Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch Hits

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Hit m -s hit -en, hittar plSubstantiv
hierher, hierhin hit
hierher hitNO
hierher hitNO
(hier)her hit
herkommen
kam her
komma hit
kom hit
Verb
herführen föra hitVerb
gib her ge hit
hier herein hit in
Komm/Kommt/Kommen Sie her! Kom hit!
herfinden leta sig hit
hin und her hit och dit
Komm(t) sofort hierher! Kom genast hit!
hin und her schlenkern slinka hit och dit
Das gehört nicht hierher
im Sinne von irrevelant sein
Det hör inte hit
I meningen "Det har ingenting att göra med det"
Redewendung
Metalle pl der Seltenen Erden
Zu den Metallen der Seltenen Erden gehören die chemischen Elemente der 3. Gruppe des Periodensystems (mit Ausnahme des Actiniums) und die Lanthanoide – insgesamt also 17 Elemente. Nach den Definitionen der anorganischen Nomenklatur heißt diese Gruppe chemisch ähnlicher Elemente Seltenerdmetalle.
sällsynta jordartsmetaller pl
metaller vars oxider förekommer sparsamt i naturen. Hit räknas periodiska systemets grupp 3, skandium, yttrium och lantan samt de fjorton lantanoiderna.
chemiSubstantiv
verarbeitetes Fleisch n processat kött n
Processat kött är kött som har rökts, behandlats med nitrit eller konserverats på något annat sätt. Hit räknas exempelvis korv, bacon, rökt skinka och salami.
culinSubstantiv
Investitionsgut, Kapitalgut n -güter kapitalvara -en -or u
Kapitalvaror är enligt nationalekonomisk teori de medel som används för att producera konsumtionsvaror. Alltså är kapitalvaror de medel som tillverkar de medel som används av människor för att uppnå sina mål. Hit räknas dock inte de ursprungliga produktionsfaktorerna som arbete och land. Ett vanligt exempel på kapitalvaror är maskiner. Kapitalvaror definieras också som varor som är tänkta att användas och avskrivas under en längre tidsrymd, som verktyg, maskiner, elektronisk utrustning, byggnader, vitvaror och bilar. Kapitalvaror skiljs från konsumtionsvaror och insatsvaror, som förbrukas genom sin användning.
finan, wirtsSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 13.06.2021 1:03:47
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken