Pauker Logo

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Unfug m, Streich m -e Deklinieren bus Substantiv
Bus m bus (en)Substantiv
ein Bus en bus
Bus m en bussSubstantiv
Bus m en buss, -arSubstantiv
Bus m en buss,- arSubstantiv
Bus Busse m buss bussen bussar bussarna uSubstantiv
Krach, Unfug bus -et
Haltestelle f -n
Bus~
hållplats -en -er u
buss~
VerkSubstantiv
Bus -se m, Autobus -se m buss en -arVerkSubstantiv
Airport-City-Bus m flygbuss en -arVerkSubstantiv
fahren (im Bus, Zug, Auto...), er fährt, fuhr, ist gefahren åka, åker, åkte, åkt (bus, tåg, bil, ...)
Fahrer m - (Taxi-, Bus-, Lkw-) chaufför -en -er uVerkSubstantiv
Konjugieren aussteigen
stieg ausist ausgestiegen

aus Zug+Bus
av (går av; gick; gått av)
gickgången

Präsens: går av
Verb
Urlaub m mit dem Bus bussemester uSubstantiv
Ich fahre mit dem Bus. Jag åker buss.
versäumen (z.B. Unterricht, Bus)
versäumte
missa (en lektion, bussen)
missade
Verb
den Bus/Zug verpassen
verpasstehat verpasst
missa bussen/tåget
missadehar missat
Verb
abfahren
fuhr abist abgefahren

Bus, Zug, Fähre
avgå
avgickhar avgått

om buss, tåg, färja
Verb
Einstieg m -e (Bus, Zug u. ä. ) ingång -en -ar (buss, tåg o. dyl. )
Richtung f
der Bus ~ Hamburg, der Zug ~ München
mot
bussen ~ Hamburg, tåget ~ München
Substantiv
Nimmst du den Bus zur Arbeit? Åker du buss till arbetet?
Krach machen
machte
busa, leva bus, föra bus
busade/levde/förde

föra oväsen
Verb
statt
Bsp.: statt zu gehen, nahm er den Bus
i stället för
Ex.: Han tog bussen i stället för att gå
mit öffentlichen Verkehrsmitteln Pl fahren (Bus, Zug, U-Bahn etc. ) åka kollektivt, åka kommunaltVerkVerb
aushecken
heckte aushat ausgeheckt

oft auf Streiche bezogen
hitta
ofta om bus Partikelverb; Betonung liegt auf "på"
Verb
in (den Bus) einsteigen, steigt ein, stieg ein, ist eingestiegen kliva (bussen), kliver klev klivitVerb
toben
tobte

in Bezug auf Kinder beim Spielen
busa, leva bus, föra bus
busade/levde/förde

rusa omkring och väsnas
Verb
Oberleitungsbus m -se
Ein Oberleitungsbus – auch Oberleitungsomnibus, Obus, O-Bus, Trolleybus, Trolley oder veraltet gleislose Bahn genannt – ist ein elektrisches Verkehrsmittel im öffentlichen Personennahverkehr
trådbuss u
En trådbuss är en buss som drivs av elektricitet från en kontaktledning. Trådbussen är tekniskt sett i princip en vanlig buss, där förbränningsmotorn har ersatts av elmotor. Matningen av ström sker via två stycken parallella kontaktledningar (plus- och minuspol), med två strömavtagare.
techn, VerkSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 22.04.2018 22:29:26
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon