Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch European Economic Community

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
soziales Netzwerk n -e socialt nätverk et
Socialt medium eller community på Internet.
inf
European Article Number (EAN) f EAN n
EAN är en förkortning som betyder European article numbering. Det är en numeriskt uppbyggd streckkod med tretton tecken som används för att märka konsumentprodukter. Varje land har en specifik landskod som en del av totalkoden. Landskoden för Sverige är 73. EAN-koden används för närvarande i cirka 35 länder.
Substantiv
Solidarische Landwirtschaft f, Kurzform: SoLaWi
Als Solidarische Landwirtschaft (SoLaWi, auch: Gemeinschaftshof, Landwirtschaftsgemeinschaft, Versorgungsgemeinschaft, insbesondere in der Schweiz regionale Vertragslandwirtschaft) wird eine Form der Vertragslandwirtschaft bezeichnet, bei der eine Gruppe von Verbrauchern auf lokaler Ebene mit einem oder mehreren Partner-Landwirten kooperiert. In Deutschland wird dieses Konzept vom Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e.V. vertreten.
andelsjordbruk n
Andelsjordbruk eller Community Supported Agriculture (CSA) innebär ett jordbruk som utförs som ett partnerskap mellan konsument och lantbrukare där ansvar och risker men också skörden delas. Partnerskapet kan vara att köpa en del av skörden i förväg (självplock på gården) eller att teckna en prenumeration på grönsaker (grönsakslåda). Alla andelsjordbruk har tre gemensamma kännetecken, dvs. närodlat, betalning i förväg, och veckovis leverans eller skörd.
Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 02.12.2021 8:40:40
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken