Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch Bar

Übersetze
FilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Dekl. Bär Raubtier
m
Dekl. björn -en -ar
u
zooloSubstantiv
Bar, Theke bar -en -er
Bar, Kneipe
f
Dekl. bar -en -er
u
Substantiv
unbedeckt bar
bloß, nackt
Bsp.: nackte Erde
bar
Ex.: ~ jord
Adjektiv
Bar f -s, Ausschank
m
bar -en, -erSubstantiv
es geht schief det bär åt skogen
einander wie ein Ei dem anderen gleichen vara lika som bär
Beeren putzen snoppa bär Verb
Beeren auslesen rensa bärVerb
beinhalten innebära, -bar, -buritVerb
sich lohnen, sich rechnen
finanziell
bära sig
ekonomiskt
Verb
Ich zahle bar Jag betalar kontant
bar (Barzahlung f ) kontant (kontantbetalning en )finan
ein Teddy / ein Bär Dekl. en nalle
u
Substantiv
unter freiem Himmel under bar himmel
tragen, er trägt, trug, hat getragen bära, bär, bar, buritVerb
die Anstrengungen pl tragen Früchte pl ansträngningarna pl bär fruktRedewendung
tragen bära bär bar buritVerb
tragen bära bär bar buritVerb
(er)tragen,halten bära,bär,bar,burit
auf dem Trockenen sitzen fig stå bar backefigRedewendung
auf frischer Tat f ertappt werden tas bar gärning Verb
sich sehr ähnlich sehen att vara lika som bär
Trägt die Einkaufstüten vom Einkauf Bär hem kassarna från mataffären
jemanden auf frischer Tat ertappen ta ngn bar gärning Verb
abstreifen (z. B. Beeren) repa av (t.ex. bär) Verb
morgen geht's los! i morgon bär det av!
alle Wege führen nach Rom alla vägar bär till RomRedewendung
aufwändig påkostad, flott, dyr(bar), lyxigAdjektiv
Pilze und Beeren im Wald sammeln plocka svamp och bär i skogen Verb
nackt, z.B. ein nackter Oberkörper naken, bar, t.ex. en bar överkroppAdjektiv
in der Kneipe/Bar/im Club rumhängen hänga (-er, -de, -t) krogen
Nachtklub m -s, Bar f -s, Nachtlokal n -e, Tanzen: Discothek f, Disco
f
nattklubb, -en, -arSubstantiv
Dekl. Beere -n
f
Dekl. bär -et -= Substantiv
Bahre
f
bår,en
u
Substantiv
Bahre, Tragbahre
f
bår -en -ar
u
Substantiv
Gründung f, Fundament
n

konstruktive und statische Ausbildung des Übergangs vom Bauwerk zum Boden
grundläggning -en -ar
u

en bärande del som överför lasten från en byggnad eller anläggning till undergrunden. Grundläggningen omfattar såväl byggnadsgrunden eller fundamentet som den del av undergrunden som bär lasten.
archiSubstantiv
Theke f (Geschäft), Tresen m (Kneipe, Bar u.ä.) disk en -ar
butiks~, bar~
Substantiv
Dampfkessel
m

Ein Dampfkessel ist ein geschlossenes beheiztes Gefäß oder ein Druckrohrsystem, das dem Zweck dient, Wasserdampf von höherem als atmosphärischem Druck (p > 1,013 bar absolut) oder Heißwasser mit Temperaturen oberhalb von 100 °C für Heiz- und Betriebszwecke zu erzeugen.
Dekl. ångpanna
Ett aggregat som producerar mättad eller överhettad ånga med visst tryck genom upphettning av vatten till kokning.
technSubstantiv
Kettenlinie
f

Eine Kettenlinie (auch Seilkurve, Katenoide oder Kettenkurve) ist eine mathematische Kurve, die den Durchhang einer an ihren Enden aufgehängten Kette unter Einfluss der Schwerkraft beschreibt.
kedjekurva
u

En kedjekurva är den form en böjlig kedja eller kabel får av tyngdkraften då den hänger fritt mellan två stöd. Vid stöden uppbär kedjan den största tyngden och lutar där kraftigast. Mot kedjans mitt avtar lutningen allt mer eftersom kedjan bär mindre och mindre av sin egen vikt.
Substantiv
Dampfentsafter
m

Dampfentsafter sind für die Verarbeitung von mehreren Kilogramm Obst geeignet. Er besteht in der Regel aus drei Teilen: In den unteren flachen Behälter wird Wasser zur Dampferzeugung gefüllt. Darauf wird der Auffangbehälter gesetzt, der einen sich nach unten verjüngenden Trichter enthält. Der Auffangbehälter besitzt zudem einen Ablauf an dem ein Schlauch angeschlossen ist, der durch eine Klammer zusammengequetscht wird. In den Auffangbehälter wird der Fruchtkorb eingesetzt, der mit zahlreichen Löchern versehen ist und manchmal ebenfalls die Form eines sich verjüngenden Trichters aufweist. Der Fruchtkorb wird mit einem Deckel geschlossen, bei neueren Entsaftern besteht dieser meist aus Glas, damit der Vorgang beobachtet werden kann ohne den Deckel abnehmen zu müssen (wodurch Dampf und damit Energie verloren ginge).
saftmaja
u

En saftmaja (Saft-Maja) är ett tredelat kärl, oftast av aluminium men finns även i rostfritt stål som fungerar på induktionshäll. För beredning av saft. Den understa delen fylls med vatten, som av värmen från spisplattan kokas upp, och ånga tränger upp genom ett högt placerat hål i nästa del av kärlet. Översta delen har en perforerad botten, och i den lägger man de bär och andra frukter (eller t ex rabarber) som ska saftas. Av värmen från vattenångan spricker de, och saften från dem rinner genom perforeringshålen ner i mellandelen av kärlet, varifrån saften sedan kan tappas av genom ett sidorör, som oftast förses med en gummislang och slangklämma.
Substantiv
Früchte pl tragen bära frukt (bildligt) figVerb
halten (im Sinne von Belastbarkeit, z.B. eine Eisdecke) bära (t.ex. om is) Verb
Trauer(kleidung) tragen bära sorg
om kläder
Verb
brummen
Motor, Bär
brumma
om motor, björn
Verb
Waffen tragen bära vapen Verb
jemanden Huckepack (d.h. auf dem Rücken) tragen bära ngn ryggen Verb
Waffenträger -
m
vapendragare
u

ung man som bär krigares vapen och hjälper honom
geschSubstantiv
Großmarssegel
n

Teil der Takelage eines Segelschiffes. Oberhalb des Mastkorbes am Großmast wurde eine weitere Stpiere (Marsstenge) befestigt, die das (Groß-)Marssegel trug.
stormärssegel
u

Del av skeppsriggen. Ovanför mastkorgen på stormasten befästade man en stång som bar (stor-)märsseglet.
Substantiv
Kasel
f

Die Kasel oder Casel (von lat. casula ,Häuschen‘, auch planeta oder paenula) ist ein liturgisches Gewand, das ursprünglich den ganzen Körper umhüllte.
mässhake
u

Mässhake (latin cásula – "litet hus", fornsvenska messehakel)[1] är ett överplagg som prästen bär över alban och stolan vid nattvardsfirande. Mässhaken är ett ärmlöst plagg som hängs över axlarna och tidigare hakades ihop baktill. Mässhakens färg följer de liturgiska färgerna.
religSubstantiv
Weißblaue Belgier pl
Die belgische Rinderrasse Weißblaue Belgier (WBB) ist vor allem durch eine starke Muskelfülle gekennzeichnet. In den meisten Fällen können die Kühe auf natürlichem Wege keine Kälber gebären und benötigen einen Kaiserschnitt. In einigen Ländern ist die Haltung dieser Rasse verboten.
belgisk blå
Belgisk blå, eller Belgian Blue, är nötkreatur särskilt framavlade för högsta möjliga köttproduktion. Rasen har en mycket välutvecklad muskulatur. Orsaken är att rasen bär på en hög frekvens av en dubbeluppsättning av naturlig mutation som inaktiverar myostatin, ett protein som hämmar muskeltillväxt. Rasen har varit kontroversiell i många länder och den har av kritiker ibland kallats "monstertjur".
landw, zoolo
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 06.06.2023 15:41:56
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä
  <-- Eingabehilfe einblenden - klicken