor som används till att lyfta och sänka material. Lyftkranar används oftast på byggarbetsplatser och som hjälpmedel vid konstruktion av tyngre saker inom verkstadsindustrin.
technSubstantiv
Bauwerk n -e
Ein Bauwerk ist eine von Menschen errichtete Konstruktion, die nur schwer lösbar mit dem Untergrund verbunden ist oder zumindest in ruhendem Kontakt mit ihm steht. Es ist in der Regel für eine langfristige Nutzungsdauer konzipiert.
byggnadsverk n
Byggnadsverk eller arkitektonisk struktur är ett fristående, orörligt, utomhuskonstruerat objekt. Strukturen kan vara såväl tillfällig som permanent.
archiSubstantiv
Laufkran m travers, traverskran u
typ av lyftkran vars bärande konstruktion består av en kranbrygga som vilar på fasta balkar. Kranen kan förflyttas i sidled längs dessa balkar. På traverskranen kan exempelvis en telfer fästas. Vanlig syn i industrilokaler.
technSubstantiv
Lastenfahrrad, Lastenrad, Transportfahrrad n -fahrräder pl
dient der Bewegung großer oder schwerer Lasten mit Pedalantrieb. Neben einspurigen Varianten sind auch Dreiräder häufiger zu finden, je nach Aufgabe, Zweck und Einsatzgebiet verschiedener Konstruktion und auch mit verschiedenen Aufbauten ausgerüstet.
paketcykel, lådcykel u
Paketcykel är en två- eller trehjulig cykel för transport av tyngre gods. Den har en fast transporthylla fram. Med lådcykel avses i dag i allmänhet en större två eller trehjulig cykel med trä- eller plastlåda avsedd för transport av barn.
Substantiv
Bake f -n
Als Baken bezeichnet man heute im Seezeichenwesen feste Seezeichen, die unbefeuert sind oder nach ihrer Bauart oder Größe nicht die Kriterien eines Leuchtturms erfüllen. Meist werden Baken zur räumlichen Orientierung von Verkehrsteilnehmern eingesetzt.
båk n
Båk är ett fyrliknande sjömärke utan ljus. En typisk utformning är en avsmalnande tornliknande konstruktion uppförd i trä som kunde vara till och med ett tiotal meter hög. Båkarna blev vanligen behandlade med tjära eller målade med rödmylla.
navigSubstantiv
hoch (ganz) oben auf etwas sitzen sitta uppflugen (adv.) ngt
(mest i konstruktion med "sitta") som har placerat sig på högt och synligt ställe Ex.: En staty av jungfru Maria från 1865 sitter uppflugen på en av klipporna. Hon har tillbringat åtskilliga timmar igår uppflugen på en stege med sekatören i högsta hugg.
Verb
Treppenwange f vangstycke et, vangel, trappvang u
de sidostycken i en trappa på eller i vilka planstegen vilar och som alltså bildar trappans stomme. Vangstyckena kan beroende på trappans utseende och konstruktion vara raka eller svängda. Planstegens ändar kan vara infällda i vangstyckets sida, ligga på lister fastsatta i vangstyckets sida eller ligga på kilformade klotsar fastsatta på vangstyckets kant.
Substantiv
Drehgestell n -e
Ein Drehgestell ist ein Laufwerk eines Schienenfahrzeuges, bei dem zwei oder mehr Radsätze gefedert in einem Rahmen gelagert werden, der sich im Gleisbogen gegenüber dem Wagenkasten verdrehen kann. Diese sogenannte doppelte Drehschemellenkung ermöglicht die Konstruktion längerer Fahrzeuge oder engerer Kurven.
boggi u
En boggi är ett chassi som är vridbart mot ett fordons kaross. Boggin har vanligen fyra hjul, som sprider fordonets last på fler axlar och minskar axeltrycket, ökar lastförmågan och förbättrar kurvtagningen.
technSubstantiv
Fachwerk n
Ein Fachwerk ist eine Konstruktion aus mehreren Stäben, die an beiden Enden miteinander verbunden sind. Jeder Stab ist Bestandteil mindestens eines Faches, also eines Drei- oder Mehrecks aus Stäben. Durch dieses Prinzip entstehen in den einzelnen Elementen nur Druck- und Zugkräfte. Ihm wird im Bauwesen auch eine hohe Erdbebensicherheit zugesprochen.
fackverk n
Fackverk är en benämning på dels den teknik som används i korsvirkeshus, där utrymmet mellan de korsade stockarna fylls ut med fyllnadsmaterial (trä, sten, tegel, lera eller dylikt), dels den konstruktions- och dimensioneringsmetod som används för bärverk i till exempel broar, där man önskar låg vikt i kombination med god bärighet.
Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 26.10.2021 14:48:55
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken